Regels over Jeugdbescherming

Regels over Jeugdbescherming staan in de Jeugdwet en ondertoezichtstelling en ‘gewone’ uithuisplaatsing in Burgerlijk Wetboek en internationale verdragen EVRM art. 5 en 8, IVBPR art. 9 en 17 alsmede IVRK. Er zijn ook belangrijke recente uitspraken van Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *