Value8 misleiding en fraude in opdracht banken?

Value8 misleiding en fraude in  opdracht banken?

De overwaarde fraude door de Rabobank waar ik op deze site al melding van maakte vindt ook vermoedelijk op andere manieren plaats. Met name de Rabobank die zich al decennia beschermt weet door CDA en een voor leken helemaal maar ook voor kenners een ondoorzichtige structuur hebben zijn volslagen gewetenloos als het er op aan komt.

VALUE8 is een beursfonds waar Peter Paul de Vries, de vroegere voorzitter van VEB de vereniging voor beleggers, de eigenaar van is althans een meerderheidsbelang heeft. Hij heeft een beursfonds overgenomen en is kennelijk om snel vermogen te generen slechtlopende ondernemingen gaan opkopen om deze weer snel leven in te blazen ala de vroegere Joep van den Nieuwenhuyzen. Als dat slaagt groot feest maar anders doffe ellende. Ik werd er een tijdje geleden er op attent gemaakt dat Value8 en Source elkaar leningen hadden verstrekt van 10 miljoen euro. Wat de betrokken aandeelhouder vreemd vond en ik trouwens ook. Een blik op de cijfers van de KvK van beide ondernemingen liet een zwaar negatief werkkapitaal zien. Dat betekende dat de cashflow niet in orde was. Lege hulzen aldus Follow the Money. Dat klopte ook. En nu komt dan de misleiding van de beursautoriteiten en de aandeelhouders bij beide beursfondsen. Value8 en Source verstrekken elkaar leningen van 10 miljoen euro. Iedereen zal denken toch onzin? Ja op het eerste gezicht wel. Er wordt onderling geen euro cash gewisseld maar hier wordt weer misbruik gemaakt van wetgeving. Wat maar zeer weinig aandeelhouders weten is dat achtergesteld  leningen, en daar gaat het hierom ook al heeft men het daar niet over, bij het eigen vermogen van de ondernemingen worden opgeteld omdat deze dezelfde status hebben als de aandelen. Zou men dat niet hebben gedaan dan waren beide ondernemingen van de beurs gehaald door de autoriteiten omdat men dan een negatief kapitaal zou hebben. Doordat Value8 ook haar belang vergrote tot 68% in Source kon men de cijfers consolideren(samenvoegen) waardoor de achtergestelde onderlinge leningen tegen elkaar weg vielen en niet meer zichtbaar waren. Een vorm van witte boorden criminaliteit.

Ik ga er van uit dat de banken daarmede achter zitten want die hebben kennelijk iets van 23 miljoen euro aan leningen zitten in VALUE8. Zou VALUE8 van de beurs gehaald worden dan zou men de 23 miljoen euro verliezen. Want anders dan bij een IMTECH waar de banken rijk zijn geworden door voor het faillissement, wat ook strafbaar is,  grote onderdelen met winst te verkopen en de aandeelhouders door de schulden met waardeloze aandelen lieten zitten, is dat hier anders. De banken weten dat het een lege huls is maar laat het doorgaan omdat het hopelijk nog goed komt.

Een soort gelijke truc heeft men kennelijk uitgehaald met het beursfonds Ceradis. Wat inhoudt dat men nog steeds met het vermogen moet knoeien. Met Ceradis wil men op de beurs geld gaan ophalen om de negatieve cash flow weg te werken. Levensgevaarlijk. Als je als aandeelhouder daar je zuurverdiende centen insteekt al of niet in overleg met de bank is de kans groot dat u uw geld kwijt bent. Source is gevestigd op Curaçao en zou wel eens bij witwassen betrokken kunnen zijn. Daar zijn aanwijzingen voor. Maar kunnen alleen door een intern onderzoek door een forensisch accountant worden opgespoord.  Ik heb al eens geroepen dat Value8 de eerste beursgenoteerde witwas onderneming zou zijn.

Met de witwas faciliterende Orde van Advocaten en Mr. Fred Teeven wordt er ook al van verdacht, zou dit wel passen bij het vooral niets doen.

Maar hier zal het OM ook wel niet tegen opgewassen zijn om dat bloot te leggen en dat waarschijnlijk niet mogen.

Hans Vrijmoed

One thought on “Value8 misleiding en fraude in opdracht banken?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *