Categoriearchief: Geen categorie

Douane en FIOD onderscheppen ruim 150.000 sigaretten

De Douane en de FIOD hebben afgelopen dagen ruim 150.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Tijdens een controle bij een koeriersbedrijf vond de Douane in vier dozen ruim 30.000 illegale sigaretten. De verzender van de dozen was een echtpaar uit Schiedam. Zij zijn als verdachten aangemerkt.

In de woning van de verdachten heeft de FIOD nog eens ruim 125.000 illegale sigaretten aangetroffen en in beslag genomen. De FIOD doet onderzoek naar de herkomst van de sigaretten en de betrokkenheid van het echtpaar. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket Rotterdam.

De illegale sigaretten worden vernietigd. Wanneer de sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen zou ongeveer € 37.000 aan accijns zijn ontdoken.

Is Makan door of namens Peter R de Vries bedreigd met zijn kind??

Is de maker van de video van de huisvredebeuk plegende Peter R de Vries die amoreuze bedoelingen had met zijn vrouw met zijn kind bedreigd?

Het is heerlijk mee te werken als beheerder aan de website van Maruschka Verhoek www.slotvan.nl De website die met beide benen in de bovenwereld en de onderwereld te staat. Daardoor is deze site als een van de zeer weinige websites in staat de verbanden van de overheid in de bovenwereld en de banden van de overheid als onderwereld (Mr. G. SPONG de Nederlandse overheid is volgens haar eigen wetgeving de grootste criminele organisatie van Nederland) in beeld te brengen. En de in de titel genoemde zaak waar bovenwereld en onderwereld door elkaar lopen is dat het geval.

 

Makan zoals de maker van de video heet van de insluiper Peter R de Vries die zonder zijn toestemming zijn huis binnen drong om met zijn vrouw naar bed te gaan en daarmee wettelijk strafrechtelijke huisvrede pleegde en dat versterkte zoals in de beelden te zien is door te blijven weigeren weg te gaan zodat de politie volgens Makan de dronken en onder de drugs zittende Peter R de Vries met zachte drang het huis uit haalde en hem in de auto lieten weg gaan. Er is aangifte gedaan tegen Peter R de Vries ook tegen de agenten die Peter R de Vries beschermde. Dit alles omdat Peter R de Vries in RTL BOULEVARD die inplaats van zijn vroegere programma, nu dit programma als OPENRIOOL gebruikt, Makan beschuldigde, Peters schizofrene geest kennelijk geïnspireerd door terrorisme, dat deze zijn vrouw wilde onthoofden en dat kan weer aanleiding zijn voor wat later zal blijken.

Dit alles was in alle stadia al verschenen in de social media, en zelfs een blad als Story heeft er belangstelling voor en is er over gepubliceerd. En dat is het stadium waar het in verkeerde toen Maruschka mij belde en vroeg of ik een interview met Makan wilde doen. Makan belde mij en ik stond niet te juichen. Wat voor nieuws kunnen wij nu nog brengen? Ik had niet zoveel zin als een grote gemene deler hetzelfde te brengen als de anders sites. Maar SLOTVAN is een website die publiceert over criminaliteit en dat gaat er over en de betrokkenheid van Peter R de Vries. Ik maakte een afspraak met hem in Hoorn op 1 uur in de middag van 26 april 2017 gisteren dus. Ik ben natuurlijk ook privédetective geweest en toen ik andere sites als voorbereiding ging bekijken viel mij onmiddellijk op dat hij alleen maar, niet zichtbaar en herkenbaar in beeld wilde. Ik dacht waarom? Als je zo in beeld wordt gebracht als hij laat dan, al is het maar een foto, even je gezicht zien maar dat van je vrouw niet. Het argument dat het niet goed voor zijn kind is als er allerlei beelden op TV verschijnen van hem en de moeder van het kind is er dan niet.

Op de afgesproken tijd spraken we elkaar. En begonnen we aan een verkennend gesprek. Hij merkte op dat er wat veranderd was s’morgens. Ik vroeg, ik heb je gezien op een website, was dat telefonisch gemaakt dat interview en met een op de rug gefilmde stand-in naar voren gebracht? Nee zei Makan dat was ik zelf. Ik liet hem een foto zien waarvan wij van de site meende dat het Makan was met zijn vrouw. Dat bleek een goede kennis te zijn en de vrouw kende hij niet. Toen begon ik zeer argwanend te worden. Dat klopt niet. Toen vertelde Makan dat hij s’morgens door de veiligheid voor het kind was benaderd en dat hij over ons interview had verteld en toen was besloten om voor de veiligheid van het kind geen enkele pers meer te woord te staan. Maar dat hij aangifte had gedaan ook tegen de agenten en dat dit gewoon allemaal doorging. Verder valt er niet zoveel over te vertellen dan dat hij zich maar bleef verontschuldigen maar dat zijn advocaten hij had er kennelijk 2 en de veiligheid voor het kind het hem uitdrukkelijk verboden hadden met mij te praten. Omdat te onderstrepen, kennelijk dacht men dat ik al was afgehaakt, belde de bescherming van het kind op en toen hij terug was aan tafel en ik hem voorhield dat ik hem gesproken had en dat ik er hoe dan ook zou publiceren en ik beelden van het station Hoorn er bij zou zetten, merkte hij op, dan is dat te zien dat je vandaag hier bent geweest en dat is niet goed aldus de veiligheid voor het kind. Ik was meegaand en zegde toe het interview naar vrijdag terug te plaatsen.

Ik had behoorlijk de pest in. Ik voelde mij letterlijk belazerd. De vraag was, heb ik de goede persoon gesproken, wat houdt dat in dat voortdurend spreken over de veiligheid van het kind? Op de eerste plaats zijn Maruschka en ik gaan zoeken of ik wel met de juiste persoon gesproken had, dat bleek te kloppen. Was de man die tegenoever mij zat bang? Ja dat was hij. Hij wilde ook weten door wie Peter R de Vries beschermd werd, waarop in naar waarheid antwoorde door Mr. Donner vroeger, omdat Peter R de Vries via Cor van Hout in opdracht van de overheid mensen liet omleggen vermoedelijk, die voor hoge constitutionele ambtenaren en wie die vertegenwoordigde gevaarlijk waren en nu door Mr. Bolhaar de voorzitter procureur Generaals die overigens eind deze maand is vertrokken.

Waarom publiceer ik tegen het verzoek toch tegen het verzoek van Makan in dit verhaal? Omdat er nu geruchten gaan dat hij is omgekocht om te zwijgen en de aangiftes heeft ingetrokken. De waarheid is en dat heeft de man mij in een zekere paniek voortdurend onbewust laten weten dat het kind van Makan iets zou overkomen als hij de aangiftes niet introk of in ieder geval zijn kind kwijt zou raken. De aangiftes heeft hij gisteren in de middag ingetrokken want hij moest langs het politiebureau.

De op onze site als crimineel Peter R de Vries gepubliceerde interview, zie beneden, die hand en spandiensten verleend aan de hakkelaar en zijn geliefde Mr. Astrid Holleeder, heeft of zelf rechtstreeks of via jeugdzorg MAKAN regelrecht bedreigd dat hij zijn kind zou kwijt raken. Dat is de enige conclusie die er te trekken valt. Dus de zaak verdwijnt in de doofpot zoals de meeste criminele overheidszaken.

OPROEP: de rol van Peter R de Vries raakt uitgespeeld Beste ambtenaren en overheidsmensen die Peter R de Vries gebruiken om jullie zelf te beschermen stoot deze kerel af. Peter R de Vries beschermt jullie niet meer hij is nu jullie grootste gevaar geworden ontmaskerd te worden.

Hans Vrijmoed

Het boek van Astrid Holleeder is een grote leugen 

WIE HEEFT ER VOORDEEL”.

maruschka-verhoekIn een complexe zaak, zoals de Holleeder zaak, spelen veel belangen en de vraag wie welke pionnen aanstuurt is dan ook een legitieme vraag.
Zelfs de vraag waarom een betrokkene het financiële gewin van een kaskraker-boek tijdens het hoogtepunt van een onderzoek met veel tam-tam op de markt brengt roept is te rechtvaardigen.
Het feit dat er bij justitie geen probleem van gemaakt is roept vragen op over de motieven van justitie. Wat is hun agenda en waarom laten ze getuigen zich zo ongeloofwaardig maken? Waarom is het precies nu dat er een controversieel boek naar buiten wordt gebracht? Waarom is het boek er op gericht om de verdachtmakingen kracht bij te zetten en de getuige te ondersteunen in haar beschuldigingen.
Was het nodig omdat de verklaringen de rechters (als de niet al beïnvloed zijn door de media hysterie) een laatste zetje via de publieke opinie te geven? Het lijkt op een gerichte strategie van onophoudelijke media campagnes en hysterische one-liners in de bekende “wakkere pulp media”. Aan de lezer de vraag of het allemaal nog wel zo geloofwaardig is in onze bananenrepubliek.

Terechte vragen
per-slot-van-rekening-holleederIk vraag me af of er niet iemand achter zit die Astrid stuurt, de manier waarop ze mensen er buiten wil laten en verklaringen aflegt geeft toch te denken.  Zijn er deals in de maak, het is niet ongewoon dat justitie deals maakt en zelfs de politiek (denk maar aan de bemoeienis bij de moord op Fortuin et cetera) betrokken is bij de rechtsgang; een succes zou lekker zijn zo net voor de verkiezingen.

Astrid een geslepen manipulator en crimineel; de pot verwijt de ketel rechtsgang
Ik, Maruschka Verhoek,  heb Astrid met de overdracht van de panden van Achterdam mee gemaakt en Astrid zei toen “ik regel het wel dat het juridisch klop” het is bedenkelijk dat een advocate zich hier mee bezig houdt!
Deze uitspraak werd op een autoritaire en bevelende wijze gemaakt en ik besefte mij toen dat er een reden is dat mensen zo bang voor haar zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat Astrid bang is voor iemand, iedereen is bang voor haar.

Zelf vind ik dit boek van Astrid Holleeder een grote leugen omdat ik haar persoonlijk ken en ze niet een betrouwbare bron is.

Nieuwsuur en het begrip voor ZKV-wanbetalers??? gisteren

Nieuwsuur en de schulden van de wanbetalers van die ziektekostenpremies en de begripvolle ziektekostenverzekeraars CZ voorop.

Beste mensen ik ben ook maar een mens. Toen ik de uitzending van nieuwsuur zag met de o zo begripvolle ziektekostenverzekeraars die honderden miljoenen meer als reserves hebben staan, bij elkaar miljarden meer dan de wet voorschrijft en als ze deze reserves verminderen tot de wettelijke reserves de premies gehalveerd kunnen worden, ben ik in huilen uitgebarsten. Waarom ik weet het nog niet. Ben ik geroerd door het menselijke begrip van deze verzekeraars dat de wanbetalers, zo wordt je ook al genoemd als je een maand achterstand hebt met de veel te hoge premies, en je willen gaan helpen om dat ene maandje, dan maar geruststellend zonder de deurwaarder gelijk in te schakelen je gelegenheid geven de te hoge premie alsnog te voldoen, of ben ik in tranen uitgebarsten van onverheelde woede van dit volstrekt hypocriete nieuwsitem met de volledig inkomens en carrière van de overheid afhankelijke nieuwsmensen van nieuwsuur die kennelijk mijn publicaties op facebook hebben gelezen over de ziektekostenverzekeraars die de deurwaarders inschakelen en betalen en die dan honderden wanbetalers letterlijk tot zelfmoord drijven waar ze dan causaal medeplichtig aan zijn en de bestuurders van de ZKV gearresteerd kunnen worden.

Kennelijk moet er nu publicitair worden weggepoetst dat hun graai en snaai beleid leidt tot vele zelfdodingen en met name de aansprakelijkheid daarvan. Veel van de ziektekostenverzekeringen zijn stichtingen, dat heeft voor ZKV-maatschappijen als voordeel dat ze geen resultaten hoeven te publiceren en winsten die ze niet mogen maken vertalen in hogere reserves. Dat de overheid de kabinetten alleen maar onzinnige bestuurlijke verhalen kunnen ophangen over de ziektekosten waar zij totaal de zeggenschap over missen bij deze stichtingen en niet kunnen ingrijpen. Ook niet bij de veel te hoge salarissen van deze bestuurders omdat men dat gewoon niet weet. De waarheid is dat voor iedere maand dat je de premie niet betaald er per maand opdracht wordt gegeven aan de deurwaarders. Dan zit je gelijk op de deurwaarders graai en snaai hoofdprijzen want nu kan men per maand een aparte volledige incasso inning gaan toepassen. En omdat ze afzonderlijk worden gezien de premies per maand , is er niet te procederen omdat de bedragen dan te laag zijn. Bestuurlijk wanbeleid.

Na 6 maanden niet betalen stopt de ZKV-maatschappij en brengt je over naar de STAAT die de premiebetaling overneemt. Dan is het liefdevolle begrip zoals door nieuwsuur getoond van de mensen met schuldenproblemen helemaal over. Kunt u niet betalen aldus de overheid zit u in de schulden? Oké dat kunnen we begrijpen en daarom betaald u inplaats van 115,– premie per maand nu 160,– premie per maand. Dan weten we zeker dat u dat ook niet kunt betalen en kunnen we onze goede vrienden de gerechtsdeurwaarders een puissant rijk leven bezorgen en uw leven is niet meer te leven zodat u dichter bij de voltooit leven pil komt die we zo snel mogelijk gaan invoeren. Dat is nog eens bezuinigen en een bijdrage van teveel mensen op de wereld die wat verminderd wordt. Nederland loopt altijd voorop. Dat is een echt groen beleid GroenLinks waardig.

Dat klinkt cynisch en dat is het ook. De VVD CDA PVDA D66 de wanbeleidpartijen hebben decennialang een bureaucratische maatschappij geschapen van met elkaar vechtende overheden die miljarden kost volstrekt en onnodig zijn die gevechten die alleen maar door een volslagen gebrek aan bestuurskunde wat eigenlijk hun taak is plaats vinden.

Heeft u hinder van de deurwaarders met de ziektekostenpremies raadpleeg dan topconsulenten.nl/profiel/juridisch-advies-hans moet u zeker doen als u denkt dat u dubbel zit te betalen dat wil zeggen dat u tweemaal de premie betaald over dezelfde maand. Met name in Amsterdam omdat de verzekeringsmaatschappij AGIS daar een ongelofelijke puinhoop van hun administratie hebben gemaakt en dat AGIS functionarissen dan de aan- en afmeldingen bij de staat niet goed doen. Zo heeft een cliënt van mij 23 maanden, ja u leest het goed, 23 maanden te veel aan premie betaald. Ik heb toen met die cliënt bij het kantongerecht gezeten in Amsterdam en kunnen zien dat mijn cliënt niet de enige was alleen zowel de rechter als de mensen zelf begrepen het niet maar de rechter kan dan niets anders doen dan de deurwaarderseisen volgen. We hebben een jaar geprocedeerd en gelijk gekregen. Als u denkt dat heb ik ook, bel dan even dan leg ik uit wat u moet doen in eerste instantie. Als dit het geval is kunnen we eens kijken of er mogelijkheid bestaat u bij een procedure te helpen. De rechter heeft een vergoeding voor mij goed gekeurd hoewel ik geen jurist ben omdat deze ingewikkelde aantoonbaarheid van teveel premies vergoed moest worden. De kosten van mij zijn toen op de verzekeringsmaatschappij verhaald. Rechters zijn toch nog weleens te overtuigen.

Hans Vrijmoed

Een interview met Maruschka Verhoek over Peter R de Vries

Maruschka Verhoek heeft natuurlijk als dochter van de hakkelaar veel zien gebeuren. Het interview geeft daar een duidelijk beeld van. Het beeld is wat schokkend en ook de interviewer die dat voor het eerst deed is ook niet loepzuiver. Alles is met een telefoon opgenomen niet zo professioneel maar de boodschap van het interview is dermate schokkend dat we besloten hebben niet te wachten met plaatsen. Schokkend is  natuurlijk dat de zichzelf tot TOP speurder benoemde Peter R de Vries duidelijk criminele banden heeft gehad, en niet als journalist, maar als mede crimineel en het meest schokkende is dat dit tot op heden doorgaat terwijl hij op de TV haast dagelijks, deels betaald met belastinggelden de integere detective uit hangt met banden met het OM die kennelijk dan, Herman Bolhaar bijvoorbeeld, deel uit maken van de criminele organisatie waar Peter R de Vries bij betrokken is. Kijk naar dit onthutsende interview De beelden zijn af en toe  dan wat beverig maar de inhoud is duidelijk.

 

 

Morgen schokkend nieuws over de TOP speurder in verval Peter R de Vries

De speurders god zoals Peter R de Vries in 2004 was waar het grote publiek hem beter vond dan het OM en hem minister van justitie wilde hebben zodat hij een eigen politieke partij in de markt bracht, waar hij de drempel zo hoog legde zodat hij zijn partij weer terug trok is hij niet meer. Toen was al bekent dat hij niet deugde en plat voor de onderwereld zou zijn. Dus is het niet verwonderlijk dat er nu schokkend nieuws in aantocht. Ik ben benieuwd. Het maakt me zeer nieuwsgierig.

Hans Vrijmoed