De natuur is sterker dan de leer.

Camping & zingen alles in het leven duurt maar even.