De Kroon misleid(t)

‘Angstvallig verborgen gehouden doofpotten van en onder Willem Alexander en Mark Rutte’

Dit is een zevendelige documentaire met zes delen van circa 45 minuten. Het laatste deel zeven, met een tweede videoboodschap voor het staatshoofd Willem Alexander, duurt elf minuten.

De gemakkelijkst bedekt te houden doofpot lijkt die van het staatshoofd te zijn. Omdat daarbij gemakkelijk geloofwaardig beweerd kan worden, dat het staatshoofd nooit met een doofpot werkt. Maar in het conflict van klokkenluider Sam Broersma met zijn overheid hanteert het Nederlandse staatshoofd al vanaf april 2001 doelbewust en weloverwogen een eigen, goed en duidelijk gedocumenteerde, maar ook zorgvuldig verborgen gehouden, doofpot. En in ditzelfde conflict hanteren zelfs meerdere overheidsorganen een eigen doofpot. Want stel je toch eens voor, dat het allemaal ‘waar’ is, wat Sam Broersma beweert.

Aflevering 1, (43:26 min.)
In deze aflevering 1 wordt het te gronde liggend conflict verteld. De staatshoofden Beatrix en Willem Alexander hanteren en dekken in hun conflict met klokkenluider Sam Broersma, samen met de premiers Kok, Balkenende, en Rutte meerdere doofpotten. Ook met zijn in 2010 in eigen beheer uitgegeven boek ‘Hare Majesteits leugens regeren’ riep Sam Broersma mede ook voltallig controlerend ‘politiek Den Haag’ te hulp. Zijn jarenlang verzonden noodkreten over zo veel ‘wetschendingen’ bleken daar echter boosaardig en compleet genegeerd te worden.

In deel 1 zien we ook de gefilmde reacties in deze bijzondere Koninklijke fraudezaak van Pieter van Vollenhoven (eerste exemplaar boek) en interviews met de premiers Balkenende, Rutte en vicepremier Asscher.

Tevens zijn er eveneens fragmenten te zien uit de eerste videoboodschap van Sam Broersma aan staatshoofd Willem Alexander. Maar ook staatshoofd Willem Alexander blijft deze aparte fraudezaak stijf in één van zijn eigen doofpotten verborgen houden.

 

Aflevering 2, (45:38 min.)
De bron van dit conflict ligt bij een klein leger corrupte ambtenaren van de staatssecretaris van Financiën. Hoewel Sam Broersma ook de bewindslieden van meerdere Kabinetten persoonlijk informeerde, veranderde dit niets aan deze toch zeer ernstige situatie. Ook de door Sam Broersma aangesproken verantwoordelijke staatssecretarissen en ministers van Financiën reageerden niet juist en buitenwettelijk op zijn alarmerende signalen.

De voor de camera geïnterviewde bewindslieden van Justitie, Opstelten, Teeven, en later Van der Steur, hebben er duidelijk voor gekozen, om dit conflict opzettelijk te laten lopen. Genoemd worden ook een aantal zeer belangrijke ambtenaren bij Justitie.

De topambtenaren direct onder de Minister-president en de minister van Justitie komen hier eveneens met hun niet juiste handelingen in beeld.

 

Aflevering 3, (47:15 min.) Martijn van Dam, Jesse Klaver, Tofic Dibi en Jetta Klijnsma bevestigen de controle van de Tweede Kamer op het Kabinet. Balkenende, De Haan, en Buma bedriegen Broersma in 2001/2002. Jeroen Dijsselbloem stemde in 2002 al schriftelijk in met de door staatssecretaris Wouter Bos daadwerkelijk gepleegde fraude. Kamerlid Jeroen Recourt reageert in interviews 20 minuten lang over zijn eigen acceptatie van deze bijzondere fraudezaak.

Geïnterviewd worden Stef Blok, Hans Hillen, Jeanine Hennis-Plasschaert (met eigen doofpot op haar ministerie), Jetta Klijnsma, Uri Rosenthal (heeft boek gelezen), Edith Schippers, en Henk Kamp.

De niet juiste rollen van Eerste Kamervoorzitter Yvonne Timmerman-Buck, en van Ernst Hirsch Ballin (Raad van State).

 

Aflevering 4, (44:49 min.) Hier zijn, in deze volgorde, interviews te zien met Jet Bussemaker, Liesbeth Spies, Marlies Velthuizen van Zanten, Melanie Schultz, Ronald Plasterk, Sharon Dijksma, het expliciete bedrog van Kamerlid Henk de Haan, over dubbele functies, en informatie over Halbe Zijlstra.

Meer interviews met Jozias van Aartsen, Jack de Vries, Ineke van Gent, Carola Schouten, Linda Voortman, Khadija Arib, Alexander Pechtold, de doofpot van Nationale ombudsman Marten Oosting, Alex Brenninkmeijer, en Reinier van Zutphen met interview Brenninkmeijer, het Presidium van de Tweede Kamer met interview Khadija Arib, Ronald van Raak, en Martin Bosma. Geert Wilders blijft zwijgen.

En interviews met Emile Roemer, Albert de Vries, Ad Koppejan, Kathleen Ferrier, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, Hans Spekman, Tjeerd van Dekken, en Diederik Samsom.

 

Aflevering 5, (45:08 min.)

 

Aflevering 5 laat meer interviews zien met opzettelijk falende Kamerleden. In volgorde zijn hier Lutz Jacobi, Vera Bergkamp, Wassila Hadchchi, Alexander Pechtold, Wouter Koolmees, Sjoerd Sjoerdsma, Carola Schouten, Carola Schouten, Arie Slob, Kees van der Staaij, Mariëtte Hamer, Myrthe Hilkens, Ahmed Marcouch, Angelien Eijsink, Dion Graus, Fleur Agema, en Helma Neppérus.

Deze aflevering laat ook zien, dat Sam Broersma bij zijn interviews in Den Haag heel vaak gecontroleerd werd.

 

 

Aflevering 6, (48:20 min.) Beelden van Broersma, die door politie en bewakers van de Tweede Kamer wordt gecontroleerd, zijn ook weer in deze aflevering te zien. Verder zijn er interviews met en is er informatie over de volgende Kamerleden. Gerard Schouw, Henk Krol, hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’eert, Sybrand van Haersma Buma, Mona Keijzer, Mei Li Vos, Henk Nijboer, Marianne Thieme, Roland van Vliet, Johan Houwers, en Magda Berndsen.

Van de Nederlandse mainstream en lokale media zijn er interviews met, en is er informatie over, Edwin de Kort, Peter Jansen, Frénk van der Linden, Jort Kelder, John Schoorl, Barbara Schreurders, Joris Luyendijk, Ferry Mingelen, Frits Wester, Dominique van der Heyde, Max van Wezel, Jack de Vries, Monique Schoonen, Frits Wester, Jos Heymans, Pieter Klein, Cees Grimbergen, Jan Slagter, en Paul Jansen.

 

Aflevering 7, (11:13 min.) In de laatste aflevering van deze documentaire ‘De Kroon misleid(t)’ wordt kort gewezen op de zwijgende rol van Directeur generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst Henk Brons. Chris Breedveld is de rechterhand en vertrouweling van staatshoofd Willem Alexander, en ook hij speelt een belangrijke rol in dit conflict. Er is de tweede videoboodschap met een nieuwe hulpkreet van klokkenluider Sam Broersma voor staatshoofd Willem Alexander.

Oud minister van Justitie Frits Korthals Altes zegt, dat fouten maken onder omstandigheden ook niet zonder gevolgen mag blijven. En liegende en bedriegende Minister-president Mark Rutte sluit deze documentaire af.

 

http://sambroersma.nl

Een vervolg op de ZKV premie wanbetalers bij Pauw

De schrik bij CZ over mijn vorige artikel over ZKV wanbetalers en de door de verzekeraars betaalde incassobeulen gerechtseurwaarders genoemd is zo groot dat bij Jeroen Pauw het grote verschuiven van de straferechelijke gevolgen is begonnen.

CZ directeur Wim van der Meeren( overigens CV volgt mijn publicaties in ieder geval op twitter) zat te verklaren bij Pauw, op 26 april jl, en dan slaan we het cijfermatige premieverhaal maar even over omdat er geen wettelijke publicaties zijn omdat te controleren, dat de laagst betaalden die werkeloos zijn en niet meer aan de bak komen aan het werk moeten worden geholpen omdat deze mensen door de armoede en uitgesloten van de maatschappij ziek worden en 7 jaar eerder overleiden dan de met voldoende geld levende mensen, de premies zullen opjagen. DAT IS OPMERKELIJK. WIM VAN DER MEEREN legt hier een duidelijk verband tussen ziekzijn als gevolg van een te laag inkomen en het vroegtijdige overlijden. De grote groep oude van dagen die nooit een pensioen hebben kunnen opbouwen horen daar ook bij. We praten dan ook over ongeveer 2.000.000 mensen die volgens de berichten onder de armoedegrens leven. Jammer dat hij niets meer zei over de door de verzekeraars betaalde deurwaarders die de mensen letterlijk strafrechtelijk stalken en psychisch kapot een ziek maken, met een zeer hoog aantal zelfdodingen tot gevolg wat hun via causale verbanden medeplichtig maakt en daar volgens onze wetgeving door causale verbanden, gearresteerd en vervolgd kunnen worden. Dit later.

Mijn cynische verhaal van de vorige keer werd daar mee bevestigd. Ik heb in december 2016 aangifte gedaan tegen de staat over wat men mij heeft aangedaan namelijk, vanaf het jaar 2000, het ontnemen van al mijn rechten. 17 jaar lang. Dat is natuurlijk afgewezen en ben ik met een artikel 12 procedure bezig om de aangifte alsnog uitgevoerd te krijgen. Dat ligt hier los van maar niet helemaal. Want in deze aangifte heb ik de staat beschuldigd dat zij mij strafrechtelijk stalken, in ieder geval vanaf 2011, en dat ik daar suikerziekte en andere ongemakken van heb gekregen en mogelijk ook psychologische klachten. Dit houdt dus in dat de STAAT in strafrechtelijke zin om mij als crimineel weg te zetten, voortdurend mijn inkomen ontnemend, zonder dat er enige vorm van is vastgelegd in een vonnis, lichamelijk letsel hebben bezorgd. Ik heb daar met mijn huisarts over gesproken, ja dat kan wel, en tactisch gezien is het wel te gebruiken, maar als er een procedure plaats vindt wordt het moeilijk bewijsbaar. Maar dankzij de uitspraak van de directeur CZ Wim van der Meeren die het in feiten onderschrijft dit wanbeleid van de overheid, is en nu ook bij mij een duidelijk verband ontstaan wat in een procedure als bewijs kan dienen tegen de overheid waar ik aangifte van heb gedaan. Wilt u aangifte doen tegen de Nederlandse overheid om dezelfde soort reden als bij mij, dan moet u dat niet via de politie doen want dan komt u op de berg van honderdduizenden niet uitgevoerde aangiftes omdat de inning van uw bekeuring op de weg een absolute top prioriteit heeft. En mogelijk niet via een of uw advocaat omdat de besturen van de advocaten en rechters hun leden, in uw geval ook uw advocaat opdracht heeft gegeven dit soort aangiftes en rechtszaken uit uw hoofd te praten, kunt u mij als autodidact jurist bellen op topconsulenten.nl/profiel/juridisch-advies-hans hoe het moet. Want wettelijk is daar, hoewel u dat zal worden voorgehouden, geen advocaat voor nodig. Dan wordt de wet die de overheid voor zichzelf uitschakelt door dezelfde wet weer ingeschakeld en zal men iets moeten doen. Een ding is niet helemaal duidelijk. Heeft CZ dit naar voren gebracht omdat zij mij gelijk geven maar niet anders kunnen maar het eens zijn met mijn visie van het volslagen decennia lange wanbeleid van VVD CDA PVDA en D66? Die met elkaar steeds de regeringen vormen, en recentelijk nog het wanbeleid van de VVD PVDA met een onverantwoord hoge belasting verhoging? Die kennelijk bij miljoenen mensen lichamelijke schade aangericht hebben, of is het schuld verschuivend?

WORDT VERVOLGD

Hans Vrijmoed

Douane en FIOD onderscheppen ruim 150.000 sigaretten

De Douane en de FIOD hebben afgelopen dagen ruim 150.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Tijdens een controle bij een koeriersbedrijf vond de Douane in vier dozen ruim 30.000 illegale sigaretten. De verzender van de dozen was een echtpaar uit Schiedam. Zij zijn als verdachten aangemerkt.

In de woning van de verdachten heeft de FIOD nog eens ruim 125.000 illegale sigaretten aangetroffen en in beslag genomen. De FIOD doet onderzoek naar de herkomst van de sigaretten en de betrokkenheid van het echtpaar. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket Rotterdam.

De illegale sigaretten worden vernietigd. Wanneer de sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen zou ongeveer € 37.000 aan accijns zijn ontdoken.

Is Makan door of namens Peter R de Vries bedreigd met zijn kind??

Is de maker van de video van de huisvredebeuk plegende Peter R de Vries die amoreuze bedoelingen had met zijn vrouw met zijn kind bedreigd?

Het is heerlijk mee te werken als beheerder aan de website van Maruschka Verhoek www.slotvan.nl De website die met beide benen in de bovenwereld en de onderwereld te staat. Daardoor is deze site als een van de zeer weinige websites in staat de verbanden van de overheid in de bovenwereld en de banden van de overheid als onderwereld (Mr. G. SPONG de Nederlandse overheid is volgens haar eigen wetgeving de grootste criminele organisatie van Nederland) in beeld te brengen. En de in de titel genoemde zaak waar bovenwereld en onderwereld door elkaar lopen is dat het geval.

 

Makan zoals de maker van de video heet van de insluiper Peter R de Vries die zonder zijn toestemming zijn huis binnen drong om met zijn vrouw naar bed te gaan en daarmee wettelijk strafrechtelijke huisvrede pleegde en dat versterkte zoals in de beelden te zien is door te blijven weigeren weg te gaan zodat de politie volgens Makan de dronken en onder de drugs zittende Peter R de Vries met zachte drang het huis uit haalde en hem in de auto lieten weg gaan. Er is aangifte gedaan tegen Peter R de Vries ook tegen de agenten die Peter R de Vries beschermde. Dit alles omdat Peter R de Vries in RTL BOULEVARD die inplaats van zijn vroegere programma, nu dit programma als OPENRIOOL gebruikt, Makan beschuldigde, Peters schizofrene geest kennelijk geïnspireerd door terrorisme, dat deze zijn vrouw wilde onthoofden en dat kan weer aanleiding zijn voor wat later zal blijken.

Dit alles was in alle stadia al verschenen in de social media, en zelfs een blad als Story heeft er belangstelling voor en is er over gepubliceerd. En dat is het stadium waar het in verkeerde toen Maruschka mij belde en vroeg of ik een interview met Makan wilde doen. Makan belde mij en ik stond niet te juichen. Wat voor nieuws kunnen wij nu nog brengen? Ik had niet zoveel zin als een grote gemene deler hetzelfde te brengen als de anders sites. Maar SLOTVAN is een website die publiceert over criminaliteit en dat gaat er over en de betrokkenheid van Peter R de Vries. Ik maakte een afspraak met hem in Hoorn op 1 uur in de middag van 26 april 2017 gisteren dus. Ik ben natuurlijk ook privédetective geweest en toen ik andere sites als voorbereiding ging bekijken viel mij onmiddellijk op dat hij alleen maar, niet zichtbaar en herkenbaar in beeld wilde. Ik dacht waarom? Als je zo in beeld wordt gebracht als hij laat dan, al is het maar een foto, even je gezicht zien maar dat van je vrouw niet. Het argument dat het niet goed voor zijn kind is als er allerlei beelden op TV verschijnen van hem en de moeder van het kind is er dan niet.

Op de afgesproken tijd spraken we elkaar. En begonnen we aan een verkennend gesprek. Hij merkte op dat er wat veranderd was s’morgens. Ik vroeg, ik heb je gezien op een website, was dat telefonisch gemaakt dat interview en met een op de rug gefilmde stand-in naar voren gebracht? Nee zei Makan dat was ik zelf. Ik liet hem een foto zien waarvan wij van de site meende dat het Makan was met zijn vrouw. Dat bleek een goede kennis te zijn en de vrouw kende hij niet. Toen begon ik zeer argwanend te worden. Dat klopt niet. Toen vertelde Makan dat hij s’morgens door de veiligheid voor het kind was benaderd en dat hij over ons interview had verteld en toen was besloten om voor de veiligheid van het kind geen enkele pers meer te woord te staan. Maar dat hij aangifte had gedaan ook tegen de agenten en dat dit gewoon allemaal doorging. Verder valt er niet zoveel over te vertellen dan dat hij zich maar bleef verontschuldigen maar dat zijn advocaten hij had er kennelijk 2 en de veiligheid voor het kind het hem uitdrukkelijk verboden hadden met mij te praten. Omdat te onderstrepen, kennelijk dacht men dat ik al was afgehaakt, belde de bescherming van het kind op en toen hij terug was aan tafel en ik hem voorhield dat ik hem gesproken had en dat ik er hoe dan ook zou publiceren en ik beelden van het station Hoorn er bij zou zetten, merkte hij op, dan is dat te zien dat je vandaag hier bent geweest en dat is niet goed aldus de veiligheid voor het kind. Ik was meegaand en zegde toe het interview naar vrijdag terug te plaatsen.

Ik had behoorlijk de pest in. Ik voelde mij letterlijk belazerd. De vraag was, heb ik de goede persoon gesproken, wat houdt dat in dat voortdurend spreken over de veiligheid van het kind? Op de eerste plaats zijn Maruschka en ik gaan zoeken of ik wel met de juiste persoon gesproken had, dat bleek te kloppen. Was de man die tegenoever mij zat bang? Ja dat was hij. Hij wilde ook weten door wie Peter R de Vries beschermd werd, waarop in naar waarheid antwoorde door Mr. Donner vroeger, omdat Peter R de Vries via Cor van Hout in opdracht van de overheid mensen liet omleggen vermoedelijk, die voor hoge constitutionele ambtenaren en wie die vertegenwoordigde gevaarlijk waren en nu door Mr. Bolhaar de voorzitter procureur Generaals die overigens eind deze maand is vertrokken.

Waarom publiceer ik tegen het verzoek toch tegen het verzoek van Makan in dit verhaal? Omdat er nu geruchten gaan dat hij is omgekocht om te zwijgen en de aangiftes heeft ingetrokken. De waarheid is en dat heeft de man mij in een zekere paniek voortdurend onbewust laten weten dat het kind van Makan iets zou overkomen als hij de aangiftes niet introk of in ieder geval zijn kind kwijt zou raken. De aangiftes heeft hij gisteren in de middag ingetrokken want hij moest langs het politiebureau.

De op onze site als crimineel Peter R de Vries gepubliceerde interview, zie beneden, die hand en spandiensten verleend aan de hakkelaar en zijn geliefde Mr. Astrid Holleeder, heeft of zelf rechtstreeks of via jeugdzorg MAKAN regelrecht bedreigd dat hij zijn kind zou kwijt raken. Dat is de enige conclusie die er te trekken valt. Dus de zaak verdwijnt in de doofpot zoals de meeste criminele overheidszaken.

OPROEP: de rol van Peter R de Vries raakt uitgespeeld Beste ambtenaren en overheidsmensen die Peter R de Vries gebruiken om jullie zelf te beschermen stoot deze kerel af. Peter R de Vries beschermt jullie niet meer hij is nu jullie grootste gevaar geworden ontmaskerd te worden.

Hans Vrijmoed

Nieuwsuur en het begrip voor ZKV-wanbetalers??? gisteren

Nieuwsuur en de schulden van de wanbetalers van die ziektekostenpremies en de begripvolle ziektekostenverzekeraars CZ voorop.

Beste mensen ik ben ook maar een mens. Toen ik de uitzending van nieuwsuur zag met de o zo begripvolle ziektekostenverzekeraars die honderden miljoenen meer als reserves hebben staan, bij elkaar miljarden meer dan de wet voorschrijft en als ze deze reserves verminderen tot de wettelijke reserves de premies gehalveerd kunnen worden, ben ik in huilen uitgebarsten. Waarom ik weet het nog niet. Ben ik geroerd door het menselijke begrip van deze verzekeraars dat de wanbetalers, zo wordt je ook al genoemd als je een maand achterstand hebt met de veel te hoge premies, en je willen gaan helpen om dat ene maandje, dan maar geruststellend zonder de deurwaarder gelijk in te schakelen je gelegenheid geven de te hoge premie alsnog te voldoen, of ben ik in tranen uitgebarsten van onverheelde woede van dit volstrekt hypocriete nieuwsitem met de volledig inkomens en carrière van de overheid afhankelijke nieuwsmensen van nieuwsuur die kennelijk mijn publicaties op facebook hebben gelezen over de ziektekostenverzekeraars die de deurwaarders inschakelen en betalen en die dan honderden wanbetalers letterlijk tot zelfmoord drijven waar ze dan causaal medeplichtig aan zijn en de bestuurders van de ZKV gearresteerd kunnen worden.

Kennelijk moet er nu publicitair worden weggepoetst dat hun graai en snaai beleid leidt tot vele zelfdodingen en met name de aansprakelijkheid daarvan. Veel van de ziektekostenverzekeringen zijn stichtingen, dat heeft voor ZKV-maatschappijen als voordeel dat ze geen resultaten hoeven te publiceren en winsten die ze niet mogen maken vertalen in hogere reserves. Dat de overheid de kabinetten alleen maar onzinnige bestuurlijke verhalen kunnen ophangen over de ziektekosten waar zij totaal de zeggenschap over missen bij deze stichtingen en niet kunnen ingrijpen. Ook niet bij de veel te hoge salarissen van deze bestuurders omdat men dat gewoon niet weet. De waarheid is dat voor iedere maand dat je de premie niet betaald er per maand opdracht wordt gegeven aan de deurwaarders. Dan zit je gelijk op de deurwaarders graai en snaai hoofdprijzen want nu kan men per maand een aparte volledige incasso inning gaan toepassen. En omdat ze afzonderlijk worden gezien de premies per maand , is er niet te procederen omdat de bedragen dan te laag zijn. Bestuurlijk wanbeleid.

Na 6 maanden niet betalen stopt de ZKV-maatschappij en brengt je over naar de STAAT die de premiebetaling overneemt. Dan is het liefdevolle begrip zoals door nieuwsuur getoond van de mensen met schuldenproblemen helemaal over. Kunt u niet betalen aldus de overheid zit u in de schulden? Oké dat kunnen we begrijpen en daarom betaald u inplaats van 115,– premie per maand nu 160,– premie per maand. Dan weten we zeker dat u dat ook niet kunt betalen en kunnen we onze goede vrienden de gerechtsdeurwaarders een puissant rijk leven bezorgen en uw leven is niet meer te leven zodat u dichter bij de voltooit leven pil komt die we zo snel mogelijk gaan invoeren. Dat is nog eens bezuinigen en een bijdrage van teveel mensen op de wereld die wat verminderd wordt. Nederland loopt altijd voorop. Dat is een echt groen beleid GroenLinks waardig.

Dat klinkt cynisch en dat is het ook. De VVD CDA PVDA D66 de wanbeleidpartijen hebben decennialang een bureaucratische maatschappij geschapen van met elkaar vechtende overheden die miljarden kost volstrekt en onnodig zijn die gevechten die alleen maar door een volslagen gebrek aan bestuurskunde wat eigenlijk hun taak is plaats vinden.

Heeft u hinder van de deurwaarders met de ziektekostenpremies raadpleeg dan topconsulenten.nl/profiel/juridisch-advies-hans moet u zeker doen als u denkt dat u dubbel zit te betalen dat wil zeggen dat u tweemaal de premie betaald over dezelfde maand. Met name in Amsterdam omdat de verzekeringsmaatschappij AGIS daar een ongelofelijke puinhoop van hun administratie hebben gemaakt en dat AGIS functionarissen dan de aan- en afmeldingen bij de staat niet goed doen. Zo heeft een cliënt van mij 23 maanden, ja u leest het goed, 23 maanden te veel aan premie betaald. Ik heb toen met die cliënt bij het kantongerecht gezeten in Amsterdam en kunnen zien dat mijn cliënt niet de enige was alleen zowel de rechter als de mensen zelf begrepen het niet maar de rechter kan dan niets anders doen dan de deurwaarderseisen volgen. We hebben een jaar geprocedeerd en gelijk gekregen. Als u denkt dat heb ik ook, bel dan even dan leg ik uit wat u moet doen in eerste instantie. Als dit het geval is kunnen we eens kijken of er mogelijkheid bestaat u bij een procedure te helpen. De rechter heeft een vergoeding voor mij goed gekeurd hoewel ik geen jurist ben omdat deze ingewikkelde aantoonbaarheid van teveel premies vergoed moest worden. De kosten van mij zijn toen op de verzekeringsmaatschappij verhaald. Rechters zijn toch nog weleens te overtuigen.

Hans Vrijmoed

Een interview met Maruschka Verhoek over Peter R de Vries

Maruschka Verhoek heeft natuurlijk als dochter van de hakkelaar veel zien gebeuren. Het interview geeft daar een duidelijk beeld van. Het beeld is wat schokkend en ook de interviewer die dat voor het eerst deed is ook niet loepzuiver. Alles is met een telefoon opgenomen niet zo professioneel maar de boodschap van het interview is dermate schokkend dat we besloten hebben niet te wachten met plaatsen. Schokkend is  natuurlijk dat de zichzelf tot TOP speurder benoemde Peter R de Vries duidelijk criminele banden heeft gehad, en niet als journalist, maar als mede crimineel en het meest schokkende is dat dit tot op heden doorgaat terwijl hij op de TV haast dagelijks, deels betaald met belastinggelden de integere detective uit hangt met banden met het OM die kennelijk dan, Herman Bolhaar bijvoorbeeld, deel uit maken van de criminele organisatie waar Peter R de Vries bij betrokken is. Kijk naar dit onthutsende interview De beelden zijn af en toe  dan wat beverig maar de inhoud is duidelijk.

https://youtu.be/L2Tsa63ii6Y

 

 

Morgen schokkend nieuws over de TOP speurder in verval Peter R de Vries

De speurders god zoals Peter R de Vries in 2004 was waar het grote publiek hem beter vond dan het OM en hem minister van justitie wilde hebben zodat hij een eigen politieke partij in de markt bracht, waar hij de drempel zo hoog legde zodat hij zijn partij weer terug trok is hij niet meer. Toen was al bekent dat hij niet deugde en plat voor de onderwereld zou zijn. Dus is het niet verwonderlijk dat er nu schokkend nieuws in aantocht. Ik ben benieuwd. Het maakt me zeer nieuwsgierig.

Hans Vrijmoed

Als je gestalkt wordt, mijn advies:

Bel dan direct de politie, meld iedere keer weer! Daarmee kan je aantonen dat het structureel is. Hou een dagboekje bij van alles wat hij/zij allemaal uithaalt om in jouw leven door te dringen. En stap na tig meldingen en met je dagboekje naar de politie en doe aangifte van stalking, artikel 285b Wetboek v Strafrecht (belaging). Als politie jou niet serieus neemt, direct een advocaat bellen, want anders kom je nooit van zo’n griezel af.

Zorg moet betaalbaar blijven. weg met het eigenrisico

De zorg wordt met het jaar duurder, het verplichte eigen risico gaat ook omhoog. Niemand heeft erom gevraagd om ziek te worden. We blijven liever met zijn allen gezond. Helaas gebeurt dat niet en moet je wel eens naar de huisarts. Dat gelukkig buiten het eigen risico valt. Maar kan de dokter je niet helpen dan moet je naar het ziekenhuis. Of je moet gelijk naar het ziekenhuis. Dan is je eigen risico op want
een ambulanceritje kost je al €700. De meeste mensen hebben een eigen risico van €385. Het eigen risico is gewoon een boete en moet daarom afgeschaft worden. Als het aan het kabinet ligt gaat het eigen risico de komende jaren fors omhoog. Dat mag niet gebeuren. Daar bovenop krijgen de topmannen van de zorgverzekeraars bonussen mee. En de zorgverzekeraars hebben miljarden in de pot zitten, dat geld moet terug naar de zorg. Dit mag niet gebeuren. Deel deze petitie via Facebook Twitter Instagram

Petitie

Wij

de bevolking heeft recht op een betaalbare zorg.

 

constateren

 • De zorg wordt met het jaar duurder, het verplichte eigen risico gaat ook omhoog.
 • De bevolking heeft recht op een betaalbare zorg, ook in de toekomst.
 • Niemand heeft erom gevraagd om ziek te worden.
 • De topmannen van de zorgverzekeraars krijgen bonussen mee terwijl de zorgverzekeraars miljarden in de pot hebben zitten.

 

en verzoeken

 • het afschaffen van bonussen naar de bestuurders, geen geld pakken uit de zorg.
 • Afschaffen eigenrisico.
 • Zorgpremie omlaag.
 • Zorgverzekeraars moeten de miljarden terug stoppen in de zorg.
 • Meer geld naar de ouderen zorg
 • Ambulancekosten omlaag
 • Betaalbare standaardtarieven in elke ziekenhuis, zodat er geen hogere kosten meer berekend worden.

Onderteken deze petitie https://betaalbarezorgnuenlater.petities.nl