Maruschka aanklacht tegen boek over Martin Kok

Ik zou het verhaal even juist uitleggen. 

Het begon allemaal bij dat ik Martin deze camera beelden had gestuurd, ik had duidelijk vermeld dat op de linkse camera je precies kon zien wanneer Johan Verhoek alias De Hakkelaar thuis kwam en vertrok.


Toen Johan Verhoek alias De Hakkelaar en de Havenmeester het bericht zagen op http://www.vlinderscrime.nl waren ze er niet zo blij mee. Dus eerst de havenmeester nam contact op met Martin Kok. Omdat Kok de verkeerde boot had vermeld op zijn site. En natuurlijk ontkende de havenmeester dat Johan Verhoek alias De Hakkelaar op zijn zeiljacht verbleef. Dus dat dat onzin was. Want Johan Verhoek zat er niet op te wachten. Zijn verblijf plaatst online staat.

http://www.misdaadjournalist.nl/2017/02/maruschka-v-aanklacht-tegen-boek-over-martin-kok/

Later meer :

Over de gepantserde auto & zeiljacht en meer……. 

Astrid Holleeder vergeet wel te zeggen van wie de gepantserde auto is….

Niet alleen dat vergeet ze te vertellen, er zijn nog veel meer dingen die nog bovenwater moeten komen. Astrid Holleeder lijkt wel op Fred Teeven ze vertellen niet alles in een keer.

https://youtu.be/4eYwT1YFCnk

Dat is hem dan de gepantserde auto Mercedes G klasse van Johan Verhoek alias De Hakkelaar, de minnaar / vriend  van Astrid Holleeder. 

En dat er nergens een foto van Astrid Holleeder te vinden is klopt niet helemaal. Alleen geen recente foto wel deze van vroeger.

Fred Teeven is ongeschikt als lid van Raad van State

Fred Teeven is ongeschikt als lid van Raad van State. Teken de petitie

Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) is voorgedragen om in dienst te treden bij de Raad van State. Fred Teeven mist voldoende vertrouwen om zo’n belangrijke post te bekleden.

Petitie

Wij burgers van Nederland

 

Constateren

  1. Dat Fred Teeven a. nauw betrokken was bij de bonnetjesaffaire, b. zelf vond dat hij niet geloofwaardig verder kon functioneren als staatssecretaris, c. wordt voorgedragen als lid van de Raad van State;
  2. Dat voor leden van de Raad van State ethisch handelen een belangrijke voorwaarde is;
  3. Dat de voordracht getuigt van weinig begrip en respect voor de burger;
  4. Dat wij tegen vriendjespolitiek en corruptie zijn.

En verzoeken

de ministerraad daarom om nu zelf ethisch en integer te handelen, en Fred Teeven direct als lid van de Raad van State af te wijzen.

https://teevenongeschikt.petities.nl

Het antwoord op de petitie Johan van Laarhoven moet een eerlijk proces krijgen op Nederlandse bodem

Vanzelf sprekend heb ik natuurlijk ook de petitie getekend.
Ik kreeg deze mail.

https://justiceforjohan.petities.nl

Geachte Maruschka Verhoek,

Op 24-08-16 heeft u de petitie ‘Johan van Laarhoven moet een eerlijk proces krijgen op Nederlandse bodem’ ondertekend als Maruschka Verhoek uit  ************ met
info@slotvan.nl als e-mailadres. De petitie heeft een antwoord gekregen. Alle ondertekenaars ontvangen dat bij deze, daar is petities.nl voor.

IN HET KORT

De minister schreef in een brief:

“Voordat een verzoek om de Thaise straf in Nederland te ondergaan in behandeling kan worden genomen, zal de zaak in Thailand afgerond moeten zijn. Het hoger beroep tegen de veroordeling loopt echter nog. Daarnaast is het aan het OM om te bepalen of het een uitleveringsverzoek wenst te doen. Tot op heden is daarvan geen sprake.”

Bron http://justiceforjohan.nl/persartikelen/reactie-op-petitie-justice-for-johan/

REACTIE VAN DE PETITIONARIS
Beste ondertekenaars,

Allereerst willen wij jullie bedanken voor het ondertekenen van de Justice for Johan petitie. Wij als familie van Johan en Tukta waarderen jullie steun enorm. Zoals jullie weten heeft Filemon Wesselink afgelopen november 23.000 handtekeningen aan de parlementariërs Vera Bergkamp (D66) en Michiel van Nispen (SP) overhandigt. Op hun beurt hebben zij de handtekeningen gegeven aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dinsdag gaf het ministerie haar reactie op de petitie. Kort samengevat stelt het ministerie dat het niet de schuld van de Nederlandse staat is dat Johan en zijn partner aangehouden zijn. Tevens zullen zij geen enkele actie ondernemen om beide hoofdpersonen in dit verhaal naar Nederland te halen. Gemakshalve rept men niet over het feit dat de Nederlandse Officier van Justitie gevraagd heeft om een onderzoek te starten naar Johan en Tukta. De gehele reactie van de minister staat hier http://justiceforjohan.nl/persartikelen/reactie-op-petitie-justice-for-johan/

Hoe nu verder? Wij als familie blijven ons volledig inzetten totdat de beerput in deze schandalige zaak open gaat. Dit kunnen wij niet alleen. Wij hebben de hulp nodig van journalisten, advocaten en politici. Last but not least zijn jullie, inwoners van Nederland en daar ver buiten, enorm belangrijk. Vertel dit verhaal tegen jouw familie, vrienden en collega?s. Volg onze website justiceforjohan.nl , Facebook en Twitter pagina’s en deel onze updates. Want samen met jullie krijgen wij de onderste steen boven en zorgen wij ervoor dat Johan en Tukta snel naar Nederland komen.

De PVV wordt vergeten op verkiezingsbord….

Van onze verslaggever te Loosdrecht.

Tot zijn grote verbazing stond daar opeens voor de deur een verkiezingsbord. Met alle politieke partijen erop. Behalve de PVV van Geert Wilders die staat er niet op. Nou is de vraag is dit met voorbedachte rade gedaan door de gemeente Wijdemeren.

Later meer hierover………………….

 

Weer topadvocaat mond gesnoerd? Meindert Stelling

Rechtelijke macht en haar kliek niet gediend van tegenspraak.

Videoverslag wrakingszitting Hof van Discipline onder dit artikel.

Advocatenberoep riskant, tenzij je zwijgt over gerechtelijke zwendel.

Andere advocaat, die niet meer tegen justitiële zwendel kon, pleegde >>> zelfmoord.

Videoverslag van de behandeling wrakingsverzoek van mr. Meindert Stelling en een praatje met hem en zijn advocaat daarna op de gang. Zie de 2 video’s onderaan dit artikel!

Misdaadorganisatie

Wij beweren het al jaren. De Nederlandse rechtspraak en alles wat daar mee te maken heeft, dus de omvangrijke kliek van de rechterlijke macht, is een veel ellende, leed en verdriet veroorzakende misdaadorganisatie. Een landelijk opererende misdaadgroep die zijn weerga niet kent en velen de >>> dood injaagt.
Topadvocaat
Mr. Meindert Stelling heeft het allemaal niet zo gezegd, zoals wij het in onze artikelen verwoorden, maar had ook regelmatig stevige kritiek op rechters, raadsheren en later ook op de deken van de Orde van Advocaten. Dat pikt de tot het bot verrotte rechtelijke macht en haar kliek niet, dus moest ook deze gedreven topadvocaat de mond worden gesnoerd.  Stelling mag van de Orde van Advocaten, een van de kliek- leden van de misdaadorganisatie die zich zelf >>> ‘De Rechtspraak’ noemt, geen advocaat meer zijn en diende een klacht in jegens Stelling bij de Raad van Discipline. Op 21 maart 2016>>> besliste de raad dat Mr. Meindert Stelling van het tableau zou worden geschrapt. Mijndert Stelling ging tegen die beslissing in hoger beroep.

Mr. Willem Jebbink
Op vrijdag 18 november 2016 maakte het Hof van Discipline een begin met de hoger beroep behandeling van de klacht van de deken van de Orde van Advocaten tegen Stelling. Mr. Stelling werd toen, net zoals dat nu bij de wrakingszitting het geval was, bijgestaan door de Amsterdamse advocaat >>> mr. Willem Jebbink.

Preliminair verweer
Het hof bleek op die novemberdag vorig jaar niet bereid mr. Jebbink de gelegenheid te geven om op een behoorlijke manier preliminair verweer te voeren (preliminair-verweer is verweer dat voor alle andere verweren gevoerd dient te worden. Bijv. een ontvankelijkheidsverweer). Stelling en zijn advocaat wilden dat de tuchtzaak zou worden teruggewezen naar de Raad van Discipline. Dit, omdat de raad op diverse punten had gehandeld in strijd met de wet. Het resultaat daarvan was, dat er geen sprake is geweest van een eerlijke en onpartijdige behandeling door de raad. Bovendien moet de beslissing van de raad, om Stelling te schrappen van het tableau, als nietig worden aangemerkt!

Gewraakt

Omdat het hof niet bereid was het preliminair verweer zorgvuldig te behandelen en de zaak ook direct inhoudelijk aan de orde wilde stellen, heeft Stelling toen het hof gewraakt. Deze wraking houdt in dat het hof de behandeling van de zaak moet aanhouden totdat een wrakingskamer zal hebben beslist over de gestelde vooringenomenheid. Die behandeling vond afgelopen maandag plaats en mochten wij audiovisueel registreren.

Kernwapens
Stelling is o.m. bekend van zijn felle stellingname tegen kernwapens en van het verdedigen van meerdere vredesactivisten sinds 2004. De oud-militair was ooit straaljagerpiloot, maar nam ontslag omdat hij tegen kernwapens was. Mr. Stelling zou, nu dus als als advocaat, rechters uitschelden die het gebruik van atoomwapens tegen burgers niet veroordelen: rechters zouden ‘partijdig’ en ‘corrupt’ zijn. Ook sprak de advocaat van ‘bedrog’ en ‘barbaarse immoraliteit’. Allemaal woorden die wij ook gebruiken als we over de Zwarte Toga Maffia schrijven. Woorden die in de Dikke Van Dale niet staan vermeld als scheldwoorden.

Video 
Hieronder de video van de zitting en daaronder de video van een nagesprek dat een journalist had met mr. Jebbink en mr. Stelling in de krochten van het gerechtsgebouw aan het Vrouwe Justitiaplein nummer 1 in Utrecht.

De verantwoording voor bovenstaande tekst ligt geheel bij Nico van den Ham!

Zie ook de website >>> EERHERSTEL MEINDERT STELLING

http://nicovandenham2.blogspot.nl

De (R) Overheid, De Ongekroonde Koning Van De Misdaad

We kennen de beelden nog wel, het elite tuig dat een bloedige staatsgreep steunde in Kiev

Bloedige staatsgrepen, steun aan “gematigde” terreur, complete landen vernietigd in het Midden Oosten en miljoenen doden is wat de “ongekroonde koningen” van de misdaad hebben bewerkstelligd.

Al eerder heb ik aandacht besteed aan de misdrijven van ons regime, aan de steun aan de staatsgrepen, het Nee = Ja referendum waar Rutte zijn trouw aan de elite ten koste van het volk bewees. Ik heb ook aandacht besteed aan de steun aan de bloedig burgeroorlogen in Syrië en het voormalig oostelijk deel van Oekraïne.
Deze misdrijven en de steun van ons regime (de  facto de gehele tweede Kamer) en het regime in Brussel zijn genoegzaam bekend. Toch mogen we de aandacht niet laten verslappen, de misdrijven en de steun aan vele vormen gaat “gewoon ” door, business as usual voor lieden zoals Samson, Koenders, Rutte et al. Om te laten zien wat dat “business as usual’ is ga ik de aandacht aan Donetsk Republic en Luhansk Republic (het voormalige Oekraïense Donbass) en Crimea schenken.

Het Nee is Ja referendum en het signaal van goedkeuring dat ons regime daarmee naar het moordende en plunderende regime in Kiev stuurt

George W Bush zei eens “if you aide or abet terrorists, then you are a terrorist”, hij wist niet dat deze woorden hem en zijn mededaders nog lang zouden achtervolgen.
Laten we dit in de context van het Nee = Ja referendum en de criminele steun van ons regime aan de dagelijkse praktijk van het, door een bloedige staatsgreep aan de macht gekomen, fascistische regime in Kiev.