Banken en Beurszwendel Faillissementszwendel

Rechtbank Amsterdam Interimgebouw
Rechtbank Amsterdam interimgebouw

Rabobank ABNAMRO ING EURONEX NL Value8 Source Ceradis
De lage rentes inflatie aanjaag verzinners om u naar de beurs te jagen om ongecontroleerd
berooft te worden

Wat een kop boven dit artikel Is die Hans Vrijmoed wel goed bij zijn hoofd? Ik kan u geruststellen, ja ik ben goed bij mijn hoofd. Ons wordt ons dagelijks voorgehouden de Mario Draghi aanhangers dat de rentes omlaag moeten om de inflatie die veel te laag is op te jagen naar 2%. De enige die er wat bezwaar tegen heeft is onze Nederlandse Bank directeur Prof. dr. K.H.W. Knot want die ziet Draghi ons de Noordelijke landen op IT maffia achtige wijze berooft worden en dat ziet hij liever in eigen land door onze banken gebeuren

Eerst de inflatie: die ontstaat als de prijzen stijgen. Wanneer stijgen de prijzen? Als de wereld grondstoffen duurder worden en de huren duurder worden en de transportkosten duurder worden en de rentes duurder worden en dat moet allemaal in de prijzen worden doorberekent en worden de lonen duurder en ga zo maar door. OEPS als de rentes duurder worden wat zeg ik nu en DRAGHI gaat de rentes verlagen om de inflatie te bevorderen. Ik ben even in de war nu lijkt. Nee want we leven in een dictatuur. Wat weer in de war? Nee de banken hebben het monopolie over de hele financiële wereld Zeker in Nederland. ABNAMRO ZALM VVD de baas TOP ambtenaar 75% Nederlandse STAAT, RABOBANK 100% CDA SNS ach kleintje zielig Maar 100% staat. Alleen ING is apart maar onder druk van jaloerse RABOBANK en Neelie KROES VVD TOP ADVISEUR OPRICHTER Prins Bernhard van de Bilderberggroep nu nog steeds adviseur, is NN Nationale Nederlanden af gesplist, gedwongen, omdat men de kombinatie te groot vond. Ik kan een hele lijst van monopolisten aanleggen. Maar de belangrijkste is het zwaar gemonopoliseerde rechtsstyeem van Rechters Advocaten Deurwaarders Notarissen en elke Mr. titel die meent met deze titel een redelijk en goed inkomen te verdienen. Uw rechten zijn daar niet van belang bij, zal blijken.

Waarom willen de banken geen inflatie en zorgt Draghi er voor ons onwetend klote volkje juist het tegenovergestelde te vertellen omdat door inflatie de uitstaande leningen minder waard worden. En dat wordt nu geblokkeerd en door de lage rente kunnen ze u pressen de hypotheek met harde munten af te lossen waardoor er geen verlies is voor de banken. En degenen die sparen en geen huis hebben worden met lovende beloften en beurspellen op RTLZ e/a naar de beurs gelokt die zij volledig beheersen. En u wordt met gemanipuleerde koersen, dat is verboden maar Mr. G. SPONG TOP advocaat heeft de vinger bij de RABOBANK al op de zere plek gelegd bij de LIBOR FRAUDE: DE RABOTOP zijn criminelen en toen was hij niet op de hoogte van de door mij ontdekte miljarden OVERWAARDE ROOF die door mij al in een aangifte is verwerkt maar het OM behorend bij de volledig gemonopoliseerde rechtssysteem die doet niets, simpel en handig van u ingelegde geld afgeholpen. Dat zal het OM niet mogen daar iets aan doen, maar ik denk dat ze de fraude niet begrijpen. Maar dan aan zo’n sukkel als ik vragen wat ik bedoel dat gaat deze Mr. bollebozen toch te ver. Beter honderdduizenden mensen laten beroven inplaats van je baan verliezen om recht te doen waarvoor je wordt betaald. ABNAMRO speelt een rol in het verhaal. ING laten we maar even doorsukkelen. Is ogenschijnlijk nog de meest fatsoenlijke bank die zich door dat fatsoen lelijk door witwassende Belgen laten misbruiken, maar dat loopt in de honderden miljoenen en dat is niets bij de miljarden van de anderen

Het Moderne Bankpersoneel
Het moderne bankpersoneel anno 2017

De bankklanten van de RABOBANK na de overwaarde FRAUDE Als ze zich niet voor de bank in brand gestoken hebben

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
De door banken en overheden opgedrongen rot leven wat als voltooit kan worden beschouwd waar de dodenpil van D66 voor bedoelt is Opgebruikt  Zand er over. Beter voor het straatbeeld.

Dan blijft het gemonopoliseerde advocaten rechters gedoe over en die stellen volgens de gemonopoliseerdheid ook iedere curator aan zodat dit ook in de hand blijft bij het systeem die ook bepaald welke crimineel vrij mag leven en wie in de gevangenis moet.

Euronext
Euronex

Dan komen we eindelijk terecht bij het beursfonds EURONEX Nederland en de beursfondsen Source Seradis en Value8. Wat doen daar nu die curatoren bij? Zult u zich afvragen? Dat ga ik u vertellen. Ik vond eerst nodig voorgaande verhaal te vertellen dat geeft aan in wat de markt en het sfeertje is waar alles in plaats vindt.

Source Ceradis en Value8 zijn beursfondsen De absolute TOPMAN is PPV of PV Niemand weet niemand weet dat ik Peter Paul de Vries heet. Hij is in ieder geval wel commissaris bij Euronex Nederland dat weten ze wel. Wij klootjes volk denken als we de stukken zien hoe the fuck is PV of PPV wat is dat nu weer voor bedrijf? Maar gelukkig nu weten we het Peter Paul de Vries oud voorzitter VEB.

Follow The Money begon erover dat Valeu8 een lege huls was en er niets van klopte op het moment dat Peter Paul de Vries in opdracht van RTL Z naar de grootste en beste belegger Warren Buffet ging om daarover kont te doen op de TV. In plaats daarvan werd hij voor RTL Z beschuldigd en min of meer als een zwendelaar uitgemaakt. Ik kwam er mee in aanraking omdat ik een onderneming The Source geheten tegen kwam en die verwarde met Source, waarvan later weer bleek dat er tussen die twee wel verbanden bestaan. Dat was in oktober 2016. Op merkelijk was dat er ineens werd gerept door een aandeelhouder die kennelijk veel geld was kwijt geraakt  dat er tussen Value8 en Source onderling leningen waren verstrekt van € 10.000.000. – Dat kunnen alleen maar achtergestelde leningen zijn opperde ik en dan is er kennelijk een probleem met de vermogens want achtergestelde leningen kunnen bij het vermogen worden opgeteld omdat zij dezelfde status hebben als de aandelen maar dan heeft Follow The Money gelijk dan klopt de geldstoom niet. En bij de KvK bleek dat ook daar stonden van beide ondernemingen een negatief werkkapitaal van € 7.000.000,– euro wat aangaf dat dit de liquide middelen waren ongeveer die ze te kort kwamen. Hoe dat allemaal uitwerkte kunt u zien in het artikel wat ik daarover heb geschreven op 22 mei jl. Wat ik wil vermelden nadat ik op twitter daarover schreef ik een boodschap van Peter Paul de Vries Kreeg: als ik vragen had ik dat maar moest doen. Ik gaf aan dat men hem als leider waarschijnlijk kwijt wilde en dat ik daar over  wilde praten en hebben daar een afspraak over gemaakt, Maar ik heb afgezegd en als u verder leest gelukkig.

Bij mijn laatste artikel melde zich laten we zeggen een klant waar ik de naam nog even niet van noem die problemen had met Source en hij stuurde mij daar gegevens over op en was niet blij want hij had de schuld gekregen van een faillissement van Corso B.V. te Thiel en daardoor ging men de man zijn andere bedrijf aansprakelijk stellen en die ging ook failliet. Een gevolg dat Source weer ging proberen hem in privé alles af te pakken vanwege wanbeleid. Zie hier komen de curatoren om de hoek kijken.

Ik heb mij opgesteld als forensisch detective, dat wil zeggen dat ik alles ook de cijfers en wat de beursfondsen en curatoren doen vanuit strafrechtelijk perspectief bekeken heb. Ik ben letterlijk van mijn stoel gevallen toen ik de stukken doornam. Op de eerste plaats bleek dat ik stukken zag van een aandeelhoudersvergadering van Source waar het bestuur zich zorgen maakten omdat als zij een aantal maatregelen namen o/a de verkoop van CORSO B.V. men nog geen positief vermogen hadden om op de beurs te blijven. Maar de aandeelhouder PV hoe de hel is PV? Dat weten we nu Peter Paul de Vries vertelde dat daar andere oplossingen voor waren maar dat vertelde hij na de vergadering wel. Hier komt het opvijzelen van het vermogen.

Maar ik kwam tot ontdekking in de stukken dat de onderneming CORSO B.V. waar mijn klant de schuld van krijgt van het faillissement vanaf het begin dat de onderneming nog onder Source hing uiterst geraffineerd in langzame stapjes werd gevuld met geld ogenschijnlijk en dan ineens na een waardebepaling van een adviesbureau op een verkoopprijs van € 25.000.000,– kwam terwijl de gedeponeerde cijfers bij de KvK een waarde laat zien van € 14.000.000,– en als ik wat andere berekeningen er op loslaat om de waarde te bepalen ik niet hoger kom dan € 600.000,–. Een verschil van maar liefst van € 19.000.000,–. De verkoop gebeurde onder zeer grote druk aldus mijn klant men had geen tijd om na te denken en dat is nu ook juiste de bedoeling van deze strafrechtelijke zwendel en aantoonbare opgebouwde faillisementsfraude om de leeg geroofde mensen iedere vorm van verhaal te ontnemen en de schuld op mijn klant af te schuiven die er dan ook het zwijgen toe moet doen.

Dit is zo overduidelijk dat we in de aanval gaan om recht te doen en het verhaalsrecht op mijn klant ongedaan te maken en om dit soort zwendelfondsen van de beurs te halen en strafrechtelijk te laten vervolgen. Moeilijk want gaat over groot geld Maar wij zullen het verloop op deze site vermelden. Alles met naam en toenaam.  Er moet een grote mentaliteitsverandering plaats vinden en een beter bestuur in Nederland komen die alle monopolies  opheffen.

Hans Vrijmoed

Wat verdient nu Peter R de Vries eigenlijk?

Scarllatilaan 6 Woonhuis Peter R De Vries In 2002 Nu Verkocht
Scarlattilaan 6  vroegere woonhuis Peter R De Vries in 2002 Nu Verkocht

De inkomensgeschiedenis van TOP SPEUDER PETER R DE VRIES
voor zover zichtbaar

We zijn, allemaal nieuwsgierig in Nederland, hoe het inkomen nu tot stand komt van zo’n bekende man als Peter R de Vries en wat zijn marktwaarde is. Hij zal niet gevolgd worden door Follow The Money die hebben geen zin door de spreekbuis van de onderwereld afgemaakt te worden. Figuurlijk gesproken want grote vriend Cor van Hout met zijn eigen moordcommando leeft niet meer. En die zijn dood wordt weer publicitair onder Willem Holleeder gebracht. Zo blijft de geldbuidel rinkelen. RTL boulevard zal dat niet brengen die geven liever aan wat Peter R de Vries zegt over Frank Masmeijer die al op de grond ligt en waar je veronderstellingen (tegenwoordig NEP nieuws geheten) als feiten presenteert en Masmeijer als crimineel presenteert. Rijst mij de vraag, wat levert hem dat op en wie betaald dat?

Per slot van Rekening is een site die de verbanden tussen de onderwereld en de bovenwereld bloot legt van particulieren en de overheid die door onze TOP advocaat Mr. G. SPONG mijn favoriete messcherpe to the point advocaat die de overheid volgens haar eigen Nederlandse wetgeving de grootste Nederlandse criminele organisatie vindt. En Mr. G SPONG vind ook dat de TOP van de RABOBANK crimineel is met hun LIBORRENTE en had hij nog niet door dat de RABOBANK voor miljarden overwaarde fraude pleegde en/of pleegt. Hij vond ook de directie van de NAM crimineel die alle schokkende schade min of meer weigerde te vergoeden. Daar komt bij omdat hij graag Wilders van het toneel zou zien verdwijnen, en dat altijd venijn uitgesproken, dat de wetgeving ook geld voor politici. Dat hebben wij van deze site ook ontdekt de Minister President en de ministers en staatssecretarissen en andere bewindvoerders zijn gewoon ambtenaren aldus de Hoge Raad. Ik herhaal dit maar even zodat u weet wat ik nu over Peter R de Vries ga schrijven niet door haat is ingegeven zoals hij graag zegt maar meer gewoon aan de wet getoetst van de door mijn favoriete advocaat opgemerkte bestuurlijke wantoestanden. Dat komt allemaal door onze kennis zeer dicht bij de waarheid. HIERVAN GOEDE NOTA betrouwbaarheid is ons goed. Daar staat deze site voor.

Laten we eens beginnen ergens in de jaren negentig van de vorige eeuw. Toen was Peter R de Vries nog gewoon journalist bij de Telegraaf en later ook nog hoofdredacteur van weekblad Actueel. Tot 1995 behoorde hij gewoon tot het hardwerkende klootjesvolk met inkomens die niet het vermelden in de Quote waart waren lijkt. Maar dat is niet helemaal waar. Want in 1987 verschijnt zijn bestseller “de ontvoering van Alfred Heineken” wat door Quote op enkele tonnen wordt geschat. Bovenmodaal maar niet schokkend. Dan beginnen bij mij als oud detective, vergunningsnummer van justitie POB 589 toch de bellen te rinkelen.

Lezen we even terug in het boek wat in 2000 verscheen van de hand van Bart Middelburg ONDERWERELD PR die via interviews van criminelen die altijd schuw waren voor publiciteit in welke vorm dan ook, plotseling door de DOMINEE Klaas Bruinsma de voordelen van publiciteit begonnen in te zien en ook volgens deze interviews in het boek gretig gebruik maakte van Peter R de Vries, die ook door zijn boek weer goede vrienden was geworden met Cor van Hout met zijn eigen moordcommando. Kortom volgens het boek was Peter R de Vries plat voor de onderwereld. Dan word ik aangevallen en voor het gerecht gedaagd door iemand die ongelijk kreeg althans van mij en die Peter R de Vries inschakelt. Dan begint mijn detectivewerk omdat zijn programma onzin zaken brengt en ga zoeken waar hij woont. Dan komen we in Hilversum uit. Scarlattilaan 6 in Hilversum. Daar woont de man dan en de detective die er foto’s van maakte moest vluchten omdat ze achter hem aan kwamen. Zijn adres op mijn site van recherchediensten en de daar gevestigde Fingerprint VOF en Beatus B.V. zorgde ervoor dat ik binnen 1 week in kort geding voor de rechter moest verschijnen in oktober 2002. Daar merkte ik op dat Cor van Hout weleens opdracht kon hebben gekregen om mij te vermoorden, wat ik niet van de rechter mocht zeggen. Maar later bleek dat zijn eindredacteur Lizette Knoop op de tribune zat die notabene de maîtresse was van Cor van Hout dus namens Peter R de Vries onder het wippen opdracht had kunnen geven mij te vermoorden. Maar Quote meldt dat Peter sinds 2001 een appartement heeft in Hilversum van € 1.200.000, — en een appartement in Amsterdam van € 400.000,– en het huis aan de Scarlattilaan 6 Hilversum was iets van € 2.400.000,– en kennelijk niet bij Quote bekent.

Dat alles in 5 jaar tijd. Dat is bij elkaar al € 4.000.000,– met gevestigde hypotheken van bij elkaar van € 1.800.000,– aldus Quote. Maar wat veel interessanter is, is Beatus B.V. die binnen een dag nadat ik er op de website over had bericht over was geschreven naar de vader van Jacqueline de Vries en die binnen 1 week ontmanteld en verdwenen was. Ik heb altijd gezegd dat was de poort van zijn criminele zwarte geld die hij met rippen van drugshandelaren samen met Cor van Hout verdienden. Dat moet in de miljoenen lopen weggesluisd naar Curaçao waar ook een Beatus bedrijf zat wat er ook mee te maken kon hebben. En Curaçao is een binnen het Nederlandse grondgebied een plaats om zwartgeld weg te zetten en wit te wassen.

Groot Geld Voor Rippen En Mediahype Judas Slachtoffers Verzus Monster Holleerder
Groot geld voor rippen en mediahype judas slachtoffers versus monster Holleeder

Daar is ook Source gevestigd een andere zaak waar ik bij betrokken ben. Het zal duidelijk zijn dat Peter R de Vries er baat bij had en heeft mij uit te schakelen. In de dossiers van mij is mij ingefluisterd zitten papieren die aangeven dat er mensen door hem zijn omgekocht om mij opgesloten te laten. Dat komt wel tevoorschijn.

Als alles van Peter R de Vries zichtbaar was stond hij al jaren in de Quote 500 Maar dan heb ik er even geen kijk meer op. Maar in 2007 begint alles weer overnieuw en als ik dan merk dat Peter R de Vries mij weer wil uitschakelen gaan we weer op zoek naar zijn inkomens. Dan blijkt hij de laatste 10 jaar betrokken te zijn bij Willem Holleeder en de zussen en de vriendin van Willem Holleeder Sandra van Santen en wint hij een prijs in Amerika krijgt geld voor de rechten van de verfilming van zijn boek “De ontvoering van Alfred Heineken” Dat gaat lekker dat zal ook in de miljoenen lopen En als Willem Holleeder zijn deel komt opeisen is hij niet thuis, figuurlijk gesproken want hij was wel thuis en deed aangifte wegens bedreiging.

 

Maar tien jaar samen werken met Johan Verhoek die toch heel wat criminele zaken te verbergen heeft en om die redenen vermoedelijk al 10 jaar een innige relatie heeft met Mr. Astrid Holleeder die weer met de zussen Sonja Holleeder en Sandra van Santen crimineel geld van € 23.000.000,– van haar grote broer Willem Holleeder beheren, zijn natuurlijk geruchten maar dit is niet ongebruikelijk in de onderwereld, dan willen ze het geld zich wel toe eigenen om natuurlijk het pluk de gevangenen Willem Holleeder kaalpluk team weg te houden want op de eigen bankrekeningen is beter dan bij de Nederlandse overheid, een mening die ik deel maar dan wel volgens de reguliere regels. Zo is er door Mr. Astrid Holleeder ook al hier en daar een beetje gelogen over de erfenis van Cor van Hout als ik dat op internet bekijk. Dus moet toch wel even de onderwereld PR gebruikt gaan worden omdat stelletje klungels van het OM en de rechters een andere kijk te geven op de hele zaak. En daar komt Peter weer die net zoiets over Joran van der Sloot had gedaan om de verrekte Amerikanen die maar bleven zoeken naar Natalie Holloway weg te krijgen die de drugsdoorvoerwegen bleven blokkeren daar grote schade toebrachten aan de onderwereld daar. Daar heeft hij ook miljoenen voor gekregen denk ik in een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Dan zijn er getuigen die envelopjes met geld zien oversteken tussen de hakkelaar en Peter R de Vries

De Geldenvelopjes Van De Hakkelaar
De geldenvelopjes van de Hakkelaar

die dan avonds bij Pauw of de Wereld draait door, de belastingmiljonairs, zijn hand gaat ophouden om nog wat zuur verdiende belastingcenten van u en van mij op te strijken terwijl er 2,5 miljoen mensen in zware ziekmakende armoede leeft.

Dan wordt er in een grote mediahype het boek van Mr. Astrid Holleeder JUDAS gelanceerd waarvan we op dat moment niet weten dat zij al tien jaar een relatie heeft met Johan Verhoek de Hakkelaar, kijk naar de video op de site die letterlijk en figuurlijk schokkend is, de verzwegen relatie terwijl haar broer als een monster wordt weggezet en zij als de slachtoffers die vermoord dreigen te worden. Dat boek levert al snel miljoenen op waar Peter ook weer een deel van krijgt, zeker 20% en dan nog zijn criminelen diensten aan de hakkelaar. De man Peter R de Vries natuurlijk is multimiljonair en het is onbegrijpelijk dat de belastingdienst wel mij voor een paar honderd in de maand afknijpt om mij uit te schakelen en als we dit in dit artikel zien de belastingdienst en de FIOD zo de belastingfraude op de TV van Peter R de Vries voorbij ziet denderen. De man moet tientallen miljoenen bezitten waar we in ieder geval miljoenen van hebben laten zien. Dus wees rechtvaardig FIOD en belastingdienst pleeg niet in opdracht ambtsmisdrijven om deze criminelen belastingvrij hun geld te laten houden terwijl er duizenden zelfdodingen per jaar zijn met enkele tienduizenden euro’s schulden omdat er zoveel belasting is geint dat zij door de ongekende deurwaardersterreur maar uit het leven stappen. Criminelen moet je kaalplukken dat is het devies in Nederland. Begin bij Mr. Fred Teeven om zijn 15% witwasvergoeding belastingvrij en Peter R de Vries die door zijn grafrede bij Cor van Hout heeft aangegeven tot het criminele circuit te horen en door zijn verbintenis met het criminele stel de hakkelaar/Mr. Astrid Holleeder dat nog eens bevestigd. Dus kaalplukken maar het hele zootje kunnen de belastingen na afloop met 20% om laag denk ik. Maar dan zitten via zwartgeldbankrekeningen bij ABNAMRO weggesluisde miljardentekorten onder beheer Gerrit Zalm die rekenkamer regelmatig rapporteert er ook bij.

Groot Geld Voor Rippen En Mediahype Judas Slachtoffers Verzus Monster Holleerder
Groot Geld  nu binnen via de kaalplukteams zoals het hoort Kunnen belastingen 20% lager

Hans Vrijmoed

Bevooroordeelde rechter 2

In Het Bargoens Heet Dit Befgajes
In het bargoens heet dit befgajes

Bevooroordeelde rechter 2

Ik wijs even naar het artikel hiervoor dat onze site aangevallen wordt. Kennelijk bevalt het niet wat we naar buiten brengen. Ik heb in het artikel daarvoor iets geschreven hoe uitgever werkte waar ik mijn boek probeerde uit te geven. Dus pas maar op amateurschrijvers, er zijn er meer zo die dan weer op een andere strafrechtelijke manier bezig zijn.

Maar de periode waar de bevooroordeelde rechter een rol speelde staat in het boek beschreven en wat ik toen niet wist, maar nu wel, dat Mr. de pedofiel Joris Demmink de hoogste baas was van het ministerie van Justitie die een jaar of twee er voor tot het hoogste ambt was benoemt ondanks dat men wist dat hij een pedofiel was en hij kennelijk opdrachtgever was mij uit te schakelen.

Als je dan net zo als ik 3 detective bureaus hebt waarvan 1 in Duitsland welke jacht maakten op de kinderporno-industrie Nederland welke ook in die periode door de CIA was gesignaleerd en als de grootste ter wereld werd en nog steeds wordt beschouwd dan staat je niet veel goeds te wachten.

Ik was al ruim een jaar bezig een klein groepje bedrijven over te nemen waar wat beveiligingsbedrijfjes inzaten maar ook een B.V. die opleidingen verzorgde voor beveiligers en detectives omdat ik met de andere bedrijven en ik ook beveiligingsbedrijven aan het opkopen was ik gemakkelijk verplichte stage plaatsen kon regelen voor de leerlingen.

Maar ik moest uit de markt verdwijnen en toen was daar ook nog onze criminele speurders GOD Peter R de Vries de spreekbuis van de onderwereld waar in de loop van de dag nog een artikel overkomt die daar erg aan mee werkte door mij als een bandiet op TV weg te zetten. Ik nam dus de bedrijfjes en de beveiligerschool over en nam daarmee ook het huurcontract over. Maar de verhuurder zegde onmiddellijk de overeenkomst op. Daar nam ik geen genoegen mee en stapte naar de rechter “het kantonrecht Breda” Daar ontmoete ik de verhuurders voor het eerst die geanimeerd met de rechter zaten te keuvelen, welja over het huurcontract en de huurwetgeven voor bedrijven. De zitting was niet eens begonnen. Ik probeerde mij in het gespreek te mengen maar dat werd niet toegestaan. Het kwam erop neer dat de verhuurders vanwege mijn reputatie het niet aan mij wilde verhuren. De FIOD had een paar maanden daarvoor een inval gedaan bij mij, en als ik er was geweest was ik vermoedelijk toen al gearresteerd maar ik was er niet dus ging dat feest niet door omdat ik anders naar mijn hoofdkantoor in Duitsland was gegaan en zij mij niet op valse gronden hadden kunnen arresteren.

Zij waren kennelijk al op de hoogte gebracht door de rechter dat ik 3 a 4 maanden later gearresteerd zou worden. Maar ik wist van niets. Ik werd pissig, ook op de rechter die dat kennelijk allemaal mee geregeld had, en ik stond op en zei, oké ik hoor het al, de zitting is niet eens begonnen en u laat al blijken dat u zo bevooroordeeld bent dat ik geen schijn van kans maak dit proces te winnen. Weet u wat ik ga niet verder naar deze schijnvertoning zitten kijken en daarin meespelen. Dat is een belediging van mijn intelligentie en mijn kostbare tijd. Ik heb de zaak aanhangig gemaakt dus zoek het maar uit en ik ga weg . Wist de rechter mij ook nog mee te delen dat ik zou verliezen als ik wegging, terwijl hij al had zitten zeggen dat de verhuurders zouden winnen notabene waar ik bij was. Ik ben weggegaan en naar een andere ruimte gaan zoeken en optie genomen op ruimte in het NAC stadion in Breda.

Maar hier speelde totaal iets anders. De rechter is gaan meewegen dat ik uitgeschakeld moest worden en dat had hij niet mogen doen. De huurovereenkomst zat in de B.V. die ik gekocht had en deze had gehandhaafd moeten blijven. Achteraf gezien ben ik er mogelijk ingetuind en had ik als ik gebleven was tocht gewonnen. Maar na de inval bij mij was ik bepaald niet blij met het juridische circus en dat heeft mijn besluit beïnvloed. En de mogelijkheid dat de rechter gewoon een verkeerde uitspraak zou hebben gedaan is ook mogelijk omdat ik dat later al meermalen mee gemaakt heb. Zeker in de tuchtrechtspaak die in voornoemde boek beschreven is.

Hans Vrijmoed

Dominantie overheid en banken in klimop- en Vestiazaak

Bungalow
Bungalow

De vastgoedmarkt de klimopzaak de Vestiazaak
De rol van de Banken en de grootste hypotheeknemer
DE RABOBANK met miljarden overwaarde fraude
en de overheidsrol

Ik heb een wat uitgebreide kop gemaakt want daar staat in vermeld afzonderlijke markten en zaken en banken en de overheid. Maar ze zijn niet zo afzonderlijk en deze zaken lopen helemaal door elkaar heen. Laten we eerst eens vaststellen hoe de vastgoedmarkt in elkaar zit en zat.

A          Zakelijke panden: Hoofdzakelijk kantoorpanden Er zijn wat particulieren die er in zitten en natuurlijk de pensioenfondsen en natuurlijk de banken en de daaraan gekoppelde verzekeringsmaatschappijen. Het gaat uiteindelijk om honderden miljoenen en miljardenzaken Dat maakt de markt smal omdat maar weinig partijen daar in kunnen handelen.

B          De woningmarkt: We hebben dan de particuliere markt en huurwoningen welke weer is onderverdeeld in de vrije huurmarkt en de sociale huurmarkten welke woningen gewoon zijn gebouwd en ontwikkeld door de gemeentes die vanwege het opschonen van hun eigen begrotingen alles onder brachten in corporaties waar men dan weer de aandelen van had. De gemeentes verdienden behoorlijk op de woningen maar ook niet allemaal en dan wilde de bevolking dat de huren omlaag gingen. Vandaar alle woningen in corporaties was gelijk niets meer controleerbaar door de bevolking. Zo zijn er ook nog grondmaatschappijen bij gemeentes die grond opkochten en de kosten omdat de grond nog niet verkocht was niet via de gemeentebegroting lieten lopen omdat men dan begon te koeren dat het duur was en maar afgestoten moest worden, de normale democratische weg, maar nee men telde de exploitatiekosten gewoon bij de gekochte gronden op want de prijzen groeiden tot de hemel. TOT 2008

Zo zitten de grondmaatschappijen van veel gemeentes met onverkoopbare grond waar de grondprijzen zo hoog zijn dat ze daar het nooit meer voor kwijt raken. Afboeken betekende miljardenverlies(vermoedelijk 13 miljard) en gezichtsverlies door puur wanbeleid omdat men het aan de democratische kanalen onttrokken had/heeft. Niet aan ons de bevolking te verkopen.

De corporaties en het Bouwfonds Nederlandse Gemeentes was een hele grote werd gerund door Nederlands gemeentes en het geheel werd weer gefinancierd door de bank van Nederlandse gemeentes. Dit alles helemaal onttrokken aan iedere vorm van democratische controle.

De banken ABNAMRO en de RABOBANK waren in die tijd niet de beste vrienden. De hoogste baas van ABNAMRO Rijkman Groenink wilde de grootste en machtigste bank van Nederland en de wereld worden en dat was nu echt iets wat de Rabobank niet wilde die met zijn hypotheekverstrekking al vooraan liep en zij hadden 2.000.000 leden meestal CDA’ers die overal in de politiek zaten en konden meesturen om van die kant uit de ABNAMRO onder uit te halen.

Maar in eerste instantie zag Rijkman Groenink dat bouwfonds wel zitten Was nog voor de crisis en woningen opkopen met een miljarden waarde in een tot de hemel groeiende markt was business op het hoogste niveau. Kennelijk ook met hulp werd de ING met een beter bod buiten spel gezet. Maar roddel achterklap verkeerd personeelsbeleid en/of omgekocht personeel, Rijkman Groenink verloor zijn greep op de bank werd afgezet of verdween  en de bank viel uiteen en onderdelen waaronder het Bouwfonds waar de slechte onderdelen bij de SNS bank terecht kwamen men wilde te graag ook groot worden en dat vonden hun concurrenten natuurlijk smuiklachtend ook en de SNS moest in 2013 gered worden omdat wat ze gekocht hadden gewoon een lege zak was.

De RABOBANK niet die kocht voor een habbekrats de goede onderdelen en kon gigantische schadeclaims innen van honderden miljoenen euro’s Ik meen in totaal meer dan zeshonderd miljoen euro. De Rabobank blijft altijd op de achtergrond een valse duistere rol spelen en door de politieke bindingen een hoofdrol nauwelijks zichtbaar. Moet een N.V. worden zodat we kunnen zien wat men doet. Lees de overwaarde fraude op deze site.

De rol van de gemeentes en de banken in de KLIMOPZAAK is al duidelijk. De gemeentes hebben een onderneming opgericht en geleidt waar men kennelijk helemaal geen overzicht over had en ook niet over de markt waardoor er over de aandelenverkoop door de onderling concurrerende banken werd gevochten en gemeentes geen enkele verantwoordelijkheid voelde wat de woningen betreft en de belastingbetaler en alleen door verkoop van de aandelen voor de begrotingen leuke bestuurlijke dingen konden doen.

Dan komen natuurlijk de fraude monsters zoals Jan van Vlijmen en de anderen goed van pas. Die krijgen gelijk overal de schuld van. Er worden geen contracten afgesloten alles op vertrouwen. Eigenlijk is het onvoorstelbaar en de verantwoordelijkheid ligt toch ook dan bij de aandeelhouders dat deze hoogste man van het bouwfonds zo ontspoorde. Maar commissarissen zijn buiten schot gebleven. Overigens heb ik dat in het klein ook wel meegemaakt bij stadion Feyenoord in 1989 waar ik omdat er op een verkeerd moment een liquiditeitsgat ontstond en ik met Rijkman Groenink per telefoon een paar honderdduizend guldens regelde voor 14 dagen zonder overeenkomst. Hij was toen nog niet de hoogste baas maar wel in regio Rotterdam.

Dat van de facturen dat zal allemaal wel en dat is fraude maar over de honderden miljoenen verschillen in de aankoopprijzen heb ik zo mijn twijfels. Dat men bij Philipspensioenfonds veel te weinig zou hebben betaald van honderden miljoenen ik betwijfel dat. Het is een krappe markt en als men een grote partij kantoorpanden kwijt wilde om meer aandelen voor te kopen bij het pensioenfonds wat mogelijk een groter voordeel opleverde, wat is er dan mis mee? En dat is later niet meer duidelijk te maken bij advocaten die zich rijk procederen juist over de vermeende gigantische miljarden fraude. Ik heb twee gevallen gelezen waarbij ik me echt afvroeg is dat nu echt fraude? Nee de waardebepaling bij rechtszaken met inkomensgerichte advocaten is een totaal andere dan op het moment in de markt waar hele andere marktbelangen een rol spelen.

Hier spelen andere belangen ditmaal van de advocatuur een grote rol Die domineren de markt op allerlei manieren en hoe hoger de fraude hoe hoger de vergoedingen. Ook hier wijs ik al regelmatig op maar ik lijk nog even een roepende in de woestijn maar dat is aan het veranderen.

Dan VESTIA: Hier is het duidelijk dat de banken weer een negatieve rol speelden die uiteindelijk door derivatenverkopen aan een onbekwame bestuur voor miljarden euro’s in de problemen kwam. Er moesten 6600 woningen verkocht worden Met het concept wat ik heb konden de woningen aan de huurders worden verkocht tegen de marktwaarde. En dat schreef ik aan Vestia maar die zagen het wel zitten om te bekijken maar men moest onmiddellijk geld hebben in contanten en daarom hebben ze uiteindelijk 5.500 woningen verkocht 40% beneden de marktwaarde. Dat is ongeveer 1 miljard euro. Ik heb daar veel over getwittert en er mijn schande over uit gesproken.

Ik heb hier de samenhang trachten weer te geven tussen de marktpartijen en de belangen van eigenlijk een krappe kleine markt waar de belastingbetaler weer is opgezadeld met de verliezen en de banken met de winst.

Waar ik mij wel grote zorgen over maakt is dat er op grote schaal sociale huurwoningen worden opgekocht door buitenlandse bedrijven waar het vermoeden van is dat zij van de Koninklijke familie zijn en dat het beleid van de VVD er op gericht is om het huurplafond van de sociale huurwoningen er af te halen waardoor ze later tegen grof geld kunnen worden verhuurd. Waardoor het woningenbezit door het doelbewuste aangehouden structurele
tekort van 80.000 woningen volstrekt onbetaalbaar wordt voor de lage inkomens. Er zijn er in totaal al meer dan 20.000 sociale huurwoningen verkocht (inclusief de 5500 woningen van Vestia)wat het tekort aan sociale huurwoningen doet groeien. Daardoor worden de 2,5 miljoen mensen nog armer en zieker en kunnen later niet meer wonen. De ziektekosten worden onbetaalbaar door dit alles.

Dit stukje laat ook weer bestuurlijke onbekwaamheid zien omdat men het overzicht mist en strafrechtelijk of er althans er dicht tegen aan. Daar moet wat aan gebeuren.

Hans Vrijmoed

Opgelicht door #Staatsloterij ?

Om te beginnen kreeg ik afgelopen week via mail, mijn loten gestuurd waar het naar mijn mening al mis ging. Ik schreef me net als vele gelukszoekers in op gratis loten voor de bijzondere trekking van de Nederlandse Staatsloterij.

Nou bijzonder was het zeker, zo kreeg ik ipv 2 loten er zomaar 4. Hartstikke fijn natuurlijk, want dat is dubbel zoveel kans op die koffer met knaken. Maar ik las mijn mail af en zag dat die 2 extra loten mij geschonken zijn vanwege het idee dat ik in de tijd waar men blijkbaar al opgelicht werd, ik zou hebben meegespeeld. Wat dus helemaal niet waar was. Daar begon de inderdaad bijzondere trekking van de Nederlandse #Staatsloterij.

Ten eerste was er geen eindcijfer spel,

Tweede punt, alleen abonnees blijken hoofdprijzen gewonnen te hebben.

Punt drie, zoals boven vermeld, kregen vele mensen in plaats van 2 loten , 4 stuks? omdat zij volgens de Nederlandse #Staatsloterij mee zouden hebben gespeeld tijdens de periode waar feitelijk vele mensen al opgelicht werden.

Zijn we nu weer opgelicht?

Bevooroordeelde rechters

Bevooroordeelde rechters tijdens de zitting

Ik ben met een artikel bezig over de vastgoed klimopzaak en mogelijke verbanden met de overwaarder roof van de RABOBANK dat vergt wat tijd. Maar hier iets wat ik heb mee gemaakt over een bevooroordeelde rechter.

Ik was voor de rechter gedaagd omdat ik aan een informant van mij bij mijn detectivebureau geen 10% provisie wilde uitkeren omdat hij niet had gepresteerd. Ik moest toen al uit de markt vandaan en de rechter die er zat was zo bevooroordeeld naar de andere partij toe dat ik het zat werd. De rechter er op aanspreken zag ik niet zitten want dat zou worden uitgelegd als belediging van de rechtbank en arrestatie en enkele maanden straf kunnen opleveren. Toen hij zich weer uiterst negatief over mij uitsprak tegen notabene de partij die mij voor de rechter hadden gesleept stond ik op en riep “mijnheer de rechter” ik wil even de zaal verlaten ik ben zo weer terug. Hij begreep het onmiddellijk en vroeg niet eens waarom wilt u de zaal verlaten. Buiten de zaal stond natuurlijk de Griffer waar ik naast ging staan een belde naar mijn kantoor en vertelde dat ze in het verleden moesten gaan graven van deze rechter omdat hij schandalig bevooroordeeld was. Een heel verhaal maakte ik daarvan. De griffier ging zoals verwacht door mij de rechtszaal binnen en kwam even later weer terug nadat hij de rechter van mijn telefoontje op de hoogte had gebracht. Toen ging ik de zaal weer in en nadat ik mij weer openlijk had gemeld bij de rechter, bleek de man toch te zijn ingebonden en had ik bereikt dat hij in de rechtszaal  en waarschijnlijk ook in zijn vonnis later minder bevoordeeld was. Ik verloor de zaak maar uit het vonnis bleek niet dat de rechter bevooroordeeld was. Ik had verloren op redelijke argumenten die wel klopte. Dus even een toneelstukje om de rechter te overtuigen dat hij niet zo met mij kon sollen. Doe er uw voordeel mee.

Hans Vrijmoed  De klimopzaak komt in de loop van de dag

Manchester 22 mei 2017 de aanslag en de NL overheid

Bloemen Leggen Voor De Slachtoffes
Bloemen leggen voor de slachtoffers

Allereerst moeten we ons medeleven uitspreken met de nabestaanden over het verlies van hun dierbaren en ze heel veel sterkte toewensen de komende jaren bij verwerken van dit verlies. En natuurlijk de gewonden beterschap toewensen en hopen dat zij de rest van hun leven geen gevolgen van de aanslag zullen hebben

Als adviseur van de directie van Stadion Feyenoord N.V. van 1984 tot 1992 en in dezelfde periode politiek actief was als gemeenteraadslid van een kleine gemeente en secretaris was van een onder centrale van de VVD die toen nog liberaal was en later als eigenaar van 3 detectivebureaus waarvan 1 in Duitsland en ook bezig was beveiligingsbedrijven op te kopen, weet je veel van mensenmassa’s, beveiliging en overheidsbestuur.

Dan kijk je toch anders naar zo’n drama in Manchester. Het aantal doden en gewonden lijken gevallen te zijn door de bom. Maar is dat zo? De bomaanslag lag net buiten het beveiligde gedeelte en kennelijk hebben de veiligheidsdiensten en het bedrijf die de beveiliging van het evenement deed dit gat niet gezien. Het is mogelijk dat men gewoon verouderde draaiboeken gebruikte waar de nieuwe dreigingen niet in zaten uit gewoonte. De familie van de dader waren bekend bij de geheime diensten, maar dat wil dan niet zeggen dat men dan kan ingrijpen als men de wet hanteert als ze ogenschijnlijk geen wetten overtreden. Waarschuwingen van de Moskee ten spijt. Maar zijn het aantal doden en gewonden alleen door de bom gevallen of ook door de paniek die ontstond in het beveiligde gedeelte?

Het Heizeldrama in 1985 leverde 39 doden en 400 gewonden op alleen door de paniek die ontstond en men elkaar gewoon dooddrukte en vertrapten. En hoe is dat in Manchester? De Engelse overheid en in Nederland doen we dat niet anders gaan enorme veiligheidsmaatregelen nemen en lopen er mannen met enorme wapens rond en wordt het leger ingezet terwijl dat lijkt op met een kanon op een mug schieten tegen aanzienlijke kosten. Het schept gewoon een schijnveiligheid van een overheid die ferm laat zien achteraf dat zij garant staan voor onze veiligheid die ze duidelijk zichtbaar niet konden geven.

Bij Pauw zat een man die in Manchester was met zijn dochter en die door zijn kalmte gewoon de goede uitweg wist te vinden met andere mensen die ook kalm bleven. En daar horen we nooit wat over. De mensen die in beveiligingskamer zitten en die alles overzien en ook weten waar de aanslag is moeten erop getraind worden onmiddellijk mogelijke paniek de kop in te drukken. Het duurt altijd even voordat de paniek toeslaat en die tijd moet benut worden om iedereen kalmerend toe te spreken rustig en beheerst het gebouw te verlaten en veilige routes aan te wijzen die op hun beelden te zien moeten zijn. Dat zou veel slachtoffers kunnen voorkomen. Een mensenmassa die in paniek raakt is niet meer te stoppen en dan vallen er onherroepelijk doden. Als het goed is lopen er op evenementen allemaal beveiligingsmensen rond die als er ergens problemen ontstaan wat zichtbaar is op de camera’s, onmiddellijk naar de plek worden gedirigeerd waar de problemen zijn om ze in de kiem te smoren. Daar moet eens over nagedacht worden hoe dat kan worden ingezet om paniek te voorkomen. Dat is beter dan de schijnveiligheidsfiguren overal. Dat Pauw deze rustige duidelijk evenwichtige man in zijn programma had zou meer moeten gebeuren. Mensen het idee geven dat men met niet in paniek raken een grotere veiligheid voor zichzelf maar ook voor iedereen om zich heen veiligheid creëert.

Overheden en zeker in Nederland maken ons bang door hun zogenaamde veiligheidscodes. Zij zitten ons op TV allemaal angst aan te praten over gevaren van terroristen en levensgevaarlijke Russen en waar we allemaal bang voor moeten zijn criminelen die ze hebben laten ontsnappen en dan zoek zijn, en zij de overheid met steeds meer belastinggeld ons veiligheid beloven die als men beter geopereerd had er ook was geweest. Maar als we justitie zien en het verdwenen bonnetje en het onderzoek van de commissie Oosting rond de Mr. Fred Teeven deal dan is er sprake van chaos van kleine eilandjes ambtenaren die zichzelf zitten te verdedigen en te handhaven bij het ministerie van justitie die nu juist een van de belangrijkste taken heeft voor onze veiligheid te zorgen. Met CHAOS kennelijk. Ik vind dit verbijsterend en verontrustend. En dat is nu precies het wanbeleid wat is ontstaan de laatste decennia door de wanbeleidpartijen voornamelijk CDA en VVD en ook PVDA en de hulpsinterklaas D66 Pechtholt die overal in meestemde bij de sinterklaas wanbeleid uitgaven hoe goed zijn wij. Deze overheidschaos vrees ik als er iets gebeurt in Nederland zoals in Manchester. We kunnen nu al zeggen dat het een groot probleem is waar niemand meer uitkomt ala het MH17 onderzoek en er grotere schade is door bestuurlijke onkunde en de slachtoffers door zelfhandhaving van de overheidsambtenaren geen genoegdoening krijgen van wat hun is overkomen als we nietsdoen. En het formatie wanbeleid waar de eeuwige onderlinge gevechten van de overheid door bestuurlijk wanbeleid gewoon doorgaan op TV wat voor veel mensen een soort mens erger je niet spel is geworden.

Minimaal 2000 zelfdodingen en 2,5 miljoen armen door beleid is dat strafbaar?

De Miljarden Wanbeleid Fyra Van Met Elkaar Vechtende Overheden
De miljarden wanbeleid Fyra van met elkaar vechtende overheden

Is de overheid en daardoor de leiders strafbaar als zij misstanden doelbewust niet aanpakken?

Dan moeten we eerst eens naar de status van de kabinetsleden kijken die het beleid voeren en bepalen.

Er is niet zoveel over te vinden, totdat ik voor een zaak de corruptiewetgeving bekeek. Daar is door de Hoge Raad der Nederlanden bepaald, dat ministers, staatssecretarissen en andere kabinetsleden, volgens de wet ambtenaren zijn en dat daar dan gewoon het strafrecht op van toepassing is. Ik sta dus op het standpunt dat deze ambtelijk status altijd geld.

Dan gaat het interessant worden. Ik schrijf al jaren op twitter dat het aantal zelfdodingen met euthanasie zelfdodingen mee (1600 euthanasiedoden per jaar en 1900 zelfdodingen per jaar) dus minimaal 3500 zelfdodingen per jaar dat 8x maal zo hoog is als in Duitsland door de politieke aanpak moet worden vermindert. Maar dat gebeurt niet. Dan zijn er ook nog eens 2,5 miljoen armen. En zoals ik al schreef worden deze mensen gewoon ziek door de stres omdat de huizen kunnen worden leeggehaald en men uit huis gezet kan worden, en door het slechte eten. CZ in Breda die mijn twitters volgt en mogelijk facebook heeft bij monde van Wim van den Meeren bij Pauw aangegeven dat door het overheidsbeleid, de ambtenaren Rutte en de rest, er iets aan de armen gedaan moet worden omdat de zorgkosten anders uit de hand zouden lopen en volstrekt onbetaalbaar op langere termijn. CZ en de andere verzekeraars zijn natuurlijk ook schuldig aan de stres van de armen omdat zij uiteindelijk de deurwaarders betalen die genadeloos en meedogenloos hun inkomen opvoeren omdat zogenaamd op u te verhalen terwijl de schulden alleen maar groter worden. En dat weten de deurwaarders maar omdat de ZKV gewoon betaald gaat men door. De ZKV armer zij betalen, u armer want u moet het uiteindelijk betalen, en de deurwaarders rijker en rijker en rijker. Dat dit zo beleidsmatig is opgebouwd kan als wanbeleid van de ambtenaren Rutte en de zijnen worden beschouwt met dodelijke gevolgen en toebrengen van lichamelijk letsel.

Ontruiming
Ontruiming door wegbelast inkomen door overheid

Dit alles volgens de Nederlandse wetgeving . En men constateert dat net zoals in RADAR en dan gaan we naar de politiek om het te laten veranderen maar die kan het niets schelen want niemand weet het kennelijk bij de politici, maar Mr. G Spong heeft het ons verteld, de Nederlandse wet is ook op de politici van toepassing.

Ik heb de gezondheid van mij  in een aangifte verwerkt en ga daar ook over procederen om te kijken of we op deze wijze de decennia lange wanbeleid van de regerende partijen gewoon via de wetgeving kunnen aanpassen. We zien met de formatie dat men gewoon niet de verantwoordelijkheid om te gaan regeren neemt en dat is nu ook het wanbeleid. Men is niet aan het besturen maar elkaar vliegen aan het afvangen met doden en gigantisch veel armen tot gevolg.

Ik hou u daarvan op de hoogte.

Hans Vrijmoed

Uitspraak in de pro formazaak  Willem Holleeder van 15 mei 2017

De rechtbank heeft de verzoeken van het OM en de verdediging om meer onderzoeksruimte toegekend. De rechtszaak tegen Willem Holleeder begint officieel op 1 januari 2018.

De rechtbank wees het verzoek van de verdediging van de hand om de straf  van 3 jaar en 4 maanden die hij nog moet gaan uitzitten omdat hij door Peter R de Vries te bedreigen de voorwaarden schond bij het vonnis in 2013, door schorsing van het voorarrest in huidige zaak al kon gaan uitzitten. De rechtbank oordeelde dat als het tot een vrijspraak in de huidige zaak zou komen het voorarrest voldoende zou zijn om de straf van 3 jaar en 4 maanden te compenseren.

Bij de rechtszaak melde de verdediging al dat zij op 30 april 2017 een verzoek hadden ingediend om 8 getuigen op te roepen.

Op onze site is al te zien dat er bij de getuigenissen van Mr. Astrid Holleeder die een relatie heeft met Johan Verhoek de hakkelaar, Sonja Holleeder die regelmatig het bed deelt met Peter R de Vries, en Sandra den Hartog , grote vraagtekens kunnen worden geplaats en het meer een door Peter R de Vries geënsceneerde mediahype is waarbij Willem Holleeder als monster en de getuigen als onschuldige slachtoffers zijn voorgesteld. Volgens ons ligt de waarheid zelfs niet in het midden, maar zouden de rollen wel eens helemaal kunnen worden omgedraaid. Vandaar dat de verdediging al over vrijspraak sprak. Het vervolg zal daar wel uitsluitsel over gaan geven wat wij uiteraard u zullen berichten.

 

Value8 misleiding en fraude in opdracht banken?

Value8 misleiding en fraude in  opdracht banken?

De overwaarde fraude door de Rabobank waar ik op deze site al melding van maakte vindt ook vermoedelijk op andere manieren plaats. Met name de Rabobank die zich al decennia beschermt weet door CDA en een voor leken helemaal maar ook voor kenners een ondoorzichtige structuur hebben zijn volslagen gewetenloos als het er op aan komt.

VALUE8 is een beursfonds waar Peter Paul de Vries, de vroegere voorzitter van VEB de vereniging voor beleggers, de eigenaar van is althans een meerderheidsbelang heeft. Hij heeft een beursfonds overgenomen en is kennelijk om snel vermogen te generen slechtlopende ondernemingen gaan opkopen om deze weer snel leven in te blazen ala de vroegere Joep van den Nieuwenhuyzen. Als dat slaagt groot feest maar anders doffe ellende. Ik werd er een tijdje geleden er op attent gemaakt dat Value8 en Source elkaar leningen hadden verstrekt van 10 miljoen euro. Wat de betrokken aandeelhouder vreemd vond en ik trouwens ook. Een blik op de cijfers van de KvK van beide ondernemingen liet een zwaar negatief werkkapitaal zien. Dat betekende dat de cashflow niet in orde was. Lege hulzen aldus Follow the Money. Dat klopte ook. En nu komt dan de misleiding van de beursautoriteiten en de aandeelhouders bij beide beursfondsen. Value8 en Source verstrekken elkaar leningen van 10 miljoen euro. Iedereen zal denken toch onzin? Ja op het eerste gezicht wel. Er wordt onderling geen euro cash gewisseld maar hier wordt weer misbruik gemaakt van wetgeving. Wat maar zeer weinig aandeelhouders weten is dat achtergesteld  leningen, en daar gaat het hierom ook al heeft men het daar niet over, bij het eigen vermogen van de ondernemingen worden opgeteld omdat deze dezelfde status hebben als de aandelen. Zou men dat niet hebben gedaan dan waren beide ondernemingen van de beurs gehaald door de autoriteiten omdat men dan een negatief kapitaal zou hebben. Doordat Value8 ook haar belang vergrote tot 68% in Source kon men de cijfers consolideren(samenvoegen) waardoor de achtergestelde onderlinge leningen tegen elkaar weg vielen en niet meer zichtbaar waren. Een vorm van witte boorden criminaliteit.

Ik ga er van uit dat de banken daarmede achter zitten want die hebben kennelijk iets van 23 miljoen euro aan leningen zitten in VALUE8. Zou VALUE8 van de beurs gehaald worden dan zou men de 23 miljoen euro verliezen. Want anders dan bij een IMTECH waar de banken rijk zijn geworden door voor het faillissement, wat ook strafbaar is,  grote onderdelen met winst te verkopen en de aandeelhouders door de schulden met waardeloze aandelen lieten zitten, is dat hier anders. De banken weten dat het een lege huls is maar laat het doorgaan omdat het hopelijk nog goed komt.

Een soort gelijke truc heeft men kennelijk uitgehaald met het beursfonds Ceradis. Wat inhoudt dat men nog steeds met het vermogen moet knoeien. Met Ceradis wil men op de beurs geld gaan ophalen om de negatieve cash flow weg te werken. Levensgevaarlijk. Als je als aandeelhouder daar je zuurverdiende centen insteekt al of niet in overleg met de bank is de kans groot dat u uw geld kwijt bent. Source is gevestigd op Curaçao en zou wel eens bij witwassen betrokken kunnen zijn. Daar zijn aanwijzingen voor. Maar kunnen alleen door een intern onderzoek door een forensisch accountant worden opgespoord.  Ik heb al eens geroepen dat Value8 de eerste beursgenoteerde witwas onderneming zou zijn.

Met de witwas faciliterende Orde van Advocaten en Mr. Fred Teeven wordt er ook al van verdacht, zou dit wel passen bij het vooral niets doen.

Maar hier zal het OM ook wel niet tegen opgewassen zijn om dat bloot te leggen en dat waarschijnlijk niet mogen.

Hans Vrijmoed

FIOD houdt man aan in witwasonderzoek

De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties via buitenlandse bankrekeningen en vennootschappen in Zwitserland en Montenegro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Hoeveel geld er is witgewassen is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om tonnen. De FIOD deed doorzoekingen in een woning in Amsterdam en op een bedrijfsadres in Rotterdam. Ook is een kluis doorzocht. Er is beslag gelegd op bankrekeningen en een woning in Rotterdam. Verder is er administratie in beslag genomen.

Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

FIU

Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken, moeten banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Deze zogenoemde poortwachters zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de WWFT nakomen. De FIU beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

https://www.belastingdienst.nl/

De niet aflosbare (woeker) hypotheek de maatschappelijke SCHADE

De niet aflosbare (woeker) hypotheek waardoor er na de crisis nog tenminste 1/3 van de huiseigenaren met de hypotheek onder water staan. DEEL 3

In dit laatste deel ga ik de laatste drie delen die door dit beleid hebben gezorgd voor maatschappelijke schade.

 Ik heb in deel 2 deel  al uitgelegd wat de gevolgen waren van het misbruik maken van de belastingwetgeving die bedoelt is om het kopen van woningen te stimuleren en door de banken met de RABOBANK voorop omdat die de grootste hypotheeknemer is dat zij deze wetgeving zijn gaan omvormen tot een financieel instrument die de banken 100% meer winst gaf van de goedkoopste lineaire hypotheek en de gevolgen hebben afgewenteld op de maatschappij de belastingbetaler met de wetgeving die bedoelt is om de huizenkoop te stimuleren.

Maar er zijn meer maatschappelijke gevolgen namelijk de

B de belastingbetaler.

In de periode dat de niet aflosbare (woeker) hypotheken werden uitgegeven explodeerde bij de overheid de uitgaven van de belastingaftrek zodat de belastinguitgaven van de overheid exploiteerden. De  belastinguitgaven die normaal in de begroting van de overheid daarvoor zijn opgenomen moeten met miljarden zijn verdubbeld. En kennelijk zijn de ministers van financiën niet in staat geweest omdat te zien of te onderkennen, of ze zijn gewoon voorgelogen door hun ambtenaren en de ministers kennelijk niet in staat door gebrek aan bestuurlijke bekwaamheid dit te zien. Een ernstig verwijdt kan worden gemaakt aan de Nederlandsche bank die dit misbruik van de wet had moeten zien en de banken terug moeten roepen. Een gevolg is dat er daarom toen de crisis los barstte er een bijzondere extra belastingverhoging moest worden toegepast.

C De maatschappelijke gevolgen

De maatschappelijk gevolgen zijn ook enorm door de veel te hoge belastinguitgaven mede als gevolg van de misbruik van de belastingaftrek. De veel te hoge verhoging van de belastingen die we moesten gaan betalen, onnodig, zijn er nu meer dan 2,5 miljoen armen ontstaan. En het toch al zeer hoge aantal zelfdodingen die we kennen in Nederland zijn ook opgelopen. Mede daardoor. U ziet deze misbruik van wetgeving heeft nog al wat gevolgen.

D De monetaire gevolgen van de overheidsfinanciering

Internationaal gezien heeft het ook gevolgen. De hypotheekschulden zijn naar verhouding met andere landen in Europa enorm. Alleen in Nederland kwam deze niet aflosbare hypotheek voor en ook zijn wij het enige land waar de banken meer dan 100% van de woning financierden en financieren. Dat kan en of heeft gevolgen gehad voor de mogelijk monetaire financiering die elke staat nodig heeft. De ratingbureaus die de hoogte van de rente bepalen die vonden deze bijzonder hoge hypotheekschulden een probleem. En die bijzondere hoge schuld  is een gevolg van de niet aflosbare hypotheken. Een gevolg daar weer van is of kan zijn dat er hogere rentes op leningen betaald moesten worden.

Slot

De banken en met name RABOBANK worden veel te veel beschermt terwijl men gewoon misdrijven plegen en lijken wel een verlengstuk van de STAAT geworden Dat moet veranderen en ik hoop dat mede door deze artikelen er verandering komt.

Hans Vrijmoed

11de pro formazitting Willem Holleeder

De media hype rond Willem Holleeder kent geen grenzen de redactie Maruschka Verhoek en Hans Vrijmoed waren er

Het hele media circus was er. En wie zat er aan tafel te wachten? Onze spreekbuis van de onderwereld Peter R de Vries 100% onderwereld PR. Dat wisten we al van Nico van den Ham die voor ons filmde. Ik liep even op hem af omdat ik hem ken natuurlijk en zei “ken je me nog Peter?” Hij keek of hij water zag branden en Maruschka die hij wel kent ging hem ook aanspreken maar was hij toch niet tot spreken te bewegen. We hebben ons verder rustig gehouden. Willem Holleeder was er, zoals altijd. De verhoren van de gezusters Holleeder en  Sandra den Hartog die een behoorlijk aantal keren verhoord waren. De verhoren mogen openbaar worden. Kunnen we zien wat ze bij elkaar gefantaseerd hebben. Er werden wat zaken ook aan Willem Holleeder gevraagd, of hij wilde meewerken aan een psychotisch onderzoek. Dat wilde hij niet. Terecht. Ik zeg altijd met psychologische onderzoeken kan je alle kanten mee op. In dit geval de kant van de STAAT die Willem niet welgezind is. Het OM dacht dat men per 1 januari 2018 wel met het proces konden beginnen.

De advocaat was het daar wel mee eens. Maar er moeten geloof ik nog 8 nieuwe getuigen gehoord gaan worden. Willem Holleeder moet een andere straf nog uitzitten zoals vorige week is bepaald. Nog ongeveer 3 jaar. Slimme advocaat, die zei laten we het voorarrest opschorten en omzetten in de straf van 3 jaar. Alles blijft hetzelfde alleen de rechtstitel is anders. Maar het OM wilde weer niet. Want de advocaten van Willem Holleeder zeiden, als er vrijspraak komt dan is de straf maar alvast uitgezeten. Anders heeft hij in deze zaak bij vrijspreek zonder compensatie onterecht een gevangenisstraf gehad door een overbodig voorarrest. De rechter zal daar over beslissen schriftelijk.

De hele rechtszaak is gebaseerd op de getuigenverklaringen van Mr. Astrid Holleeder, Sonja Holleeder en Sandra den Hartog met Peter R de Vries als mediahype organisator. Wat nu als alles helemaal anders blijkt te zijn en dat de verklaringen niet deugen? Hendrik Jan Korterink ” http://www.misdaadjournalist.nl ” had ook al iets meegemaakt wat toch een beetje veel anders lag. Maruschka weet natuurlijk heel veel.  Wat nu als de 8 nieuwe getuigen heel wat anders zeggen? En Maruschka is ook gewoon boos op Peter R leugenaar de Vries. Vandaar dat ze zich niet kon inhouden en na de rechtszaak hem opnieuw aansprak toen hij de rechtbank uit kwam. Zie

En plotseling staat er politie bij ons omdat de rechtbank heeft gebeld dat wij aan het filmen waren. Wat een smoes want het mocht nog ook. Maar toch even controle op de identiteit. Het is zeker dat Peter R de Vries deze politie heeft ingeschakeld. Gewoon een vorm van intimidatie. Niet meer niet minder.

De miljarden overwaarde roof RABOBANK verleden en nu

Hermanwijffels.001[1]
Hermanwijffels

De overwaarde roof die in de miljarden loopt door RABOBANK  en een onmachtige door gebrek aan kennis organisatiekunde van OM Breda waardoor de roof doorgaat

Ik zag de oud CEO van de RABO Herman Wijffels, Burema CDA bekritiseren omdat hij zijn hand op de groene knip houdt. Wat heeft de man te vertellen dacht ik terwijl er onder zijn leiding bij de RABO de niet aflosbare woekerhypotheken zijn ingevoerd met zeer grote maatschappelijke gevolgen welke ik in delen(volgende week laatste deel 3) probeer duidelijk te maken en de overwaarde roof onder zijn leiding waar zelfs doden door zijn gevallen o/a Nico van Leeuwen die door de RABO leeggeroofd in een vlammend protest voor de RABOBANK de dood vond. http://aangifterabobank.blogspot.com

Mr. G. SPONG mijn favoriete TOP advocaat die altijd scherpzinnig juridisch gelijk heeft, riep het al bij de LIBOR RENTE FRAUDE, de TOP van de RABO zijn criminelen en horen in de gevangenis, waardoor hij namens honderden leden van de RABObank ging procederen die vonden dat hun bank dat niet had mogen doen, om alles, goed betaald, in de niet rechtgevende slepende juridische doofpot letterlijk te laten verzanden. Onderdeel van het veelgeprezen POLDER MODEL lul maar wat zodat er niets verandert.

Hoe vindt de overwaarde fraude plaats? Het is juridisch een wat lastig verhaal om het duidelijk te maken, omdat het met misbruik te maken heeft van emoties van de in paniek zijnde cliënten die een rol speelt. Feitelijk juridisch is het een makkelijk en overduidelijk verhaal.

De hypotheekovereenkomst met als onderpand uw huis is de juridische basis. Om wat voor soort hypotheek het ook gaat maakt niet uit de wet is daar duidelijk in. De hypotheeknemer, meestal de bank en/of verzekeringsmaatschappij heeft het recht van parate executie als u niet betaald. Maar, en nu komt het wat er in ieder geval bij de RABOBANK fout gaat,  hierbij is belangrijk dat de hypotheeknemer het goed mag verkopen, maar het zich niet mag toe-eigenen. De wet verbiedt dit uitdrukkelijk. Ook in het contract tussen de hypotheekgever en de hypotheeknemer kan niets anders worden overeengekomen. Wordt dit wel gedaan, dan is deze bepaling nietig (en wordt er net gedaan alsof de bepaling niet is overeengekomen). HIERVAN GOEDE NOTA Dus als u overeen kwam dat men de schulden mocht  bijtellen is dit nietig en kunt u overwaarde vergoeding nu alsnog claimen.

Wat is er gebeurd op grote schaal toen tijdens de crisis, honderdduizenden mensen konden de hypotheek niet meer aflossen en de banken, behalve de RABOBANK in de problemen kwamen?

Door de sterke daling van de waarde van de huizen en de miljoenen afgesloten niet aflosbare woekerhypotheken die onmiddellijk onder water kwamen te staan zou een parate executie zware verliezen bij de bank teweeg kunnen brengen, met alle gevolgen van dien. Dan zijn er varianten bij de hypotheekgevers u dus. Bij sommigen vindt er onmiddellijke parate executie plaats en komt er een stro onderneming een B.V. die 100% eigendom is van een van de andere ondernemingen van de RABOBANK de woning opkopen. Nu is de woning 100% eigendom van de RABOBANK organisatie, en kan men op de balans die niet gepubliceerd hoeft te worden, de oude waarde van de woningen in de boeken zetten welke met inbegrip van de restwaardeschuld die u alsnog moet betalen door consolidatie van alle bedrijven niet merkbaar meer is en de RABOBANK aan de hoge normen, die weer een AAA status geven als meest betrouwbare bank, waardoor men kan blijven lenen tegen de lage rentes.  Maar de wet is duidelijk, niet goed zichtbaar, maar wel overtreden omdat men zich de woning heeft toegeëigend wat wettelijk ten strengste verboden is.

Als we naar de aangifte die ik gedaan heb tegen de RABOBANK bekijken zien we dus de overname van de genoemde panden door de RABOBANK er is gewoon over gepraat op de TV.

Nu de overwaarde fraude: dat zien we ook in de aangifte. Er zijn tienduizenden mogelijke meer dan honderdduizenden die overwaarde hadden op hun huis en toch in de problemen kwamen. De fraude begint dan door de schuldachterstand van de hypotheekgever u dus, niet door parate executie te verkrijgen, wat de enige wettelijke weg is om de schuldachterstand te voldoen, en wat voor u het voordeligste zou zijn, maar de achterstand van u bij de hypotheekschuld te gaan optellen. Wettelijk het sluipende toe-eigenen van uw woning.

Een voorbeeld: u had een huis met nog een waarde van 350.000,– euro en een hypotheek door aflossingen van 200.000,– euro over, dan heeft u een overwaarde van 150.000,–euro. Wordt uw huis verkocht door de hypotheeknemer met recht van parate executie, niet leuk, maar dan heeft u wel geen huis meer maar nog wel 150.000,– euro op de bankrekening staan.

Bij het optellen van de achterstanden van de betalingen door de hypotheeknemer wordt dus de overwaarde langzaam naar de in dit geval de RABOBANK overgeheveld en wordt sluipenderwijs het eigendom overgeheveld naar de RABOBANK. Is de overwaarde opgesoupeerd is de RABOBANK ook financieel 100% eigenaar geworden en door dan de uitgestelde parate executie toe te passen het eigendom juridisch te effectueren. U heeft nu geen overwaarde van 150.000,– euro op de bank staan, maar een restwaardeschuld van 350.000,– euro die ten alle tijde door de RABOBANK kan worden opgevorderd. Einde voorbeeld

Ik hoop dat ik het duidelijk heb kunnen maken. Er zijn minimaal tienduizenden cliënten RABOBANK die dat is overkomen wat al in de miljarden loopt maar dat het wel eens naar de honderdduizenden slachtoffers zou kunnen leiden. Er moet een grootschalig onderzoek naar komen naar deze fraude door de RABOBANK en dan is Herman Wijffels gewoon een ordinaire oud criminele RABOBANK BESTUURDER die omdat hij daar leiding aan heeft gegeven ook al heeft hij het niet geweten, hij er voor had moeten zorgen om het wel te weten en het had moeten stoppen, en past gewoon een behoorlijke gevangenisstraf. En daar gaan we ons sterk voor maken.

Hans Vrijmoed

“Een wolf in schaapskleren”

 

Dennis Gebalkt
Dennis Gebalkt

Er speelde gister weer zoveel in de rechtbank in Rotterdam, waar de rechtszaak tegen twee van de vier verdachten weer verder ging. Verdachten en advocaten duikelen over elkaar heen, het OM die zijn poot stijf houd en een rechtbank die liever zo snel mogelijk de voorzitter met pensioen wil laten gaan.

Getuigen die niet gehoord mogen worden, hebben al tot 3 wrakingsverzoeken geleid en ook daar kwam gister geen einde aan.

Verdachten Andre v/d H. en Dennis v/d B. hebben beide bonje (gespeeld waarschijnlijk) met hun advocaten, resp. Louise de Leon en Sanne Schuurman. Nadat de verdachte de rechtbank wilde wraken en beide advocaten niet, trokken de advocaten hun toga uit en namen plaats op de tribune.

De wrakingskamer wijst echter het verzoek van beide verdachten af, waarna Andre v/d H. de wrakingskamer weer wraakt, ook dit wordt afgewezen.

Al met al een hele poppenkast zo. Tijdrekken noemen ze het ook wel.

Dit is even in het kort een opsomming wat zich gister afspeelde in de rechtbank. Er is iets anders wat mij meer bezig houd. Hoe verhouden alle verdachten in dit proces zich tot elkaar.

Bijvoorbeeld ben ik heel erg benieuwd, hoe Dennis zich voelt?

Vanaf het begin van deze zaak, mag iedereen zijn naam voluit schrijven en een balkje voor zijn ogen is niet nodig. Dit allemaal omdat hij nergens mee te maken heeft en er in is geluisd door medeverdachte Rene R. en volgens zijn zeggen ‘informant en rat Mustafa B.’

Deze week verscheen er op de site al een samenvatting van de chatsessie tussen Dennis en Maruschka, waarin hij toch diverse heldere details geeft. Details die de gemiddelde lezer of niet crimineel niet weten. Zo wist Dennis feilloos te vertellen dat hij met Rene F. op het zeiljacht van Johan “de Hakkelaar” V. geweest is, waar deze lag en dat het ging om een tweemaster.

Hoe noemen we dat ook al weer, “Een wolf in schaapskleren”?

PS: Vanaf nu toch maar met balkje

Er moet verder onderzoek komen naar Dascha Graafsma

IMG 20160928 WA0003[1]

Het bospad naar de spoorlijn

De dood van Dascha Graafsma blijft de gemoederen bezig houden Terecht in doofpotten Nederland 

Op de allereerste plaats leef ik mee met de familie en met vader René Graafsma. Ik heb zelf een kind verloren aan een ziekte en dat is niet te verteren, laat staan als andere mensen daar de hand in hebben gehad. Ik heb de eer gehad privédetective te zijn geweest met een heuse vergunning van justitie nr. POB 589. Gespecialiseerd in overheidscorruptie, witwassen met buitenlandse constructies,  belangenverstrengeling. Kortom zo’n beetje alles wat met witteboordencriminaliteit te maken heeft en strafkant van veel overheden.

En vanuit dat gegeven heb ik, toen er weer wat werd gepubliceerd over de zaak van Dascha de Graaf, eens alles bekeken wat ik kon vinden wat er over de zaak werd gezegd. Op de eerste plaats kom ik net zo als alle mensen o/a Frank de Groot, patholoog tot de conclusie: Het is geen zelfmoord. En als dat toch zo zou zijn dan is zij absoluut tot zelfmoord gedreven. Dit laatste vindt ik weer onderbelicht in wat ik heb gezien. En dat is gewoon een misdrijf alleen lastig te bewijzen. Iemand tot zelfmoord drijven is in Nederland schering en inslag en publiciteit wordt met grote verve de kop ingedrukt en vooral uit de media gehouden. De VOC mentaliteit. Wij zijn een land waar de geestelijke wreedheid zo groot is ten opzichte van burgers en gevangenen, dat Nederland boven, ongeveer op de 4e plaats,  aan op de lijst van Amnesty International staat van regimes die dat op grote schaal toepassen.

Wat mij verder nog opviel is dat er in een video werd verklaard dat zij om 1.15 uur haar telefoon kwijt was en haar ID kaart, dat meld bij een politieagent in opleiding en dat men later aan de hand van een stappenteller op de telefoon haar gangen heeft nagegaan. Dat zou niet kunnen want zij was de telefoon kwijt. In een tweede video laat men mogelijk zien dat er een schaduw rond Dascha mee beweegt. Ik vond dat ongeloof waardig, maar als men de stappenteller van de telefoon kan  koppelen aan de plekken waar Dascha gelopen heeft en dat klopt weer met andere getuigen dan zou men voorzichtig kunnen concluderen de degene die haar naar de rails heeft gebracht haar telefoon in zijn/haar zak bij zich had en later heeft weggegooid.

Onze TV held spreekbuis van de onderwereld Peter R de Vries 100% onderwereld PR geloofde niet dat als je gedrogeerd op de rails wordt gezet gedwongen om zelfmoord te plegen je dan zou blijven staan maar weg zou gaan. Maar wat denk je er van als zo iemand met overwicht tegen zo’n meisje zegt:  je blijft daar op de rails staan of we roeien je hele familie uit en je vriendinnen en kennissen er bij. En kom je van de rails af dan schiet ik je dood en de rest gebeurt ook. Een meisje van haar leeftijd onder de toegediende drugs is gewoon niet meer in staat te handelen Peter R de Vries. De tweede video concludeert dat vader René de Graaf die zich met de woekerpolissen bezig hield, althans de schadelijke gevolgen daarvan, onder druk is gezet zijn kruistocht tegen de banken over de woekerpolissen te stoppen door zijn dochter te vermoorden. Ik acht dat niet uitgesloten, eigenlijk vindt ik dit een aan een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Vandaar weer het doofpottengedoe. Dat maakt het dubbel triest voor de familie en René de Graaf. Ik zou er graag vanuit deze zienswijze onderzoek naar doen omdat dit een hele andere manier van rechercheren vereist en andere inzichten en veel psychologie en het kost tijd. Dat heeft het gemakzuchtige OM niet. De hoofdofficieren van justitie zijn 1/3 van hun tijd bezig beschikkingen op te stellen voor uw niet betaalde bekeuringen en dan koste bekeuring van 100,– euro 2000,–  euro.

Ik heb op deze site een artikel geplaats over de niet aflosbare (woeker) hypotheek deel 1 en morgen komt deel 2 en later komt deel drie. Dit is hetzelfde als de woekerpolissen. Alleen anders als René de Graaf weet onze 100% onderwereld PR Peter R de Vries welke contacten ik heb mij zal niet zoveel overkomen en tijdens het uit elkaar rafelen van andere zaken zal ik zeker de zaak Dascha Graafsma er naast leggen, wantik ben er ook van overtuigd het om de woekerpolissen is gegaan en dat de woekerhypotheken dezelfde mensen zijn.

Hans Vrijmoed

          

FIOD houdt man aan in onderzoek naar beleggingsfraude met zonne-energie

De FIOD heeft vandaag een 51-jarige man uit Barchem aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken.

Ook is er beslag gelegd op zijn woning. Van het ingelegde geld van circa 6 miljoen euro is vermoedelijk maar een fractie belegd. Verdachte bood producten aan via onder andere de vennootschappen Zoneco Holding BV, LW Holding BV, Dumapa Holding BV en Crowdwatcher BV.

Dumapa Holding BV is in januari van dit jaar failliet verklaard. Verdachte is in maart 2017 persoonlijk ook failliet verklaard. Hij was bestuursvoorzitter van de beursgenoteerde onderneming New Sources Energy BV en is al eerder veroordeeld voor oplichting, verduistering en valsheid in geschrift.

Het onderzoek is gestart na een aangifte door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

KINDERONDVOERINGEN SCHRIKBAREND TOEGENOMEN

Kinderonvoering2

Vandaag in het TV nieuws KINDERONTVOERINGEN nemen schrikbarende vormen aan.

 Lang leve de mediamaatschappij waar de kijkcijfers de heilige graal zijn. De genadeloze en meedogenloze gewetenloze kijkcijferreporters zoals Peter R de Vries(100% onderwereld PR) en natuurlijk John van den Heuvel en daar gaat het nu over, de laatste heeft met zijn programma kinderontvoeringen record  kijkcijfers gehaald. De kombinatie van volledig gestreste vaders en of moeders waarbij een scheiding het kind aan is toegewezen in Nederland en door de vervloekte partner mee naar zijn geboorteland is genomen, zijn echte tranendal trekkers. Wij de kijkers zijn echte gluurders die bij deze programma’s ook tranen weg pinken om het leed wat deze vaders moeders aangedaan en het geluk dat het ons niet is overkomen.

RTL Nederland vaart wel bij deze, de meeste tranentrekkers verzonnen door TALPA van John de Mol, programma’s en de omhoog vliegende kijkcijfers en de daaraan gekoppelde advertentieinkomen. Maar wat de gevolgen zijn van deze meedogenloze en gewetenloze kijkcijferfabrikanten zien we in de kop van dit artikel.

De kinderontvoeringen bij gemengde huwelijken is, sinds de start van dit programma, schrikbarend toegenomen waarbij de ontvoeringen naar Polen en Turkije de kroon spannen.

En dat is logisch als je deze programma’s ziet. Om het spannender te maken, wordt natuurlijk ook uitvoerig vertoont in deze kijkcijfertrekkers, dat het moeilijk is om met autoriteiten van andere landen samen te werken, dreigementen als men tracht de kinderen mee terug naar Nederland te nemen en mogelijke en onmogelijke rechtsgang in de betrokken landen, wat een soort tombola is om het kind weer mee te krijgen. Dat geeft een schitterend beeld van de weldoener John van den Heuvel die in dat ene geval met werkelijk gevaar voor eigen leven toch dat kind mee naar Nederland weten te krijgen. tranen en bravogeroep in de huiskamers Hier is recht geschiedt.

Maar even wakker worden mensen: bij honderden andere gevallen werkt niet zo. En deze hebben geen held als John van de Heuvel en die hebben geen medewerking van overheidsambtenaren die meeliften bij het kijkcijferkanon. Die blijven zitten met een verdwenen kind, hun zaak komt niet in programma’s van Pauw en anderen bij herhaling omdat het maar niet lukt het kind terug te krijgen En dan?

Het programma laat zien, overduidelijk dat een kind ontvoeren naar het buitenland buitengewoon makkelijk is en buitengewoon moeilijk om het kind terug te krijgen, zo niet onmogelijk zoals in landen in het Midden-Oosten waar de Nederlandse Europese wetgeving niet wordt gevolgd en daar wettelijk het kind van de betreffende vader op moeder ook als inwoner van dat land wordt gezien. Dus zijn hele volksstammen vaders en moeders  die in een moeilijke scheiding zitten in Nederland er op attent gemaakt, dat het er vandoorgaan met het kind wat in Nederland aan je is toegewezen haast 100% effectief is. Vandaar dat de ontvoeringen schrikbarend toenemen. Hartelijk dank John van den Heuvel en RTL, jullie groeiende kijkcijfers en inkomens is ten koste gegaan van honderden mensen die nu een kind kwijt zijn waar zij volgens de Nederlandse wetgeving de en ouder en opvoeder van zijn, maar het kind vrijwel zeker nooit terug zullen zien. En wordt lijst van strafbare niet opgeloste zaken in Nederland, door wanbeleid overheid van een onbestuurbaar opsporingsapparaat (politie, OM) vergroot omdat daar maar 20% van wordt opgelost.

Hans Vrijmoed

Nico van den Ham nog een keer over Erwin Lensink

TBS-kliniek
Nico kreeg veel reacties en verzoeken na zijn bezoek aan Erwin Lensink in de TBS kliniek in Utrecht. Opnieuw had Nico contact met Erwin en het resultaat daarvan is uitermate teleurstellend! Start de video en…. ja, zonder te overdrijven… als je er goed over nadenkt…. huiver, huiver en huiver!

http://nicovandenham2.blogspot.nl/