De Kroon misleid(t)

‘Angstvallig verborgen gehouden doofpotten van en onder Willem Alexander en Mark Rutte’

Dit is een zevendelige documentaire met zes delen van circa 45 minuten. Het laatste deel zeven, met een tweede videoboodschap voor het staatshoofd Willem Alexander, duurt elf minuten.

De gemakkelijkst bedekt te houden doofpot lijkt die van het staatshoofd te zijn. Omdat daarbij gemakkelijk geloofwaardig beweerd kan worden, dat het staatshoofd nooit met een doofpot werkt. Maar in het conflict van klokkenluider Sam Broersma met zijn overheid hanteert het Nederlandse staatshoofd al vanaf april 2001 doelbewust en weloverwogen een eigen, goed en duidelijk gedocumenteerde, maar ook zorgvuldig verborgen gehouden, doofpot. En in ditzelfde conflict hanteren zelfs meerdere overheidsorganen een eigen doofpot. Want stel je toch eens voor, dat het allemaal ‘waar’ is, wat Sam Broersma beweert.

Aflevering 1, (43:26 min.)
In deze aflevering 1 wordt het te gronde liggend conflict verteld. De staatshoofden Beatrix en Willem Alexander hanteren en dekken in hun conflict met klokkenluider Sam Broersma, samen met de premiers Kok, Balkenende, en Rutte meerdere doofpotten. Ook met zijn in 2010 in eigen beheer uitgegeven boek ‘Hare Majesteits leugens regeren’ riep Sam Broersma mede ook voltallig controlerend ‘politiek Den Haag’ te hulp. Zijn jarenlang verzonden noodkreten over zo veel ‘wetschendingen’ bleken daar echter boosaardig en compleet genegeerd te worden.

In deel 1 zien we ook de gefilmde reacties in deze bijzondere Koninklijke fraudezaak van Pieter van Vollenhoven (eerste exemplaar boek) en interviews met de premiers Balkenende, Rutte en vicepremier Asscher.

Tevens zijn er eveneens fragmenten te zien uit de eerste videoboodschap van Sam Broersma aan staatshoofd Willem Alexander. Maar ook staatshoofd Willem Alexander blijft deze aparte fraudezaak stijf in één van zijn eigen doofpotten verborgen houden.

 

Aflevering 2, (45:38 min.)
De bron van dit conflict ligt bij een klein leger corrupte ambtenaren van de staatssecretaris van Financiën. Hoewel Sam Broersma ook de bewindslieden van meerdere Kabinetten persoonlijk informeerde, veranderde dit niets aan deze toch zeer ernstige situatie. Ook de door Sam Broersma aangesproken verantwoordelijke staatssecretarissen en ministers van Financiën reageerden niet juist en buitenwettelijk op zijn alarmerende signalen.

De voor de camera geïnterviewde bewindslieden van Justitie, Opstelten, Teeven, en later Van der Steur, hebben er duidelijk voor gekozen, om dit conflict opzettelijk te laten lopen. Genoemd worden ook een aantal zeer belangrijke ambtenaren bij Justitie.

De topambtenaren direct onder de Minister-president en de minister van Justitie komen hier eveneens met hun niet juiste handelingen in beeld.

 

Aflevering 3, (47:15 min.) Martijn van Dam, Jesse Klaver, Tofic Dibi en Jetta Klijnsma bevestigen de controle van de Tweede Kamer op het Kabinet. Balkenende, De Haan, en Buma bedriegen Broersma in 2001/2002. Jeroen Dijsselbloem stemde in 2002 al schriftelijk in met de door staatssecretaris Wouter Bos daadwerkelijk gepleegde fraude. Kamerlid Jeroen Recourt reageert in interviews 20 minuten lang over zijn eigen acceptatie van deze bijzondere fraudezaak.

Geïnterviewd worden Stef Blok, Hans Hillen, Jeanine Hennis-Plasschaert (met eigen doofpot op haar ministerie), Jetta Klijnsma, Uri Rosenthal (heeft boek gelezen), Edith Schippers, en Henk Kamp.

De niet juiste rollen van Eerste Kamervoorzitter Yvonne Timmerman-Buck, en van Ernst Hirsch Ballin (Raad van State).

 

Aflevering 4, (44:49 min.) Hier zijn, in deze volgorde, interviews te zien met Jet Bussemaker, Liesbeth Spies, Marlies Velthuizen van Zanten, Melanie Schultz, Ronald Plasterk, Sharon Dijksma, het expliciete bedrog van Kamerlid Henk de Haan, over dubbele functies, en informatie over Halbe Zijlstra.

Meer interviews met Jozias van Aartsen, Jack de Vries, Ineke van Gent, Carola Schouten, Linda Voortman, Khadija Arib, Alexander Pechtold, de doofpot van Nationale ombudsman Marten Oosting, Alex Brenninkmeijer, en Reinier van Zutphen met interview Brenninkmeijer, het Presidium van de Tweede Kamer met interview Khadija Arib, Ronald van Raak, en Martin Bosma. Geert Wilders blijft zwijgen.

En interviews met Emile Roemer, Albert de Vries, Ad Koppejan, Kathleen Ferrier, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, Hans Spekman, Tjeerd van Dekken, en Diederik Samsom.

 

Aflevering 5, (45:08 min.)

 

Aflevering 5 laat meer interviews zien met opzettelijk falende Kamerleden. In volgorde zijn hier Lutz Jacobi, Vera Bergkamp, Wassila Hadchchi, Alexander Pechtold, Wouter Koolmees, Sjoerd Sjoerdsma, Carola Schouten, Carola Schouten, Arie Slob, Kees van der Staaij, Mariëtte Hamer, Myrthe Hilkens, Ahmed Marcouch, Angelien Eijsink, Dion Graus, Fleur Agema, en Helma Neppérus.

Deze aflevering laat ook zien, dat Sam Broersma bij zijn interviews in Den Haag heel vaak gecontroleerd werd.

 

 

Aflevering 6, (48:20 min.) Beelden van Broersma, die door politie en bewakers van de Tweede Kamer wordt gecontroleerd, zijn ook weer in deze aflevering te zien. Verder zijn er interviews met en is er informatie over de volgende Kamerleden. Gerard Schouw, Henk Krol, hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’eert, Sybrand van Haersma Buma, Mona Keijzer, Mei Li Vos, Henk Nijboer, Marianne Thieme, Roland van Vliet, Johan Houwers, en Magda Berndsen.

Van de Nederlandse mainstream en lokale media zijn er interviews met, en is er informatie over, Edwin de Kort, Peter Jansen, Frénk van der Linden, Jort Kelder, John Schoorl, Barbara Schreurders, Joris Luyendijk, Ferry Mingelen, Frits Wester, Dominique van der Heyde, Max van Wezel, Jack de Vries, Monique Schoonen, Frits Wester, Jos Heymans, Pieter Klein, Cees Grimbergen, Jan Slagter, en Paul Jansen.

 

Aflevering 7, (11:13 min.) In de laatste aflevering van deze documentaire ‘De Kroon misleid(t)’ wordt kort gewezen op de zwijgende rol van Directeur generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst Henk Brons. Chris Breedveld is de rechterhand en vertrouweling van staatshoofd Willem Alexander, en ook hij speelt een belangrijke rol in dit conflict. Er is de tweede videoboodschap met een nieuwe hulpkreet van klokkenluider Sam Broersma voor staatshoofd Willem Alexander.

Oud minister van Justitie Frits Korthals Altes zegt, dat fouten maken onder omstandigheden ook niet zonder gevolgen mag blijven. En liegende en bedriegende Minister-president Mark Rutte sluit deze documentaire af.

 

http://sambroersma.nl

Een vervolg op de ZKV premie wanbetalers bij Pauw

De schrik bij CZ over mijn vorige artikel over ZKV wanbetalers en de door de verzekeraars betaalde incassobeulen gerechtseurwaarders genoemd is zo groot dat bij Jeroen Pauw het grote verschuiven van de straferechelijke gevolgen is begonnen.

CZ directeur Wim van der Meeren( overigens CV volgt mijn publicaties in ieder geval op twitter) zat te verklaren bij Pauw, op 26 april jl, en dan slaan we het cijfermatige premieverhaal maar even over omdat er geen wettelijke publicaties zijn omdat te controleren, dat de laagst betaalden die werkeloos zijn en niet meer aan de bak komen aan het werk moeten worden geholpen omdat deze mensen door de armoede en uitgesloten van de maatschappij ziek worden en 7 jaar eerder overleiden dan de met voldoende geld levende mensen, de premies zullen opjagen. DAT IS OPMERKELIJK. WIM VAN DER MEEREN legt hier een duidelijk verband tussen ziekzijn als gevolg van een te laag inkomen en het vroegtijdige overlijden. De grote groep oude van dagen die nooit een pensioen hebben kunnen opbouwen horen daar ook bij. We praten dan ook over ongeveer 2.000.000 mensen die volgens de berichten onder de armoedegrens leven. Jammer dat hij niets meer zei over de door de verzekeraars betaalde deurwaarders die de mensen letterlijk strafrechtelijk stalken en psychisch kapot een ziek maken, met een zeer hoog aantal zelfdodingen tot gevolg wat hun via causale verbanden medeplichtig maakt en daar volgens onze wetgeving door causale verbanden, gearresteerd en vervolgd kunnen worden. Dit later.

Mijn cynische verhaal van de vorige keer werd daar mee bevestigd. Ik heb in december 2016 aangifte gedaan tegen de staat over wat men mij heeft aangedaan namelijk, vanaf het jaar 2000, het ontnemen van al mijn rechten. 17 jaar lang. Dat is natuurlijk afgewezen en ben ik met een artikel 12 procedure bezig om de aangifte alsnog uitgevoerd te krijgen. Dat ligt hier los van maar niet helemaal. Want in deze aangifte heb ik de staat beschuldigd dat zij mij strafrechtelijk stalken, in ieder geval vanaf 2011, en dat ik daar suikerziekte en andere ongemakken van heb gekregen en mogelijk ook psychologische klachten. Dit houdt dus in dat de STAAT in strafrechtelijke zin om mij als crimineel weg te zetten, voortdurend mijn inkomen ontnemend, zonder dat er enige vorm van is vastgelegd in een vonnis, lichamelijk letsel hebben bezorgd. Ik heb daar met mijn huisarts over gesproken, ja dat kan wel, en tactisch gezien is het wel te gebruiken, maar als er een procedure plaats vindt wordt het moeilijk bewijsbaar. Maar dankzij de uitspraak van de directeur CZ Wim van der Meeren die het in feiten onderschrijft dit wanbeleid van de overheid, is en nu ook bij mij een duidelijk verband ontstaan wat in een procedure als bewijs kan dienen tegen de overheid waar ik aangifte van heb gedaan. Wilt u aangifte doen tegen de Nederlandse overheid om dezelfde soort reden als bij mij, dan moet u dat niet via de politie doen want dan komt u op de berg van honderdduizenden niet uitgevoerde aangiftes omdat de inning van uw bekeuring op de weg een absolute top prioriteit heeft. En mogelijk niet via een of uw advocaat omdat de besturen van de advocaten en rechters hun leden, in uw geval ook uw advocaat opdracht heeft gegeven dit soort aangiftes en rechtszaken uit uw hoofd te praten, kunt u mij als autodidact jurist bellen op topconsulenten.nl/profiel/juridisch-advies-hans hoe het moet. Want wettelijk is daar, hoewel u dat zal worden voorgehouden, geen advocaat voor nodig. Dan wordt de wet die de overheid voor zichzelf uitschakelt door dezelfde wet weer ingeschakeld en zal men iets moeten doen. Een ding is niet helemaal duidelijk. Heeft CZ dit naar voren gebracht omdat zij mij gelijk geven maar niet anders kunnen maar het eens zijn met mijn visie van het volslagen decennia lange wanbeleid van VVD CDA PVDA en D66? Die met elkaar steeds de regeringen vormen, en recentelijk nog het wanbeleid van de VVD PVDA met een onverantwoord hoge belasting verhoging? Die kennelijk bij miljoenen mensen lichamelijke schade aangericht hebben, of is het schuld verschuivend?

WORDT VERVOLGD

Hans Vrijmoed

Douane en FIOD onderscheppen ruim 150.000 sigaretten

De Douane en de FIOD hebben afgelopen dagen ruim 150.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Tijdens een controle bij een koeriersbedrijf vond de Douane in vier dozen ruim 30.000 illegale sigaretten. De verzender van de dozen was een echtpaar uit Schiedam. Zij zijn als verdachten aangemerkt.

In de woning van de verdachten heeft de FIOD nog eens ruim 125.000 illegale sigaretten aangetroffen en in beslag genomen. De FIOD doet onderzoek naar de herkomst van de sigaretten en de betrokkenheid van het echtpaar. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket Rotterdam.

De illegale sigaretten worden vernietigd. Wanneer de sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen zou ongeveer € 37.000 aan accijns zijn ontdoken.

Is Makan door of namens Peter R de Vries bedreigd met zijn kind??

Is de maker van de video van de huisvredebeuk plegende Peter R de Vries die amoreuze bedoelingen had met zijn vrouw met zijn kind bedreigd?

Het is heerlijk mee te werken als beheerder aan de website van Maruschka Verhoek www.slotvan.nl De website die met beide benen in de bovenwereld en de onderwereld te staat. Daardoor is deze site als een van de zeer weinige websites in staat de verbanden van de overheid in de bovenwereld en de banden van de overheid als onderwereld (Mr. G. SPONG de Nederlandse overheid is volgens haar eigen wetgeving de grootste criminele organisatie van Nederland) in beeld te brengen. En de in de titel genoemde zaak waar bovenwereld en onderwereld door elkaar lopen is dat het geval.

 

Makan zoals de maker van de video heet van de insluiper Peter R de Vries die zonder zijn toestemming zijn huis binnen drong om met zijn vrouw naar bed te gaan en daarmee wettelijk strafrechtelijke huisvrede pleegde en dat versterkte zoals in de beelden te zien is door te blijven weigeren weg te gaan zodat de politie volgens Makan de dronken en onder de drugs zittende Peter R de Vries met zachte drang het huis uit haalde en hem in de auto lieten weg gaan. Er is aangifte gedaan tegen Peter R de Vries ook tegen de agenten die Peter R de Vries beschermde. Dit alles omdat Peter R de Vries in RTL BOULEVARD die inplaats van zijn vroegere programma, nu dit programma als OPENRIOOL gebruikt, Makan beschuldigde, Peters schizofrene geest kennelijk geïnspireerd door terrorisme, dat deze zijn vrouw wilde onthoofden en dat kan weer aanleiding zijn voor wat later zal blijken.

Dit alles was in alle stadia al verschenen in de social media, en zelfs een blad als Story heeft er belangstelling voor en is er over gepubliceerd. En dat is het stadium waar het in verkeerde toen Maruschka mij belde en vroeg of ik een interview met Makan wilde doen. Makan belde mij en ik stond niet te juichen. Wat voor nieuws kunnen wij nu nog brengen? Ik had niet zoveel zin als een grote gemene deler hetzelfde te brengen als de anders sites. Maar SLOTVAN is een website die publiceert over criminaliteit en dat gaat er over en de betrokkenheid van Peter R de Vries. Ik maakte een afspraak met hem in Hoorn op 1 uur in de middag van 26 april 2017 gisteren dus. Ik ben natuurlijk ook privédetective geweest en toen ik andere sites als voorbereiding ging bekijken viel mij onmiddellijk op dat hij alleen maar, niet zichtbaar en herkenbaar in beeld wilde. Ik dacht waarom? Als je zo in beeld wordt gebracht als hij laat dan, al is het maar een foto, even je gezicht zien maar dat van je vrouw niet. Het argument dat het niet goed voor zijn kind is als er allerlei beelden op TV verschijnen van hem en de moeder van het kind is er dan niet.

Op de afgesproken tijd spraken we elkaar. En begonnen we aan een verkennend gesprek. Hij merkte op dat er wat veranderd was s’morgens. Ik vroeg, ik heb je gezien op een website, was dat telefonisch gemaakt dat interview en met een op de rug gefilmde stand-in naar voren gebracht? Nee zei Makan dat was ik zelf. Ik liet hem een foto zien waarvan wij van de site meende dat het Makan was met zijn vrouw. Dat bleek een goede kennis te zijn en de vrouw kende hij niet. Toen begon ik zeer argwanend te worden. Dat klopt niet. Toen vertelde Makan dat hij s’morgens door de veiligheid voor het kind was benaderd en dat hij over ons interview had verteld en toen was besloten om voor de veiligheid van het kind geen enkele pers meer te woord te staan. Maar dat hij aangifte had gedaan ook tegen de agenten en dat dit gewoon allemaal doorging. Verder valt er niet zoveel over te vertellen dan dat hij zich maar bleef verontschuldigen maar dat zijn advocaten hij had er kennelijk 2 en de veiligheid voor het kind het hem uitdrukkelijk verboden hadden met mij te praten. Omdat te onderstrepen, kennelijk dacht men dat ik al was afgehaakt, belde de bescherming van het kind op en toen hij terug was aan tafel en ik hem voorhield dat ik hem gesproken had en dat ik er hoe dan ook zou publiceren en ik beelden van het station Hoorn er bij zou zetten, merkte hij op, dan is dat te zien dat je vandaag hier bent geweest en dat is niet goed aldus de veiligheid voor het kind. Ik was meegaand en zegde toe het interview naar vrijdag terug te plaatsen.

Ik had behoorlijk de pest in. Ik voelde mij letterlijk belazerd. De vraag was, heb ik de goede persoon gesproken, wat houdt dat in dat voortdurend spreken over de veiligheid van het kind? Op de eerste plaats zijn Maruschka en ik gaan zoeken of ik wel met de juiste persoon gesproken had, dat bleek te kloppen. Was de man die tegenoever mij zat bang? Ja dat was hij. Hij wilde ook weten door wie Peter R de Vries beschermd werd, waarop in naar waarheid antwoorde door Mr. Donner vroeger, omdat Peter R de Vries via Cor van Hout in opdracht van de overheid mensen liet omleggen vermoedelijk, die voor hoge constitutionele ambtenaren en wie die vertegenwoordigde gevaarlijk waren en nu door Mr. Bolhaar de voorzitter procureur Generaals die overigens eind deze maand is vertrokken.

Waarom publiceer ik tegen het verzoek toch tegen het verzoek van Makan in dit verhaal? Omdat er nu geruchten gaan dat hij is omgekocht om te zwijgen en de aangiftes heeft ingetrokken. De waarheid is en dat heeft de man mij in een zekere paniek voortdurend onbewust laten weten dat het kind van Makan iets zou overkomen als hij de aangiftes niet introk of in ieder geval zijn kind kwijt zou raken. De aangiftes heeft hij gisteren in de middag ingetrokken want hij moest langs het politiebureau.

De op onze site als crimineel Peter R de Vries gepubliceerde interview, zie beneden, die hand en spandiensten verleend aan de hakkelaar en zijn geliefde Mr. Astrid Holleeder, heeft of zelf rechtstreeks of via jeugdzorg MAKAN regelrecht bedreigd dat hij zijn kind zou kwijt raken. Dat is de enige conclusie die er te trekken valt. Dus de zaak verdwijnt in de doofpot zoals de meeste criminele overheidszaken.

OPROEP: de rol van Peter R de Vries raakt uitgespeeld Beste ambtenaren en overheidsmensen die Peter R de Vries gebruiken om jullie zelf te beschermen stoot deze kerel af. Peter R de Vries beschermt jullie niet meer hij is nu jullie grootste gevaar geworden ontmaskerd te worden.

Hans Vrijmoed

Het boek van Astrid Holleeder is een grote leugen 

WIE HEEFT ER VOORDEEL”.

maruschka-verhoekIn een complexe zaak, zoals de Holleeder zaak, spelen veel belangen en de vraag wie welke pionnen aanstuurt is dan ook een legitieme vraag.
Zelfs de vraag waarom een betrokkene het financiële gewin van een kaskraker-boek tijdens het hoogtepunt van een onderzoek met veel tam-tam op de markt brengt roept is te rechtvaardigen.
Het feit dat er bij justitie geen probleem van gemaakt is roept vragen op over de motieven van justitie. Wat is hun agenda en waarom laten ze getuigen zich zo ongeloofwaardig maken? Waarom is het precies nu dat er een controversieel boek naar buiten wordt gebracht? Waarom is het boek er op gericht om de verdachtmakingen kracht bij te zetten en de getuige te ondersteunen in haar beschuldigingen.
Was het nodig omdat de verklaringen de rechters (als de niet al beïnvloed zijn door de media hysterie) een laatste zetje via de publieke opinie te geven? Het lijkt op een gerichte strategie van onophoudelijke media campagnes en hysterische one-liners in de bekende “wakkere pulp media”. Aan de lezer de vraag of het allemaal nog wel zo geloofwaardig is in onze bananenrepubliek.

Terechte vragen
per-slot-van-rekening-holleederIk vraag me af of er niet iemand achter zit die Astrid stuurt, de manier waarop ze mensen er buiten wil laten en verklaringen aflegt geeft toch te denken.  Zijn er deals in de maak, het is niet ongewoon dat justitie deals maakt en zelfs de politiek (denk maar aan de bemoeienis bij de moord op Fortuin et cetera) betrokken is bij de rechtsgang; een succes zou lekker zijn zo net voor de verkiezingen.

Astrid een geslepen manipulator en crimineel; de pot verwijt de ketel rechtsgang
Ik, Maruschka Verhoek,  heb Astrid met de overdracht van de panden van Achterdam mee gemaakt en Astrid zei toen “ik regel het wel dat het juridisch klop” het is bedenkelijk dat een advocate zich hier mee bezig houdt!
Deze uitspraak werd op een autoritaire en bevelende wijze gemaakt en ik besefte mij toen dat er een reden is dat mensen zo bang voor haar zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat Astrid bang is voor iemand, iedereen is bang voor haar.

Zelf vind ik dit boek van Astrid Holleeder een grote leugen omdat ik haar persoonlijk ken en ze niet een betrouwbare bron is.

Nieuwsuur en het begrip voor ZKV-wanbetalers??? gisteren

Nieuwsuur en de schulden van de wanbetalers van die ziektekostenpremies en de begripvolle ziektekostenverzekeraars CZ voorop.

Beste mensen ik ben ook maar een mens. Toen ik de uitzending van nieuwsuur zag met de o zo begripvolle ziektekostenverzekeraars die honderden miljoenen meer als reserves hebben staan, bij elkaar miljarden meer dan de wet voorschrijft en als ze deze reserves verminderen tot de wettelijke reserves de premies gehalveerd kunnen worden, ben ik in huilen uitgebarsten. Waarom ik weet het nog niet. Ben ik geroerd door het menselijke begrip van deze verzekeraars dat de wanbetalers, zo wordt je ook al genoemd als je een maand achterstand hebt met de veel te hoge premies, en je willen gaan helpen om dat ene maandje, dan maar geruststellend zonder de deurwaarder gelijk in te schakelen je gelegenheid geven de te hoge premie alsnog te voldoen, of ben ik in tranen uitgebarsten van onverheelde woede van dit volstrekt hypocriete nieuwsitem met de volledig inkomens en carrière van de overheid afhankelijke nieuwsmensen van nieuwsuur die kennelijk mijn publicaties op facebook hebben gelezen over de ziektekostenverzekeraars die de deurwaarders inschakelen en betalen en die dan honderden wanbetalers letterlijk tot zelfmoord drijven waar ze dan causaal medeplichtig aan zijn en de bestuurders van de ZKV gearresteerd kunnen worden.

Kennelijk moet er nu publicitair worden weggepoetst dat hun graai en snaai beleid leidt tot vele zelfdodingen en met name de aansprakelijkheid daarvan. Veel van de ziektekostenverzekeringen zijn stichtingen, dat heeft voor ZKV-maatschappijen als voordeel dat ze geen resultaten hoeven te publiceren en winsten die ze niet mogen maken vertalen in hogere reserves. Dat de overheid de kabinetten alleen maar onzinnige bestuurlijke verhalen kunnen ophangen over de ziektekosten waar zij totaal de zeggenschap over missen bij deze stichtingen en niet kunnen ingrijpen. Ook niet bij de veel te hoge salarissen van deze bestuurders omdat men dat gewoon niet weet. De waarheid is dat voor iedere maand dat je de premie niet betaald er per maand opdracht wordt gegeven aan de deurwaarders. Dan zit je gelijk op de deurwaarders graai en snaai hoofdprijzen want nu kan men per maand een aparte volledige incasso inning gaan toepassen. En omdat ze afzonderlijk worden gezien de premies per maand , is er niet te procederen omdat de bedragen dan te laag zijn. Bestuurlijk wanbeleid.

Na 6 maanden niet betalen stopt de ZKV-maatschappij en brengt je over naar de STAAT die de premiebetaling overneemt. Dan is het liefdevolle begrip zoals door nieuwsuur getoond van de mensen met schuldenproblemen helemaal over. Kunt u niet betalen aldus de overheid zit u in de schulden? Oké dat kunnen we begrijpen en daarom betaald u inplaats van 115,– premie per maand nu 160,– premie per maand. Dan weten we zeker dat u dat ook niet kunt betalen en kunnen we onze goede vrienden de gerechtsdeurwaarders een puissant rijk leven bezorgen en uw leven is niet meer te leven zodat u dichter bij de voltooit leven pil komt die we zo snel mogelijk gaan invoeren. Dat is nog eens bezuinigen en een bijdrage van teveel mensen op de wereld die wat verminderd wordt. Nederland loopt altijd voorop. Dat is een echt groen beleid GroenLinks waardig.

Dat klinkt cynisch en dat is het ook. De VVD CDA PVDA D66 de wanbeleidpartijen hebben decennialang een bureaucratische maatschappij geschapen van met elkaar vechtende overheden die miljarden kost volstrekt en onnodig zijn die gevechten die alleen maar door een volslagen gebrek aan bestuurskunde wat eigenlijk hun taak is plaats vinden.

Heeft u hinder van de deurwaarders met de ziektekostenpremies raadpleeg dan topconsulenten.nl/profiel/juridisch-advies-hans moet u zeker doen als u denkt dat u dubbel zit te betalen dat wil zeggen dat u tweemaal de premie betaald over dezelfde maand. Met name in Amsterdam omdat de verzekeringsmaatschappij AGIS daar een ongelofelijke puinhoop van hun administratie hebben gemaakt en dat AGIS functionarissen dan de aan- en afmeldingen bij de staat niet goed doen. Zo heeft een cliënt van mij 23 maanden, ja u leest het goed, 23 maanden te veel aan premie betaald. Ik heb toen met die cliënt bij het kantongerecht gezeten in Amsterdam en kunnen zien dat mijn cliënt niet de enige was alleen zowel de rechter als de mensen zelf begrepen het niet maar de rechter kan dan niets anders doen dan de deurwaarderseisen volgen. We hebben een jaar geprocedeerd en gelijk gekregen. Als u denkt dat heb ik ook, bel dan even dan leg ik uit wat u moet doen in eerste instantie. Als dit het geval is kunnen we eens kijken of er mogelijkheid bestaat u bij een procedure te helpen. De rechter heeft een vergoeding voor mij goed gekeurd hoewel ik geen jurist ben omdat deze ingewikkelde aantoonbaarheid van teveel premies vergoed moest worden. De kosten van mij zijn toen op de verzekeringsmaatschappij verhaald. Rechters zijn toch nog weleens te overtuigen.

Hans Vrijmoed

Een interview met Maruschka Verhoek over Peter R de Vries

Maruschka Verhoek heeft natuurlijk als dochter van de hakkelaar veel zien gebeuren. Het interview geeft daar een duidelijk beeld van. Het beeld is wat schokkend en ook de interviewer die dat voor het eerst deed is ook niet loepzuiver. Alles is met een telefoon opgenomen niet zo professioneel maar de boodschap van het interview is dermate schokkend dat we besloten hebben niet te wachten met plaatsen. Schokkend is  natuurlijk dat de zichzelf tot TOP speurder benoemde Peter R de Vries duidelijk criminele banden heeft gehad, en niet als journalist, maar als mede crimineel en het meest schokkende is dat dit tot op heden doorgaat terwijl hij op de TV haast dagelijks, deels betaald met belastinggelden de integere detective uit hangt met banden met het OM die kennelijk dan, Herman Bolhaar bijvoorbeeld, deel uit maken van de criminele organisatie waar Peter R de Vries bij betrokken is. Kijk naar dit onthutsende interview De beelden zijn af en toe  dan wat beverig maar de inhoud is duidelijk.

https://youtu.be/L2Tsa63ii6Y

 

 

Morgen schokkend nieuws over de TOP speurder in verval Peter R de Vries

De speurders god zoals Peter R de Vries in 2004 was waar het grote publiek hem beter vond dan het OM en hem minister van justitie wilde hebben zodat hij een eigen politieke partij in de markt bracht, waar hij de drempel zo hoog legde zodat hij zijn partij weer terug trok is hij niet meer. Toen was al bekent dat hij niet deugde en plat voor de onderwereld zou zijn. Dus is het niet verwonderlijk dat er nu schokkend nieuws in aantocht. Ik ben benieuwd. Het maakt me zeer nieuwsgierig.

Hans Vrijmoed

Als je gestalkt wordt, mijn advies:

Bel dan direct de politie, meld iedere keer weer! Daarmee kan je aantonen dat het structureel is. Hou een dagboekje bij van alles wat hij/zij allemaal uithaalt om in jouw leven door te dringen. En stap na tig meldingen en met je dagboekje naar de politie en doe aangifte van stalking, artikel 285b Wetboek v Strafrecht (belaging). Als politie jou niet serieus neemt, direct een advocaat bellen, want anders kom je nooit van zo’n griezel af.

Zorg moet betaalbaar blijven. weg met het eigenrisico

De zorg wordt met het jaar duurder, het verplichte eigen risico gaat ook omhoog. Niemand heeft erom gevraagd om ziek te worden. We blijven liever met zijn allen gezond. Helaas gebeurt dat niet en moet je wel eens naar de huisarts. Dat gelukkig buiten het eigen risico valt. Maar kan de dokter je niet helpen dan moet je naar het ziekenhuis. Of je moet gelijk naar het ziekenhuis. Dan is je eigen risico op want
een ambulanceritje kost je al €700. De meeste mensen hebben een eigen risico van €385. Het eigen risico is gewoon een boete en moet daarom afgeschaft worden. Als het aan het kabinet ligt gaat het eigen risico de komende jaren fors omhoog. Dat mag niet gebeuren. Daar bovenop krijgen de topmannen van de zorgverzekeraars bonussen mee. En de zorgverzekeraars hebben miljarden in de pot zitten, dat geld moet terug naar de zorg. Dit mag niet gebeuren. Deel deze petitie via Facebook Twitter Instagram

Petitie

Wij

de bevolking heeft recht op een betaalbare zorg.

 

constateren

 • De zorg wordt met het jaar duurder, het verplichte eigen risico gaat ook omhoog.
 • De bevolking heeft recht op een betaalbare zorg, ook in de toekomst.
 • Niemand heeft erom gevraagd om ziek te worden.
 • De topmannen van de zorgverzekeraars krijgen bonussen mee terwijl de zorgverzekeraars miljarden in de pot hebben zitten.

 

en verzoeken

 • het afschaffen van bonussen naar de bestuurders, geen geld pakken uit de zorg.
 • Afschaffen eigenrisico.
 • Zorgpremie omlaag.
 • Zorgverzekeraars moeten de miljarden terug stoppen in de zorg.
 • Meer geld naar de ouderen zorg
 • Ambulancekosten omlaag
 • Betaalbare standaardtarieven in elke ziekenhuis, zodat er geen hogere kosten meer berekend worden.

Onderteken deze petitie https://betaalbarezorgnuenlater.petities.nl

Wajong moet drastisch verhoogd worden

Je krijgt niet zomaar een Wajong, deze mensen hebben vaak ernstig tot zeer ernstige lichamelijke en of psychische pijnen. Deze mensen moeten ook het recht op een woning kunnen hebben of een lening moeten kunnen aangaan, hetgeen alleen bij een bedrag van 1250 euro netto kan. Ze worden uitgesloten!

Petitie

Wij

Wajongers, omgeving en medestanders

 

constateren

 • Wajongers moeten recht hebben op een eerlijke uitkering waarmee ze fatsoenlijker kunnen leven.
 • De Staat heeft ons al jaren in de steek gelaten! Er komt elk jaar maar een tientje bij of er gaat een tientje vanaf
 • de Nederlandse Staat moet de Wajong uitkering verhogen naar €1450 netto per maand, zodat wij een huis kunnen huren en een normaler leven kunnen krijgen.
 • De Staat doet niks voor ons, alles wordt wegbezuinigd en minder.
 • De Wajongers moeten normaal tussen de anderen kunnen leven en bijdragen aan een betere Nederlandse economie, doordat er Wajongers zijn die weer geld hebben om te kunnen studeren, of zich op andere manieren kunnen ontplooien.

 

en verzoeken

Verhoog de uitkering onder de ‘Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’.

Klik hier en onderteken de petitie https://verhoogwajong.petities.nl

 

Twee aanhoudingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting

De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. Het gaat om een 52-jarige man uit Bergentheim en een 48-jarige man uit Hardenberg. De mannen worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdachten hebben vermoedelijk teveel omzetbelasting (btw) teruggevraagd bij de Belastingdienst. Dat deden zij vermoedelijk door elkaar valse facturen te verstrekken via hun vennootschappen. Hierdoor kon de ontvanger van de factuur ten onrechte btw terugvragen bij de fiscus terwijl de verstrekker van de factuur de btw niet aangaf. Een aantal van de gebruikte vennootschappen is inmiddels failliet. Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een controle door de Belastingdienst.

De FIOD deed doorzoekingen in 2 woningen en op 4 bedrijfslocaties in Bergentheim, Hardenberg, Ede en Meppel. Hierbij is beslag gelegd op administratie en computers.

Belastingfraude kan systeem ondermijnen
De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat mensen juiste belastingaangiften doen. Fraude kan het systeem ondermijnen. Door belastingfraude loopt de Staat inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt.

De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. Het gaat om een 52-jarige man uit Bergentheim en een 48-jarige man uit Hardenberg. De mannen worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdachten hebben vermoedelijk teveel omzetbelasting (btw) teruggevraagd bij de Belastingdienst. Dat deden zij vermoedelijk door elkaar valse facturen te verstrekken via hun vennootschappen. Hierdoor kon de ontvanger van de factuur ten onrechte btw terugvragen bij de fiscus terwijl de verstrekker van de factuur de btw niet aangaf. Een aantal van de gebruikte vennootschappen is inmiddels failliet. Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een controle door de Belastingdienst.

De FIOD deed doorzoekingen in 2 woningen en op 4 bedrijfslocaties in Bergentheim, Hardenberg, Ede en Meppel. Hierbij is beslag gelegd op administratie en computers.

Belastingfraude kan systeem ondermijnen
De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat mensen juiste belastingaangiften doen. Fraude kan het systeem ondermijnen. Door belastingfraude loopt de Staat inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt.

Vermomde Peter R. de Vries betrapt bij binnensluipen woning vrouw (video)

 

Een vermomde, seksueel opgewonden Peter R. De Vries is op heterdaad betrapt bij het binnensluipen van een woning van een vrouw uit Hoorn. De vrouw in kwestie schijnt een relatie van 12 jaar te hebben. De woning, waarvan de vriend van de vrouw eigenaar is, is voorzien van een camera bewakingsysteem. De vriend, die in de buurt was, werd d.m.v. een app op zijn telefoon gewaarschuwd dat er verdachte bewegingen waren rondom zijn huis. Binnen enkele minuten betrapte de man Peter R. de Vries. Peter, die een fles goedkope champagne bij zich had, had zijn auto ergens anders geparkeerd. De ‘professionele’ Peter R. de Vries was seksueel zo opgewonden dat hij de camera’s over het hoofd had gezien. Zie de video van het hele gebeuren.

DE ZIEKTEKOSTENWANBETALERS

( Zoals degenen die hun zkv-premie niet kunnen betalen worden genoemd )
IN BEELD  MAATSCHAPPELIJK ONRECHT DOOR OVERHEID GECREËERD
Heeft u achterstanden met de ziektekostenpremie dan gaat de STAAT DER NEDERLANDEN de premiebetalingen overnemen. Sociaal een goede zaak zou je zeggen want iedereen moet verzekerd zijn. Niets is minder waar. De niet betaald premies van de ziektekostenverzekering voor het eerste halfjaar worden dan door de deurwaarders van de betrokken ZKV-maatschappij geïnd. Ook blijven zij de eigen risico declaraties bij u innen bij mensen met een chronische ziekte. Dus een lawine van dreigbrieven, deurwaardersexploten. De STAAT DER NEDERLANDE die uw premie gaat betalen aan de ZKV omdat u de premies niet kunt betalen verhoogd de premie die normaal ongeveer € 115, — euro per maand is naar € 160, — per maand. Nu weet men zeker dat u helemaal niet kunt betalen en de deurwaarders want, de STAAT DER NEDERLANDE heeft weer andere deurwaarders, kunnen zich helemaal uitleven want bij alles wat zij doen hebben zij al betaald gekregen. Zij weten best dat er bij u niets te halen valt maar de betrokken ZKV-verzekeringsmaatschappij heeft al betaald en lijdt de schade als u niet betaald en u schulden lopen flink op. Dus in feite lopen de schulden op omdat, zo is het systeem nu eenmaal, het gigantische inkomen van de deurwaarders zitten te betalen, Als men uw achterstand zou weg boeken omdat u aantoonbaar niet kunt betalen zou aanzienlijk goedkoper zijn. Dan gebeurt er op grote schaal, zoals bij AGIS waar de administratie een grote chaos is, dat wanbetalers verkeerd worden aan- of afgemeld zodat u dan per maand deurwaarders krijgt die voor de ZKV-premie innen en deurwaarders van de STAAT DER NEDERLANDE die over dezelfde maand ZKV-premies komen innen. Als men dan beslag gaat leggen op uw salaris dan komt u er nooit meer uit en raakt u zelfs uw baan kwijt. Raadpleeg autodidact jurist Hans hoe dit moet worden doorbroken. Deze kan vertellen hoe deze premies op een rijtje kan zetten om te zien dat u niet dubbel betaald, en is dat wel zo kan er gekeken worden of mogelijk procederen wat al met succes is gedaan mogelijk is de dubbele betalingen terug te vorderen We hebben door foutieve afmelding dubbele betalingen die 22 maanden lang hadden plaatsgevonden laten terugbetalen geholpen bij de procedure en zijn de kosten zijn op de verzekeringsmaatschappij verhaald Dat kost u niets. Er zijn 370.000 zogenaamde wanbetalers waarvan het zeker is dat er minimaal tienduizenden dubbele premies betalen omdat de AAN- OF AFMELDING van de ZKV-VERZEKERINGMAATSCHAPPIJ aan de DE STAAT DER NEDERLANDE gewoon verkeerd verlopen is. Vraag advies aan Juridisch adviesloket Hans Dag en nacht bereikbaar Ook in het weekeinde topconsulenten.nl/profiel/juridisch-advies-hans

Peter R de Vries en zijn strafrechtelijk handelen

De strafrechtelijke capriolen van een zichzelf top crimefighter noemende Peter R de Vries

Eind 2002, ik woonde nog in Voorhuizen kreeg ik allerlei telefoontjes van mensen die in lucratieve zaken wilde investeren waar ik bij betrokken was. De manier waarop er allerlei mensen die rond mijn huis liepen beviel mij niet. Ik was niet voor niets privédetective. Ik had al een gesprek gehad met iemand in een restaurant wat mij ook niet zo was bevallen. Bovendien had ik een participatiemaatschappij opgezet dus de kompaan waar ik zaken mee deed wilde ik eigenlijk kwijt. Ik besloot toen de gesprekken af te breken en wist ze allemaal te benaderen op 1 na. Ik verhuisde naar Breda waar het de bedoeling was dat ik ook daar mijn kantoor en de 6 man personeel zou vestigen. Maar het kantoor zat nog op Hooge Zwaluwe en daar was de afspraak gemaakt. De man kwam daar op een vrijdagmiddag en er was geen personeel. Die waren wat veel gebeurde vroeg weg en twee waren naar het kantoor in Duitsland om een ander slot op te zetten omdat mijn kompaan daar een sleutel van had. Ik was van plan hem te vertellen dat ik er mee zou stoppen hij de investering maar zelf moest nemen en dat het over was. Dat ik met mijn kompaan wilde stoppen dat is hem kennelijk ter ore gekomen vandaar dat hij kennelijk besloot zich te vermommen. Toen de man van de afspraak binnen kwam stelde hij zijn vriend voor. In de halfdonkere  gang zag ik gelijk dat er iets vreemds was. Ik bracht ze naar mijn privékantoor waar mijn kompaan al was en ging even wat te drinken halen. Maar bleef even staan nadenken intuïtief omdat ik voelde dat het niet klopte Maar wat? Ik kwam binnen in mijn privékantoor en ging tegenover de vriend zitten die de klant had meegebracht.

Mijn kompaan begon zijn verhaal, ik keek naar de vriend en wel heb ik ooit Peter R de Vries dat zag ik onmiddellijk. Even wachten Hans dacht ik Als hij wat zegt weet ik het zeker. En ja hoor een paar minuten later was het zo ver.

Tot dusver was er niets strafrechtelijk gebeurd. Niet door de kompaan van mij die nog in het begin van zijn verhaal zat en ook niet zichtbaar door de klant en Peter R de Vries. Maar zij namen het gesprek op zonder dat ik dat wist op zich is dat niet strafbaar maar later bleek dat dit naar derden buiten het gebouw werd gezonden en dat is wel strafbaar omdat ik daar niets van wist Dat had hij mij moeten melden. Gewoon de wetgeving.

Ik tegen mijn kompaan stop met dit gesprek, deze mijnheer is niet degene die hij zegt dat hij is. Hoe bedoelt u vroeg Peter R de Vries? U bent niet degene die u zegt dat u bent u dient onmiddellijk beiden mijn kantoor te verlaten en nu meteen. En hier begint het strafrechtelijke gedoe van Peter R de Vries Hij begon mij te betichten van alles en nog wat en in feite was dat laster en smaad want de man heeft geen enkele opsporingsbevoegdheid dan kan je zo maar niet alle roepen en dat deed hij wel en dat doet hij nu nog. Bovendien wilde hij het kantoor niet verlaten en toen wij hem trekkend en duwend naar buiten wilde werken kwam er andere o/a zijn cameraploeg gealarmeerd naar binnen stormen. Het was dus geen bedreiging van mijn kant uit wat hij later in een uitzending liet zien maar een ernstige voor van huisvredebreuk met geweld van zijn kant uit. Strafrechtelijk is weigeren het pand te verlaten en mensen van zijn ploeg via zijn verbinden naar binnen roepen om met geweld toegang te verschaffen tot mijn kantoor. Het enige wat je van dit kunt zeggen is dat hij door dit zo te doen zijn zogenaamde speurwerk en ontmaskering niet tot strafvervolging kan leiden, ook al suggereert hij dat in beelden die nog op zijn website staan dat dit door hem gebeurt zou zijn. Want die beelden en dat zien we ook bij Joran van der Sloot zijn niet meer bruikbaar als bewijs omdat ze uitgezonden zijn. Onze FEEKSPEUDER weet dat best ook dat criminaliteit en wetsovertredingen van zijn kant toch worden afgeschermd maar hij had redelijke kijkcijfers en daar verdiende hij goed aan. Ik ga hier meer analytisch over schrijven.

Nieuws !! Nieuwe schrijver op de site.

Ik ben Hans Vrijmoed. Ik wil me eerst even voorstellen wie ik nu eigenlijk ben.

Mijn hele leven is met veel ups en downs verlopen Zo ook mijn opleiding. Het komt erop neer dat volgens psychologische testen om directeur ergens te worden mijn opleidingsniveau er zo uit ziet:

Voor alles waar ik diploma’s voor heb was dat volgens de test :     een gemiddeld HBO niveau. Over financiën kostprijzen recht belastingen balans lezen van bedrijven en bedrijfsconstructies wereldwijd :  een hoog HBO niveau. Over staatsinrichtingen en organisaties wereldwijd ook van multinationals :  een hoog tot…. Universitair niveau.

Los daarvan heb ik zo’n 5000 boeken gelezen over alles en nog wat, maar het meest omdat ik privédetective ben geweest trillers en detectiveboeken. En met de vele wetskennis die bij alles te pas komt en een hoog ontwikkelt rechtsgevoel kan ik mijzelf wel een autodidact Mr. in de rechten noemen. Maar omdat ik natuurlijk niet aan deze Mr. titel groep die ons rechtssysteem domineren en monopoliseren gebonden ben, kan ik genadeloze haast meedogenloze kritiek uiten op deze zichzelf boven alles en iedereen staande vindende groep, die ons werkelijk leegroven van geld en onze rechten en straffeloos gewoon ordinair witwassen en zwartgeld transporten regelen als een goed geoliede criminele organisatie. Er zijn zo’n 17.000 advocaten dus de goede niet te na gesproken. Maar de verkeerde zitten in ieder geval in de top. Daar is geen twijfel over mogelijk.

Waarom laat ik dat zo zien? We leven in Nederland en als je net zoals ik vecht tegen de overheid en politici zoals een Fred Teeven Ivo Opstelten, Peter R de Vries en waar vroeger ook nog Bram Moszkowicz aanhing, die ik de Dalton Family noemde dan wordt je weggezet als een crimineel die levensgevaarlijk is eigenlijk afgeschoten moet worden, als dat niet kan of niet lukt kan men je altijd nog op valse gronden in de gevangenis werken om dan alsnog te proberen je daar te vermoorden. Overleef je dat ook dan zal men ongetwijfeld je als een psychopaat gaan wegzetten om je kwijt te raken. In dat stadium zit ik nu. Vandaar dat ik maar even het opleidingsniveau laat zien. En daar is men dan een beetje bang voor in samenhang met mijn mogelijk banden met Rusland omdat ik getrouwd ben geweest met een Russin en er een zoon woont die overigens uit een ander huwelijk is met een Nederlandse vrouw. Maar Petertje en Rusland dat is geen goede combinatie.

3 verdachten aangehouden in onderzoek naar handel in anabolen

In een gezamenlijk actie van FIOD en politie zijn dinsdag 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de handel in anabolen en medicijnen. Tijdens de actie zijn in totaal 11 woningen en bedrijfslocaties doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op circa 30 duizend euro cash geld, bitcoins, een grote hoeveelheid medicijnen en anabolen en 3 dure auto’s. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. 

Verdachten

Het interventieteam van de FIOD Schiphol startte samen met de politie een onderzoek op twee 31-jarige hoofdverdachten die zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan witwassen en overtreding van de geneesmiddelenwet. Zij boden anabolen en geneesmiddelen aan via het internet tegen contante betaling of betaling in bitcoins. De bestelde producten werden per post bezorgd of konden worden afgehaald in openbare gelegenheden zoals snackbars.

Het onderzoek is gestart na informatie van de politie uit een onderzoek naar een poging tot liquidatie.

Doorzoekingen

De FIOD en politie deden doorzoekingen in 9 woningen in de omgeving van Rotterdam, Breda en in Wassenaar. Ook zijn doorzoekingen verricht in een sportschool in Ridderkerk en een schoonheidssalon in Wassenaar. Hierbij werd bijstand verleend door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en werden drugs- en geldhonden van de Douane ingezet.

Tijdens de doorzoekingen is er beslag gelegd op circa 30 duizend euro’s geld, bitcoins, een grote hoeveelheid medicijnen en anabolen, de inventaris van een sportschool, 3 dure auto’s, horloges en sieraden. Ook werden computers en administratie in beslaggenomen. Verder werden wapens en een wietplantage aangetroffen.

Witwassen

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Intensivering afpakken

Een groot deel van alle criminaliteit wordt gepleegd met het oog op snel financieel gewin. Of het nu gaat om drugshandel, diefstal of fraude: in alle gevallen is geld de drijfveer van criminelen. Door dit geld van de criminelen af te pakken, raken Politie, Bijzondere Opsporingsdiensten zoals de FIOD en alle andere partners hen op een plek waar het pijn doet: in de portemonnee. De intensivering op afpakken kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen een groot aantal overheidsdiensten. Het streven is dat alle diensten nog meer integraal gaan afpakken.

Risicovolle middelen

Anabolen zijn gevaarlijk voor je gezondheid. Ze werken lichamelijk en geestelijk verslavend en hebben diverse risicovolle bijwerkingen. Meer informatie vindt u op www.jellinek.nl

Mitch Henriquez | Amsterdamse GGD levert de ‘experts’

De Amsterdamse GGD’ ers Herman Plas en Kees Das. Voor het kapot maken van burgers en het beschermen van pedofielen en moordenaars >>> De slachtoffers van een mensen-sloper Herman Plas

Maar nu eerst de lijkschouwer zonder lijk, Kees Das!

Mitch Henriquez voor en na
zijn ‘Kees Das- hartstilstand’
De Amsterdamse GGD
lijkschouwer Kees Das

Het staat vast! Mitch Henriquez
overleden aan hartstilstand!

Gepensioneerde Amsterdamse GGD lijkschouwer Kees Das heeft geen lijk nodig voor zijn onzinnige conclusies!     Onzinnig of niet; ‘dokter Das heeft wel gelijk’!

Zeker weten
De gepensioneerde Amsterdamse GGD lijkschouwer hoefde ons niet te overtuigen.
Ook wij weten het zeker! Mitch Henriquez is overleden aan een hartstilstand! Net zoals al die andere dodelijke slachtoffers ten gevolge van extreem politiegeweld zijn overleden aan een hartstilstand! Ook daarvan waren wij reeds overtuigd. Iedereen sterft aan een hartstilstand! Nooit heeft iemand tegen ons gezegd; ‘Mijn man is onlangs overleden want zijn voet deed het niet meer’. Het is altijd een hartstilstand! Maar… we noemen het vanaf nu wel; ‘De Kees Das- hartstilstand’.

Rechtbank
De rechtbank in Den Haag besloot vorige week de inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez voorlopig niet te laten doorgaan. Dat was nadat de advocaten van de moordende staatsdienders een rapport van lijk- schouwer pikker Kees Das aan de rechtbank overlegd hadden waarin staat dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Mitch Henriquez als gevolg van verwurging na een nekklem is overleden.

Lijk
Dokter Das, die het lijk van Mitch Henriquez nooit onder ogen heeft gehad, weet het zeker en noemt in zijn rapport als meest waarschijnlijke doodsoorzaak: hartstilstand! Je moet er maar opkomen zullen we maar zeggen. Henriquez werd vermoord in de zomer van 2015. Dat was tijdens een festival in Den Haag nadat Mitch voor de grap tegen agenten had geroepen dat hij een wapen had en daarbij tegelijkertijd naar zijn kruis wees. Hier hebben we een goede reden om iemand van het leven te beroven moeten de ‘waakzame en dienstbare’ dienders gedacht hebben. Iets anders kunnen wij, in tegenstelling tot ‘dokter’ Kees Das, er niet van maken.

Ihsan Curz
Er is één door de politie vermoord slachtoffer waarvan we niet helemaal met zekerheid kunnen zeggen of zijn hart zwak was -zoals dat door de politie wordt beweerd- en dat daardoor het hart stil is gaan staan. Dat komt omdat de politie in
dit geval een andere strategie koos en het hart uit het lijk van hun slachtoffer heeft gesneden! Daarna hebben de smerige smerissen het hart weggemaakt! Vervolgens hebben zij in de ontstane lege lichaamsruimte oude kranten gepropt. Nee… ook dat hebben wij niet verzonnen maar uit de eerste hand! Allemaal in uw eigen verkapte Schurkenstaat der Nederlanden. De NOS zwijgt! Het gaat in dit geval, we hebben er veel over geschreven, om >>> Ihsan Cürz.

Mitch Henriquez
De vele, laffe agenten die Mitch gezamenlijk zo vreselijk hebben toegetakeld
(zie foto boven) en hem vervolgens hebben gewurgd, zullen wel opgelucht zijn nu zij weten dat ze Mitch toch wel voor hun ogen hadden zien doodvallen, ook als ze Mitch met geen vinger hadden aangeraakt. Mits Henriquez is immers overleden aan een hartstilstand! ‘De Kees Das- hartstilstand’.

Cipiers
Het is niet zomaar dat de politie haar heil heeft gezocht bij de gepensioneerde Amsterdamse GGD’er, Kees Das. ‘Niet een nekklem maar een hartstilstand is de doodsoorzaak’, was de soortgelijke conclusie van Das zeven jaar geleden. Dat was in de zaak van Horst C. uit 2010. Daardoor werden er zes cipiers vrijgesproken. Justitie weet de weg naar de Amsterdamse oud GGD’er!

Michael Koomen
Wij verbazen ons erover dat ‘dokter’ Das nog niet is ingeschakeld inzake de politiemoorden, Michael Koomen (politiekogel in de nek), Maik Stok (politiekogels in de nek en rug), de 17-jarige Rishi Chandrikasing (politiekogel in de nek) en de vele andere slachtoffers. Allen zijn immers, zo weten wij heel zeker, overleden aan een hartstilstand! De ‘Kees Das- Hartstilstand’.Bertus de Man

Ook Bertus de Man, een jongen van de reis (woonwagenkampbewoner) werd kort geleden door de Amersfoortse politie zo intensief mishandeld dat ook zijn hart
>>> stil is gaan staan! Het graf van Bertus de Man was nog niet eens op orde of
het was al weer raak in Amersfoort. Binnen 2 weken na de moord op Bertus gaf een dappere medewerker van de Amersfoortse politie moordbrigade een bijna 70 jarige dakloze man zo een harde >>> duw dat de man met zijn hoofd tegen de stenen aan sloeg en ook hier weer, u raadt het al; hartstilstand. Weet u het nog? ‘De Kees Das- hartstilstand’.GGD Mevrouw Dezijn
Ook als er mensen, waaronder kleine kinderen, kapot moeten worden gemaakt
voor bijvoorbeeld een >>> woningcorporatie heeft de GGD van onze hoofdstad
meerdere ‘experts’ in huis om zo’n kwestie ‘panklaar’ te maken voor een criminele>>> klassenrechter. In deel 1 van dit >>> artikel, maar ook in >>> deel 2 komen enkele andere Amsterdamse GGD experts, zoals mevrouw Janine Dezijn en Herman Plas ter sprake. U bent dus gewaarschuwd!

Zie ook >>> Herdenking Mitch Henriquez wreed verstoord door politie en                                       PowNed. Videoverslag van Nico van den Ham