Onder supervisie van (oud-FIOD/#IRT-man/fiscalist) Bakker is bij het COA 250 miljoen euro over de balk gesmeten

Gerard Bakker (Directeur Gevangeniswezen) is onbezoldigd ‘Voorzitter raad van advies Institute For Financial Crime.’ Onder supervisie van (oud-FIOD/#IRT-man/fiscalist) Bakker is bij het COA 250 miljoen euro over de balk gesmeten.