Een vervolg op de ZKV premie wanbetalers bij Pauw

De schrik bij CZ over mijn vorige artikel over ZKV wanbetalers en de door de verzekeraars betaalde incassobeulen gerechtseurwaarders genoemd is zo groot dat bij Jeroen Pauw het grote verschuiven van de straferechelijke gevolgen is begonnen.

CZ directeur Wim van der Meeren( overigens CV volgt mijn publicaties in ieder geval op twitter) zat te verklaren bij Pauw, op 26 april jl, en dan slaan we het cijfermatige premieverhaal maar even over omdat er geen wettelijke publicaties zijn omdat te controleren, dat de laagst betaalden die werkeloos zijn en niet meer aan de bak komen aan het werk moeten worden geholpen omdat deze mensen door de armoede en uitgesloten van de maatschappij ziek worden en 7 jaar eerder overleiden dan de met voldoende geld levende mensen, de premies zullen opjagen. DAT IS OPMERKELIJK. WIM VAN DER MEEREN legt hier een duidelijk verband tussen ziekzijn als gevolg van een te laag inkomen en het vroegtijdige overlijden. De grote groep oude van dagen die nooit een pensioen hebben kunnen opbouwen horen daar ook bij. We praten dan ook over ongeveer 2.000.000 mensen die volgens de berichten onder de armoedegrens leven. Jammer dat hij niets meer zei over de door de verzekeraars betaalde deurwaarders die de mensen letterlijk strafrechtelijk stalken en psychisch kapot een ziek maken, met een zeer hoog aantal zelfdodingen tot gevolg wat hun via causale verbanden medeplichtig maakt en daar volgens onze wetgeving door causale verbanden, gearresteerd en vervolgd kunnen worden. Dit later.

Mijn cynische verhaal van de vorige keer werd daar mee bevestigd. Ik heb in december 2016 aangifte gedaan tegen de staat over wat men mij heeft aangedaan namelijk, vanaf het jaar 2000, het ontnemen van al mijn rechten. 17 jaar lang. Dat is natuurlijk afgewezen en ben ik met een artikel 12 procedure bezig om de aangifte alsnog uitgevoerd te krijgen. Dat ligt hier los van maar niet helemaal. Want in deze aangifte heb ik de staat beschuldigd dat zij mij strafrechtelijk stalken, in ieder geval vanaf 2011, en dat ik daar suikerziekte en andere ongemakken van heb gekregen en mogelijk ook psychologische klachten. Dit houdt dus in dat de STAAT in strafrechtelijke zin om mij als crimineel weg te zetten, voortdurend mijn inkomen ontnemend, zonder dat er enige vorm van is vastgelegd in een vonnis, lichamelijk letsel hebben bezorgd. Ik heb daar met mijn huisarts over gesproken, ja dat kan wel, en tactisch gezien is het wel te gebruiken, maar als er een procedure plaats vindt wordt het moeilijk bewijsbaar. Maar dankzij de uitspraak van de directeur CZ Wim van der Meeren die het in feiten onderschrijft dit wanbeleid van de overheid, is en nu ook bij mij een duidelijk verband ontstaan wat in een procedure als bewijs kan dienen tegen de overheid waar ik aangifte van heb gedaan. Wilt u aangifte doen tegen de Nederlandse overheid om dezelfde soort reden als bij mij, dan moet u dat niet via de politie doen want dan komt u op de berg van honderdduizenden niet uitgevoerde aangiftes omdat de inning van uw bekeuring op de weg een absolute top prioriteit heeft. En mogelijk niet via een of uw advocaat omdat de besturen van de advocaten en rechters hun leden, in uw geval ook uw advocaat opdracht heeft gegeven dit soort aangiftes en rechtszaken uit uw hoofd te praten, kunt u mij als autodidact jurist bellen op topconsulenten.nl/profiel/juridisch-advies-hans hoe het moet. Want wettelijk is daar, hoewel u dat zal worden voorgehouden, geen advocaat voor nodig. Dan wordt de wet die de overheid voor zichzelf uitschakelt door dezelfde wet weer ingeschakeld en zal men iets moeten doen. Een ding is niet helemaal duidelijk. Heeft CZ dit naar voren gebracht omdat zij mij gelijk geven maar niet anders kunnen maar het eens zijn met mijn visie van het volslagen decennia lange wanbeleid van VVD CDA PVDA en D66? Die met elkaar steeds de regeringen vormen, en recentelijk nog het wanbeleid van de VVD PVDA met een onverantwoord hoge belasting verhoging? Die kennelijk bij miljoenen mensen lichamelijke schade aangericht hebben, of is het schuld verschuivend?

WORDT VERVOLGD

Hans Vrijmoed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *