KEIHARDE STUNT VOOR DE VERKIEZINGEN

DE PROPAGANDA ROEPTOETERS SPRINGEN ER VOL IN.
WILDERS BUITEN SPEL, RUTTE OVERTROEFT HEM EN NEEMT ALLE WIND UIT DE ZEILEN, GENIALE ZET VANEEN BRILJANTE DEMAGOOG

Het is overigens opmerkelijk dat er in de demagogische preken over recht en vrijheid door Kamerleden er geen enkel verband gelegd wordt met NATO. De volksmenners roepen over EU lidmaatschap en dat dit niet kan, maar het is kennelijk geen enkel argument wat NATO lidmaatschap betreft. Opmerkelijk dat recht en vrijheid niet met NATO in verband mag worden gebracht!

Snoeiharde inmenging van Nederland in Turkse politiek. Nederlandse regimeleiders, wisselen hun hysterische propaganda over “Russische inmenging in interne politiek” af met onbeschaamde inmenging in Turkse aangelegenheden.
Het regime gaat zelfs zo ver dat ze Ministers de toegang tot het land ontzeggen om een uitkomst van het referendum te bewerkstelligen.
Het Nederlandse regime, het Amerikaanse regime en de verschillende vorsten hebben zich onlangs nog actieg met referenda in andere landen bemoeid.
Kunne we ons voorstellen als Koenders zijn jet zou moeten omkeren naar Rusland omdat hij openlijk campagne voert in Oekraïne?
Met recht discriminatie, dubbel moraal en typerend voor het fascistische regime hier.
Erdogan is populair en hij luistert naar het volk, dat ons regime het niet met de Turken eens is mag niet relevant genoemd worden. Misschien is het jaloezie, Rutten en Koenders zijn op hun eigen manier slechter dan Erdogan maar zullen nooit populair worden.

Waar justitie nu mee bezig is is ongegrond verklaringen van familieleden mogen niet gebruikt worden op een toekomstig zitting

Willem Holleeder word vrijgesproken dat heeft onze raadsman ons redactie vertelt na een vraag van een lid… Waar justitie nu mee bezig is is ongegrond verklaringen van familieleden mogen niet gebruikt worden op een toekomstig zitting!! Holleeder is onschuldig like als je het er mee eens bent.

Nico van den Ham gaat door

Nico van den Ham gaat door met strijd tegen corrupte rechters! Ook als dat tot arrestatie en/of zijn dood lijdt!

Elk mens heeft het absolute >>> natuur- recht zich te verdedigen tegen het onrecht wat hem of haar door criminelen wordt aangedaan. Ook (vooral) als die criminelen politici, rechters of raadsheren zijn!


Criminelen
Op 21 februari >>> schreef ik het al, ‘ik ben bezig om langzaam de strategie, betreffende mijn strijd tegen de veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoordveroorzakende criminele Rechterlijke Macht, te veranderen op deze site’. Alleen maar vreselijke verhalen publiceren over slachtoffers van het Criminele Zwarte Toga Tuig begint zo langzamerhand te vervelen! Om op te schrijven, maar ook om te lezen. We weten het nu allemaal wel zo’n beetje. En die velen die het door de volksmisleidende zwijgzaamheid van de reguliere, gecensureerde staatsmedia nog niet weten, moeten het maar op een andere manier aan de weet komen. Daar ga ik, samen met anderen, aan werken! Maar… dan moeten die anderen er wel zijn!

Oorlog
Het is al lange tijd regelrecht oorlog in Nederland! Oorlog voor grote groepen medemensen die het slachtoffer zijn van een bepaalde vuile economie. De aanhoudende ellende voor velen is niet te beschrijven. Het grootste gevaar is de rechterlijke macht, want die heeft in alles het laatste en beslissende woord. Gewetenloze criminele klassenrechters die de aandrijfmotor zijn van die economie. Welke economie dat is, leest u >>> hier !

Video’s 
Ik zal er wat minder op uit gaan om video’s te maken van >>> misdadigers die zich verontwaardigt voordoen als ik stel dat rechters, raadsheren en hun kliek criminelen zijn van de smerigste soort. Laffe misdadigers, die er belang bij hebben dat alles bij het oude blijft betreffende de rechtspraak en snel weglopen als ik, of anderen, beginnen over het>>> aanbieden van grote hoeveelheden bewijs daarvoor. Enorme hoeveelheden bewijsstukken, van vele slachtoffers te samen, die onweerlegbaar aantonen dat rechters en raadsheren gewetenloze criminelen zijn die het leven van grote groepen medemensen, waaronder kleine kinderen en ouderen, volledig verwoesten en/of de zelfmoorddood indrijven. Dit, allemaal ten gunste van hun elite vrienden.

Arrestatie
We weten het nu zo onderhand allemaal wel. Alles is dichtgetimmerd!
Bewijzen overleggen, bij wie of welke instantie dan ook heeft geen zin. Dit omdat
die bewijzen worden genegeerd door er voor weg te lopen (zoals in de vele video’s
die ik heb gemaakt duidelijk is te zien) of ze gewoonweg, met dozen vol tegelijk, ongeopend >>> terug te zenden.

Klagen
Blijven klagen om nog meer mensen ‘wakker’ te maken heeft nog wel zin, maar er moet ook wat gebeuren! Daar ga ik vanaf nu aan werken. Of dat nu wel of niet mag, ik ga het doen! Ook als dat tot arrestatie van mijn persoon zal lijden of mijn dood tot gevolg zal hebben!

Demonstreren 
In onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden is demonstreren onder strikte voorwaarden toegestaan. Dat het wordt toegestaan komt omdat demonstreren
-onder die strikte voorwaarden- volstrekt onschuldig is en dan ook, zoals veelvuldig is gebleken, toch geen veranderingen teweegbrengt. Daarom ga ik oproepen om wat anders te gaan doen, of misschien juist wel om heel veel niet meer te doen! Of dat wettelijk is toegestaan weet ik niet en dat doet er ook niet zo veel toe. Dit omdat de wet in onze schurkenstaat er alleen toe doet als die voor de tot op het bot corrupte klassenrechters en haar kliek goed van pas komt! Komen bepalingen, die liggen verankerd in nationale wetsartikelen of internationale verdragen, niet zo van pas, dan wordt schaamteloos en openlijk de Criminele Zwarte Toga reet er mee afgeveegd! Advocaten weten dat, maar houden hun mond daarover stijf dicht. Die enkele advocaat die de mond er wel over opendoet, wordt >>> geschorst of pleegt uiteindelijk >>>zelfmoord.

Oproepen
Bezoekers van deze site met goede ideeën voor daadwerkelijke actie, uiteraard ook jegens criminele politici, hierover graag reageren via nico.vandenham@gmail.com . Vandaag krijgt niemand antwoord, omdat ik toch nog weer op reis ga (ver weg van waar ik zit) voor het maken van meerdere interviews, met een van de slachtoffers die de zaakjes, betreffende bewijsvoering voor dit alles, heel erg goed voor elkaar heeft!

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.
Door Nico van den Ham

Het boek “De drama’s van het faillissement”

Twintig procent van de werkzame bevolking (dit zijn 616.000 mensen) worden juridisch uitgesloten in Nederland. Van hen komen 110.000 ondernemers en/of bestuurders met betalingsproblemen niet in aanmerking voor voorzieningen vanuit de Nederlandse grondwet, de wet op de Rechtsbijstand of de rechterlijke macht en advocatuur.
Het zijn mensen die buiten de maatschappij zijn gezet of dreigen te worden gezet door wetgever en juristen. Deze uitsluiting maakt mensen wanhopig en drijft hen tot dramatische daden. In Nederland kost dit – aantoonbaar – meer dan 400 mensen hun leven per jaar. Zakelijk gefailleerden maken een zeer groot deel uit van de gevallen van zelfdoding. Het aantal zelfdodingen in de groep mannen onder de 50 jaar is de afgelopen jaren zelfs gestegen met 10% en het totaal van deze groep met 25%. Afgezet tegen het aantal verkeersdoden (ongeveer hetzelfde aantal) waar veel geld en zorg aan wordt besteed, verdient de mogelijk dramatische uitwerking van een faillissement veel meer aandacht. De verplichte procesvertegenwoordiging en het verplichte SoFi-nummer worden geregeld misbruikt door corrupte ambtenaren, louche deurwaarders, gewetenloze advocaten en profiterende rechters. Ook politici en politieke partijen moeten aan de kaak worden gesteld. Met naam en toenaam. Ruim 25 jaar vraagt Stidag aandacht voor de problematiek rond faillissementen. Tot op heden heeft geen enkele autoriteit iets willen doen. Zelfs onze voormalige minister-president Kok niet, die weliswaar in 1994 reeds verklaarde verantwoordelijk te zijn voor de enorme problematiek onder gefailleerden, maar daar niet schuldig aan was. Niemand is foutloos. Maar wie de macht heeft, lijkt onaantastbaar. Wie herinnert zich niet de smoes waarmee Defensie in 2000 wegkwam voor het zogenaamde verloren geraakte filmpje van Srebrenica? Niemand geloofde dit en toch bleef het bij deze verklaring. Gefailleerden daarentegen moeten hun leven lang boeten voor fouten, omdat hun lot in handen ligt van vele gewetenloze oplichters die van laag tot hoog functies bekleden in de rechtspraak, advieswereld en politieke partijen. Mensen die de wetgeving naar hun eigen hand zetten. Kennelijk houdt het samenspel van vele dwarsliggers de maatschappelijke trein op de rails. Dwarsliggers zijn nodig om een stevig fundament te bieden en de trein een rustige loop te garanderen. Het blijkt zo eenvoudig te zijn iemand uit te zuigen, lam te leggen, de nek om te draaien en ten gronde te richten met het wetboek in de hand. Het boek “rechtspraak in opspraak” is gebaseerd op de verhalen en feiten van 236 ervaringsdeskundigen. Zij maken deel uit van een bestand dat inmiddels is uitgegroeid tot ruim 2500 betrokkenen: zij allen zijn slachtoffers, gedupeerden van de politieke en de (ge)rechtelijke maffia in Nederland.t boek “De drama’s van het faillissement”

bron  stidag

Nu gaat het om de post van Willem Holleeder.

Nou vragen wij ons af wordt de post en telefoon gesprekken van Astrid Holleeder & Sonja Holleeder , Sandra den Hartog en Peter R de Vries ook zo streng nagekeken als bij Willem Holleeder ? Want Wie weet of hun wel de waarheid spreken.  Vind dat het toezicht daarop even streng hoort te zijn. 

 

Zodat er eigenlijk geen misverstanden meer kunnen komen. Tijdens deze rechtszaak.  

Maruschka aanklacht tegen boek over Martin Kok

Ik zou het verhaal even juist uitleggen. 

Het begon allemaal bij dat ik Martin deze camera beelden had gestuurd, ik had duidelijk vermeld dat op de linkse camera je precies kon zien wanneer Johan Verhoek alias De Hakkelaar thuis kwam en vertrok.


Toen Johan Verhoek alias De Hakkelaar en de Havenmeester het bericht zagen op http://www.vlinderscrime.nl waren ze er niet zo blij mee. Dus eerst de havenmeester nam contact op met Martin Kok. Omdat Kok de verkeerde boot had vermeld op zijn site. En natuurlijk ontkende de havenmeester dat Johan Verhoek alias De Hakkelaar op zijn zeiljacht verbleef. Dus dat dat onzin was. Want Johan Verhoek zat er niet op te wachten. Zijn verblijf plaatst online staat.

http://www.misdaadjournalist.nl/2017/02/maruschka-v-aanklacht-tegen-boek-over-martin-kok/

Later meer :

Over de gepantserde auto & zeiljacht en meer……. 

Astrid Holleeder vergeet wel te zeggen van wie de gepantserde auto is….

Niet alleen dat vergeet ze te vertellen, er zijn nog veel meer dingen die nog bovenwater moeten komen. Astrid Holleeder lijkt wel op Fred Teeven ze vertellen niet alles in een keer.

https://youtu.be/4eYwT1YFCnk

Dat is hem dan de gepantserde auto Mercedes G klasse van Johan Verhoek alias De Hakkelaar, de minnaar / vriend  van Astrid Holleeder. 

En dat er nergens een foto van Astrid Holleeder te vinden is klopt niet helemaal. Alleen geen recente foto wel deze van vroeger.

Fred Teeven is ongeschikt als lid van Raad van State

Fred Teeven is ongeschikt als lid van Raad van State. Teken de petitie

Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) is voorgedragen om in dienst te treden bij de Raad van State. Fred Teeven mist voldoende vertrouwen om zo’n belangrijke post te bekleden.

Petitie

Wij burgers van Nederland

 

Constateren

  1. Dat Fred Teeven a. nauw betrokken was bij de bonnetjesaffaire, b. zelf vond dat hij niet geloofwaardig verder kon functioneren als staatssecretaris, c. wordt voorgedragen als lid van de Raad van State;
  2. Dat voor leden van de Raad van State ethisch handelen een belangrijke voorwaarde is;
  3. Dat de voordracht getuigt van weinig begrip en respect voor de burger;
  4. Dat wij tegen vriendjespolitiek en corruptie zijn.

En verzoeken

de ministerraad daarom om nu zelf ethisch en integer te handelen, en Fred Teeven direct als lid van de Raad van State af te wijzen.

https://teevenongeschikt.petities.nl

Het antwoord op de petitie Johan van Laarhoven moet een eerlijk proces krijgen op Nederlandse bodem

Vanzelf sprekend heb ik natuurlijk ook de petitie getekend.
Ik kreeg deze mail.

https://justiceforjohan.petities.nl

Geachte Maruschka Verhoek,

Op 24-08-16 heeft u de petitie ‘Johan van Laarhoven moet een eerlijk proces krijgen op Nederlandse bodem’ ondertekend als Maruschka Verhoek uit  ************ met
info@slotvan.nl als e-mailadres. De petitie heeft een antwoord gekregen. Alle ondertekenaars ontvangen dat bij deze, daar is petities.nl voor.

IN HET KORT

De minister schreef in een brief:

“Voordat een verzoek om de Thaise straf in Nederland te ondergaan in behandeling kan worden genomen, zal de zaak in Thailand afgerond moeten zijn. Het hoger beroep tegen de veroordeling loopt echter nog. Daarnaast is het aan het OM om te bepalen of het een uitleveringsverzoek wenst te doen. Tot op heden is daarvan geen sprake.”

Bron http://justiceforjohan.nl/persartikelen/reactie-op-petitie-justice-for-johan/

REACTIE VAN DE PETITIONARIS
Beste ondertekenaars,

Allereerst willen wij jullie bedanken voor het ondertekenen van de Justice for Johan petitie. Wij als familie van Johan en Tukta waarderen jullie steun enorm. Zoals jullie weten heeft Filemon Wesselink afgelopen november 23.000 handtekeningen aan de parlementariërs Vera Bergkamp (D66) en Michiel van Nispen (SP) overhandigt. Op hun beurt hebben zij de handtekeningen gegeven aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dinsdag gaf het ministerie haar reactie op de petitie. Kort samengevat stelt het ministerie dat het niet de schuld van de Nederlandse staat is dat Johan en zijn partner aangehouden zijn. Tevens zullen zij geen enkele actie ondernemen om beide hoofdpersonen in dit verhaal naar Nederland te halen. Gemakshalve rept men niet over het feit dat de Nederlandse Officier van Justitie gevraagd heeft om een onderzoek te starten naar Johan en Tukta. De gehele reactie van de minister staat hier http://justiceforjohan.nl/persartikelen/reactie-op-petitie-justice-for-johan/

Hoe nu verder? Wij als familie blijven ons volledig inzetten totdat de beerput in deze schandalige zaak open gaat. Dit kunnen wij niet alleen. Wij hebben de hulp nodig van journalisten, advocaten en politici. Last but not least zijn jullie, inwoners van Nederland en daar ver buiten, enorm belangrijk. Vertel dit verhaal tegen jouw familie, vrienden en collega?s. Volg onze website justiceforjohan.nl , Facebook en Twitter pagina’s en deel onze updates. Want samen met jullie krijgen wij de onderste steen boven en zorgen wij ervoor dat Johan en Tukta snel naar Nederland komen.