Wanneer een van de ouders borderline heeft, In hoeverre is borderline erfelijk?

Wanneer een van de ouders borderline heeft, is de kans dat hun kind ook borderline ontwikkelt vijf keer zo groot als bij kinderen waar de stoornis niet in de directe familie voorkomt.

 

De borderline-persoonlijkheidsstoornis uit zich meestal in de adolescentie (jongvolwassenheid). Voor de oorzaken bestaat geen hard bewijs, maar er zijn wel aanwijzingen dat zowel genetische factoren als omgevingsfactoren een rol kunnen spelen. Volgens het DSM is de kans op de stoornis vijf keer zo groot indien de aandoening ook bij naaste familieleden voorkomt. Algemeen wordt aangenomen dat deze factoren, in combinatie met de sociale omgeving bepalend zijn voor het ontstaan en verloop. Het is niet bewezen dat traumatische gebeurtenissen in de jeugd verantwoordelijk zijn, maar een hoog percentage BPS-lijders meldt wel degelijk seksueel misbruik of emotionele verwaarlozing in de jeugd.

Door deze verwaarlozingen zijn er hechtingsstoornissen ontstaan. Als dat zo is, hangt het van je omgeving (familie etc.) af of je het al dan niet ontwikkelt. Heb je een veilige, stabiele, liefdevolle omgeving, dan is de kans klein dat je het ontwikkelt. Mankeren er zaken aan je omgeving, dan is de kans veel groter. Als je het ontwikkelt, gebeurt dat meestal al in de vroege jeugd. Borderline is deels erfelijk. In sommige families de stoornis simpelweg veel voor, in ieder geval meer dan in andere families het geval is. Heeft een van je ouders borderline, dan heb je een grotere kans op borderline dan andere mensen. Heb je een eeneiige tweelingbroer of tweelingzus met borderline, dan is de kans op borderline bij jou 50 tot 70 procent. Vooral voor gevoelige kinderen vervullen hun ouders allereerst de fundamentele rol van het zorgen voor emotionele regulering en daarna komt het onderwijzen aan de hand van voorbeeld en technieken. Als ouders onder dusdanige stress hebben gestaan dat ze hun eigen gevoelens niet konden reguleren, ervaart het kind dat als een welhaast rampzalig gevoel dat niets meer onder controle is en daarnaast leert het kind zelf zijn of haar gevoelens niet te beheersen. Vaak is er ook sprake van fysiek of seksueel misbruik of jaren gevuld met gegronde redenen voor chronische angst.

70 procent van de mensen met borderline zegt in hun jeugd seksueel, fysiek of emotioneel misbruikt te zijn. Meestal is dat gebeurd tussen hun 6de en 12de jaar. Ook zeggen velen dat hun ouders over beschermend, inconsistent, verwaar­lozend of veeleisend waren. Een van de gangbare theorieën is dat een ernstig jeugdtrauma een verandering veroorzaakt in iemands stressregulatiesysteem.