Maandelijks archief: december 2016

Witwas BV’s Voor Onder De Kerstboom II, Wat Een Mooie Geschenken Van De Kerstman

Uiteindelijk gaan alle Witwas BV Kerstbomen op de brandstapel.

 

Het was een wilde pakjesavond onder kerstboom

Het Pers Slot Van Team had de pakjes wel zien liggen (zie Deel I http://www.slotvan.nl/witwas-bvs/ ) en we vroegen ons steeds af wat er toch in al pakjes kon zitten, ze waren groot en mooi verpakt. Nou, we zijn niet teleurgesteld! Dank U, Santa Claus, U bent dit jaar uitzonderlijk gul geweest, U heeft ons onthullingen, spanning en sensatie gebracht.

Een speciale dankbetuiging gaat uit naar een medewerker van het Orbivision-team, deze vroeg ons om onze eerste artikel te onderbouwen en dat stellen wij op prijs. Ook willen wij onze Twittervrienden bedanken, ze hebben ons bedolven onder tips en details, we hadden geen vermoeden dat de betrokkenen zo bekend waren en zoveel op hun kerfstok hadden.
We hebben, dankzij het verzoek van een Orbivision-medewerker en de talloze tips weer een leuk artikel kunnen schrijven.

Het is ons teveel geworden, help ons…..

Beste lezers, we gaan U een bloemlezing van de tips en de informatie geven maar we zullen uw hulp nodig hebben, het is zoveel en de meest bizarre verwikkelingen ontpoppen zich en we vragen ons af of de beerput wel een bodem heeft.
We zijn zelfs namen als HOLLEEDER tegengekomen in verband met Orbisten.
Zijn we op een nieuwe tak van een internationaal netwerk gestuit dat al 10 jaar geleden de voorpagina’s van de landelijke dagbladen haalde? Help ons, we hebben overzicht nodig, wat is de bedoeling van al deze BV’s (het zijn er steeds meer aan het worden), deze kopstukken van banken en politiek, onbekenden en notoire misdadigers.

Een grote toko, 1800 man personeel en dat tegen de Orbivisions met E 4,- BV’s afgezet doet ons duizelen. Wie het begrijpt mag het zeggen.

Compliance Manager gezocht. Ja, die kan weleens van pas komen…

Een oplettende Twitteraar bracht ons de volgende link onder de aandacht:

Een verrassende Link met Intertrust en de bekende Willem Smit?
Een spin in het web? Bron: http://obsession-magazine.nl/?p=69948
Money talks? doodsbedreigingen worden “onverklaarbaar” ingetrokken? De bekende Intertrust Elias…

Waarom is er een link met de “zaakjes” van van Lansschot, Greg Elias, Willem Smit en bijvoorbeeld Holleeder?

We weten nog niet alles, misschien kunt U, de lezer meer vertellen over het bovenstaande in relatie tot het onderstaande? Hier ligt potentieel vuurwerk!

Er is dus een verband

Hier de tekst vanwege de onduidelijkheid van de afbeelding:

Joepie de poepie (10)

dinsdag 1 mei 2007
In aflevering 6 kwam de tekenfilm al voorbij. Robin and the dreamweavers. Had Tricky Dicky Peschar bedacht. De huidige collega van de nogal losjes met andermans geld omspringende Joost Taverne in de cadeautjes-onderneming Ever Moving Circle. Dicky ging voor de verwezenlijking van zijn wulpse tekendroom met de pet rond in de Lexington. Het vervolg op het roemruchte “Barretje Hilton” waar crème en prut elkaar ontmoetten onder het genot van een beschaafd drankje en een bite en soms in gezelschap van een paar lekkere Robins. Zoals we al eens schreven mansde Dicky een heleboel meloenen bij mekaar van luitjes die een venture capital avontuur meer of minder niet uit de weg gingen. Tot in Engeland toe, dankzij de assistentie van Robert Doorn. De witwaskoning van Curacao, die bij tijd en wijle zijn hofnar Taverne op pad stuurt om zijn boertige zaakjes tot een goed einde te brengen.
Een van de avonturiers die zijn knip trok toen Dicky met zijn pet voorbijkwam in de Lex was ICT-schuimer Willem Smit, die daar net als de andere financiers een pakketje aandelen in Dreamweavers NV voor terugkreeg. Een NV die was ondergebracht bij een ouwe bekende van Doorn en Taverne in het Landhuis Joonchi op Curacao: Greg Elias van Intertrust (1).
Het leek allemaal niet onaardig. Maar zoals zo vaak bij ideeën van Dirruk W. Peschar, net als je dacht dat je je kon laven aan het koele water van de oase kreeg je zand tegen je huig. Zo ook bij Robin and the dreamweavers. Iedereen voelde zich in zijn Oger-zak gescheten, maar hé dat is het risico van venture capital avonturen. Intrigerende vraag is wel: wat heeft bijvoorbeeld zo’n Willem Smit gedaan met zijn waardeloze pakkie aandelen? Vroegen wij hem aldus:

Geachte heer Smit,
Volgens betrouwbare bronnen heeft u uw aandelenpakket Dreamweavers NV ooit overgedragen aan Willem Holleeder. Met het oog op een publicatie op de Actueelpagina van onze site zouden wij graag willen weten wanneer die overdracht heeft plaatsgevonden, wat de reden was van die overdracht en wat de gevolgen daarvan zijn geweest. U hartelijk dankend voor uw medewerking,
Etcetera, etcetera.

Nooit geschoten, nooit een lekkend dossier. Stay tuned.

1. Voor Greg en zijn zonnige Intertrust zie bijvoorbeeld de artikelen De achterzijde van het Beursschandaal en Neerlands stille kracht in Kleintje Muurkrant 317 en 353.

Als U dan helemaal geschokt wilt zijn dan kunt u de achtergronden van deze wel zeer zware boeven lezen :

http://www.stelling.nl/kleintje/317/Portein.htm

Terug naar de Orbivision kerstboom

Nu we wat meer over de achtergrond van de Orbisten hebben (zie info over Ad vd Reijden/Willem M Smits (Curacao) en Willem Schmits (Alere Advies, nu failliet) en het (nog) niet bestaande softwarepakket “Envison-365 (niet te verwarren met echte software onder dezelfde naam), lijkt het ons zinvol om ons af te vragen of het doel van de Orbisten alleen het binnen harken van geld van kleine beleggers (170.000 crowdfunding is al in Alere Advies/Willem Schmits verdwenen) is of dat er misschien toch meer achter zit.

De oproep

Wie kan ons meer vertellen over de samenhang van deze bekende Nederlanders (het is raadzaam om de twee links boven te openen en te lezen om een goed beeld van de diverse betrokkenen te krijgen) en aanvullende informatie te verstrekken.
Wij denken dat er nog veel meer interessante zaken zijn en geloven dat we samen de puzzel kunnen afmaken. Deel III, “De kerstboom is helemaal afgetuigd” moet er komen.

 

Het boek van Astrid Holleeder is een grote leugen !

CUI BONO, ALTIJD VRAGEN “WIE HEEFT ER VOORDEEL”.

 

In een complexe zaak, zoals de Holleeder zaak, spelen veel belangen en de vraag wie welke pionnen aanstuurt is dan ook een legitieme vraag.
Zelfs de vraag waarom een betrokkene het financiële gewin van een kaskraker-boek tijdens het hoogtepunt van een onderzoek met veel tam-tam op de markt brengt roept is te rechtvaardigen.
Het feit dat er bij justitie geen probleem van gemaakt is roept vragen op over de motieven van justitie. Wat is hun agenda en waarom laten ze getuigen zich zo ongeloofwaardig maken? Waarom is het precies nu dat er een controversieel boek naar buiten wordt gebracht? Waarom is het boek er op gericht om de verdachtmakingen kracht bij te zetten en de getuige te ondersteunen in haar beschuldigingen.
Was het nodig omdat de verklaringen de rechters (als de niet al beïnvloed zijn door de media hysterie) een laatste zetje via de publieke opinie te geven? Het lijkt op een gerichte strategie van onophoudelijke media campagnes en hysterische one-liners in de bekende “wakkere pulp media”. Aan de lezer de vraag of het allemaal nog wel zo geloofwaardig is in onze bananenrepubliek.
In dit kader is het raadzaam om de mening van Steve Brown er even op na te slaan:
(klik op het plaatje voor meer info)

 

Terechte vragen
Ik vraag me af of er niet iemand achter zit die Astrid stuurt, de manier waarop ze mensen er buiten wil laten en verklaringen aflegt geeft toch te denken.  Zijn er deals in de maak, het is niet ongewoon dat justitie deals maakt en zelfs de politiek (denk maar aan de bemoeienis bij de moord op Fortuin et cetera) betrokken is bij de rechtsgang; een succes zou lekker zijn zo net voor de verkiezingen.

Astrid een geslepen manipulator en crimineel; de pot verwijt de ketel rechtsgang
Ik, Maruschka Verhoek,  heb Astrid met de overdracht van de panden van Achterdam mee gemaakt en Astrid zei toen “ik regel het wel dat het juridisch klop” het is bedenkelijk dat een advocate zich hier mee bezig houdt!
Deze uitspraak werd op een autoritaire en bevelende wijze gemaakt en ik besefte mij toen dat er een reden is dat mensen zo bang voor haar zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat Astrid bang is voor iemand, iedereen is bang voor haar.

Zelf vind ik dit boek van Astrid Holleeder een grote leugen omdat ik haar persoonlijk ken en ze niet een betrouwbare bron is.

Voor wat, hoort wat deals met justitie als basis voor de rechtsgang
In dit kader is het nuttig om  even terug te komen op een passage uit de gesprekken die Astrid Holleeder en Sonja Holleeder met justitie hadden: Astrid Holleeder wilde alleen tegen Willem Holleeder getuigen onder de voorwaarde dat de zaak Goudsnip buiten schot bleef. De zaak Goudsnip heeft te maken met de man waar Astrid Holleeder nog steeds een relatie mee heeft. Johan V alias De Hakkelaar. Is dit niet erg Teeven en Opstelten niveau? Is het niet tijd om eens serieuze vragen te gaan stellen waarvan een vraag onherroepelijk betrekking op de getuige en haar integriteit zal hebben.

De controversiële  Goudsnip zaak heeft betrekking op 6 personen:  Liz L (de vrouw van Bertus H),  Bertus H zelf, Johan V-alias De Hakkelaar,  Marie Jose van E (de ex vrouw van Johan V),  Robbie Grifhorst (inmiddels overleden) en Netty van S (de weduwe van Robbie Grifhorst).

Astrid Holleeder’s uitspraak,  “Broer het breekt mijn hart dat ik jou moet laten opsluiten” is nogal bedenkelijk in het licht van alle deals en het goed verkopende boek.

Wat is de ware reden dat Astrid haar broer Willem laat opsluiten ?
Eigenlijk is de vraag beter gesteld als we vragen “wat is het motief, geld, macht, bekendheid, wraak of een beetje van alles?” Is dit een betrouwbare getuige als dergelijke motieven een rol (kunnen) spelen?

Hoe ongeloofwaardig kan een getuige zijn en wordt hier een nieuw niveau bereikt? Astrid zegt dat ze een leven lang angst heeft voor Willem Maar waarom neem ze relatie met  de notoire drugscrimineel, Johan V, Alias De hakkelaar?  Deze beruchte crimineel is tenslotte van hetzelfde kaliber als  haar broer, Willem Holleeder.

Femme Fatale
Is de toekomst van de Hakkelaar niet voorspelbaar met haar als partner? Zal Johan straks (gemanipuleerde) vage bandjes in de rechtszaal horen en zal dat gebeuren nadat zijn geld “een veilig plekje” heeft gevonden. Wat zal ze met justitie afspreken, een volgende ruildeal?

Ze bedoelde het goed
Astrid zegt dat ze zo graag had gewild dat het anders kon maar Astrid zegt dat Willem haar geen andere keuze heeft gelaten. Het doet mij een beetje denken aan Al Capone en zijn memoires, “ik was een goed mens, de mensen lieten mij echter geen keuze”.
In memoriam zeggen we dan ook nog even: Nog even over de dood van Cor van Hout  en wat Sonja en Astrid hebben gezegd, “we hebben de moord op Cor van Hout zelf hebben betaald”. Astrid zegt zelf over Willem Holleeder dat hij alles laat uitvoeren Hij doet niks zelf

“We zijn het zelfde zou Willem vaak tegen Astrid gezegd hebben en  dat is waar ik inderdaad  kan denken zoals Willem Holleeder, ik kan redeneren zoals Willem Holleeder en acteren zoals Willem Holleeder”. Laten we ons goed beseffen  dat dit de woorden zijn van Astrid Holleeder. Laten we het gevolg hiervan realiseren: Holleeder zit vast op basis van een vrouw die zegt te denken als haar broer, alles duidelijk toch?

Astrid meent zelf te weten dat overeenkomsten haar niet zoals Willem Holleeder gemaakt heeft. Is dat niet wat iedereen van zichzelf zou zeggen, “ik ben beter en ik doe zulke dingen niet”. Tja, is dat geloofwaardig als je verklaart hetzelfde te denken als iemand die je als een monster heb neergezet,
Ze gaat verder met de redenering dat “Willem Holleeder andere beschadigd en zij niet”. Dan rest ons te zeggen dat ze dan geen relatie met top criminelen moet aangaan.

Manipulatieve bitch die kinderen coke geeft 
Astrid trachtte mij voor zich te winnen toen ik jonger was en liet mij zo ongeveer alles doen wat ik van mijn moeder niet mocht, ik moest en zou haar leuker vinden. Wat haar motieven waren is niet duidelijk maar het heeft een wig in de familie gedreven.
Als jong meisje betaalde ze voor cocaïne en, nu ik ouder ben, zie ik hoe slecht dit was.
Ik ben beschadigd door haar maar heb het gered en wil niets met drugs en drug dealende advocaten te maken hebben. Astrid ging lekker verder, ik heb een nare jeugd gehad, bedankt!
Naast deze manipulatieve methoden ging Astrid verder met dingen zoals mij meenemen naar concerten waar ik van mijn moeder niet heen mocht, kleding kopen tegen de wensen van mijn moeder.

Achterbaks
In die tijd mocht Willem niets van haar relatie met Johan weten en ook niet van de “verwennerij” van Astrid. Nu begrijp ik waarom!
Astrid wilde dat ik het kind zou houden toen ik zwanger was, mijn ouders waren tegen. Ik werd verscheurd van twijfel en schuld.
Nu realiseer ik mij dat ik een speelbal was in een achterbaks spel.

Later
Ik moet bekennen dat mijn moeder geschokt was toen ze hoorde dat haar dochter coke had gekregen Ma zei “hoe zou het zijn als ik dat bij jouw dochter gedaan had”.
Dit verhaal is nog niet over, nog lang niet!

Witwas BV’s Voor Onder De Kerstboom

 

Kerstboom

Nou, daar gaan we dan zult u misschien denken.
Maar we gaan u teleurstellen, we gaan het niet over echte kerstbomen hebben maar over WITWASSEN. We gaan tevens wat bekende Nederlanders en hun BV-structuur laten zien!

Wat is dat “WITWASSEN”?

De juridische definitie van witwassen is het verbergen of verhullen van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding of verplaatsing van een voorwerp.
We kunnen denken aan zwart geld, geld waar geen belasting over betaald is, of geld uit misdaad dat weer als “regulier” geld gebruikt moet kunnen worden.
Hier komen we bij de essentie van witwassen, het verhullen van de herkomst.

De Kerstboom als dekmantel
Als we de herkomst van geld of goederen willen verhullen dan zullen we een rookgordijn moeten maken. Een bekende rookgordijn is de “kerstboom”, een reeks BV’s die steeds dezelfde eigenaar hebben, al is het vaak niet meteen duidelijk omdat men dat natuurlijk tracht te verbergen.
Hoe gaat dat verbergen dan met BV’s?

De Praktijk
Als praktijkvoorbeeld hebben we een bekende Nederlander en zijn vrienden eens onder de loep genomen. Of en hoe er wordt witgewassen kunnen we op dit moment (nog) niet vaststellen maar de constructie is een typisch model om de herkomst van middelen te maskeren maar dat kan ook om een andere, tot op heden onbekende, reden zijn.
De opzet is in ieder geval hilarisch naar ons oordeel.

Het begin
Het begint met een BV die in 2014 werd opgericht en aankondigde dat ze wel heel bijzondere software op de markt gingen brengen. Het was zo bijzonder dat ze maar liefst 150.000,- wilden ophalen voor een software programma dat nergens te vinden is en waarschijnlijk niet eens bestaat. Het is software voor slechtzienden, Envision 365. Ja, de naam bestaat, maar het is van een ander bedrijf en heeft een andere toepassing “Envision-365”.
Ja, er zit een streepje tussen en dat moet het een andere naam of product maken (ja, hilarisch).
Het betreffende bedrijf heet Alere Advies en ging enkele maanden na de oprichting bankroet! Onze aandacht werd getrokken en PerSlot ging, na vragen uit het publiek, op onderzoek.
Het werd een interessante ontdekkingsreis van Nederland naar Curacao en weer terug met een zijstapje naar o.a. Roemenië.

Een stukje van de kerstboom…

Het liep dus (voorspelbaar, naar het zal blijken) lelijk af met Alere  Advies en haar “revolutionaire” software voor slechtzienden.

Alere weg- geld weg

Alere weg, geld weg

En wat het geld van de arme crowdfunding mensen betreft:

HET BEGIN VAN DE REIS DOOR BOEVENLAND
U begrijpt dat het hier begint, de directeuren zijn niet de enigen die betrokken zijn bij deze zaak en het “wonder softwarepakket” duikt weer op in een andere hoek. Dit is waar onze reis aanvangt.
Eerder was het al bekend dat een zekere heer D. C Gunters (zie eerdere artikelen over oplichting) zich actief met de organisatie van dit wonderproduct heeft bezig gehouden en, na het bankroet van Alere, blijkt hij het product nu bij een andere, net opgerichte, BV te hebben ondergebracht. Het is de BV met een aandelenkapitaal van 4 Euro, Orbivision.
Ze gaan nu weer, net als Jezus, de blinden laten zien of de beleggers blind maken, daar zijn we niet uit, dat mag u bepalen.

"Jurist" en bedenker van het "bedrijfsplan" met de CEO van Alere,
“Jurist” en bedenker van het “bedrijfsplan” tezamen met de CEO van Alere, dhr Schmits en de bekende “Clickfonds beursman” Ad van der Reijden.

orbi-facebook

Een greep uit de nieuwe helden van Orbivision en hun, zoals later zal blijken, slechtziende kerstboom.

Merkwaardig genoeg ontkent deze man op 06-12 Orbivision te kennen als M. Verhoek hem belt…… vreemd, vonden wij!

Wat hebben deze heren dan opgezet?

De KERSTBOOM, een beetje multinational heeft een eenvoudigere structuur.

Een stukje van de kerstboom…

Zoals u kunt zien zijn er maar liefst 4 BV’s met de naam Orbivision. De holding BV van 4 Euro, Orbi Enterprises heeft 1 aandeelhouder en een BV als directeur. Dit is merkwaardig omdat Willem Jan Hanh beweert directeur te zijn op zijn LinkedIn. helaas wil hij geen toelichting geven. Wij gaan uit van het principe dat “alles wat niet wordt ontkend als waar mag worden aangenomen”. De KvK liegt niet en het is een vreemde melding op LinkedIn.

Nu is die Orbivision Enterprises BV (wat een foute naam) weer geheel in handen van Netcom ICT en ja, u raadt het al, de directeur is weer een BV. Pff, wel erg veel BV’s met een directie in de vorm van een BV.
Het wordt nog absurder…….Ja, Netcom is in handen van een BV op de Antillen met een wel erg notoire directeur! Hyperion Capital heeft als directeur namelijk Willem Marten Smit!


Om het helemaal mooi te maken hebben we nog een verassing! Orbi is dus van Netcom em Netcom is van Hyperion op Curacao.

En dan zitten we plotseling in Curacao bij Hyperion BV van dhr
En dan zitten we plotseling in Curacao bij Hyperion BV van dhr Willem Marten Smit

WIE IS DAAR DE DIRECTEUR VAN? DE NOTOIRE WILLEM MARTEN SMIT!

http://www.volkskrant.nl/archief/vier-keer-mislukt-maar-gewoon-nog-eens-proberen~a2925730/

http://www.quotenet.nl/Nieuws/Wanted-door-de-deurwaarder-Willem-Smit-30227

https://www.moneyhouse.ch/de/company/playlogic-swiss-ag-5431161741

De BV op Curacao:

Willem Marten Smit in beeld

En nu komt er weer een (mogelijke) verhullingskunstje (ja, houdt het dan nooit op met deze goochelaars of kunstenaars, al naar gelang wie er naar kijkt?):

Onze bekende Nederlander heeft zijn aandelen ondergebracht bij een “Trustkantoor” in Amsterdam. Zijn we weer precies waar we begonnen, Amsterdam. Nou, MET RECHT EEN KERSTBOOM en best wel een omweg om geld over te maken.
Wie is de gelukkige bewaarder voor “onbekenden” van alle BV’s via de kerstboom keten?
Het is Dhr STEVEN MELKMAN.
Advocaat MELKMAN is van Trustmoore in Amsterdam.

Ja, er staat CURACAO als aandeelhouder (Trustmoore Curacao) maar laat dat het laatste stukje van het rookgordijn zijn? Ze zitten namelijk gewoon in Nederland, een paar straten van Orbivision vandaan en bij de Kvk op Curacao is er geen Trustmoore bekend…..
Ik ga u niet vertellen waarom een 4 Euro BV de hele wereld rond gaat, dat mag u bedenken.

Hilarisch:
Je zou van een Nederlandse advocaat verwachten dat deze hier NIET aan meedoet, welnu, we hebben meer!
Dhr. melkman zit ook in Roemenië met een wel heel bijzonder advocaten/beleggings -toko. We kunnen het niet beschrijven maar plaatjes zeggen veel. Het zou vermakelijk zijn als het niet zo absurd was en goede mensen hun geld, bestemd voor blinden, niet waren kwijtgeraakt .

Meet de wife of Dracula :
The boss of Melkman’s Dracula castle

Ze is erg gepassioneerd staat er…..dat zien we zo ook wel toch?

En nu wat duistere beelden van medewerkers die liever niet herkend worden?

Ik neem aan dat zij de ontevreden klanten “te woord staan”?

Voor “probleempjes op te lossen” nogal onherkenbaar? Nog net geen nummer onder de foto?

http://bgandpartners.nl/het-team/

Zo zie je wat er met een beetje speurwerk naar boven komt!
En als laatste onthulling: 
Deze bekende Nederlander doet ook mee!

Ad van der Reijden, hoofdverdachte in de Clickfonds fraude zaak.

Er is veel meer maar de kerstboom staat en de Kerst is om de hoek.
Nu weet u hoe het gedaan wordt, lang leve de Kerstboom.
het was een mooie les in het optuigen van Kerstbomen.

 

 

Het Jaar van Astrid Holleeder ” Judas ” Schokkende Feiten

Even op terug te komen wat we allemaal hebben meegekregen rond het boek Judas van Astrid Holleeder.

Natuurlijk gaan we het ook hebben over de uitzending bij Steve Brown.
Over schokkende feiten die nog niet naar buiten zijn gekomen, en waar andere collega misdaad journalisten ” de pulpmedia ” niet over durven te schrijven.

Hier onder even een link naar Shownieuws – Miljuschka in shock door onthullingen uit het boek van haar moeder Astrid Holleeder.

http://www.kijk.nl/sbs6/shownieuws/videos/rV8Wikc7yLeT/miljuschka-in-shok-door-onthullingen-uit-het-boek-van-haar-moeder-astrid-holleeder

John van den Heuvel zegt dat als Astrid Holleeder naar buiten gaat dat ze een kogelvrije helm, jas en kraag aan moet. Want zo leeft Astrid Holleeder nu van angst.

Nou hadden wij nog een tip voor Astrid Holleeder. 
De kogelvrije Pet en bril zijn te koop bij Steve Brown.

Boek Judas uitverkocht zelfs dat is een leugen van Astrid Holleeder zie video hieronder.

 

 

DE VERKAPTE SCHURKENSTAAT DER NEDERLANDEN

ANGSTAANJAGEND! Als de Nederlandse bevolking zich niet massaal gaat verzetten tegen het kapot maken en de dood in drijven van grote groepen medemensen door criminele rechters en raadsheren is het spoedig afgelopen met velen van ons!

Datzelfde geldt o.a. ook betreffende verzet jegens de knokploegen van het Criminele Zwarte Toga Tuig, ofwel de extreem gewelddadige, straffeloos er op los
>>> moordende Nederlandse politie.In vergelijkbare kwesties die zich recent voordeden omtrent de journalisten>>> Fréderike Geerdink, Mehmet Ulger en >>> Ebri Umar en die zich afspeelden in >>> Turkije. grijpt Volksverrader, PvdA Schurk, minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken Betutteling persoonlijk in. Op 16 december j.l. werd journalist Dhjana door 6 stuks politieschorem haar Edese huis uit gesleurd. Daarover is en blijftde regering ons Haagse Schurken-Regime stil. Angstaanjagend stil.

Lees het belangrijke verhaal van Dhjana hieronder…
Verdacht van opruiing en bedreiging
Posted on 19/12/2016 by dhjanaVrijdagavond 16 december, half tien. Ik zit rustig op mijn pc een aflevering van mijn favoriete serie te kijken (activisten zijn ook maar gewoon mensen), als er nogal driftig aangebeld wordt. Dat blijken zes agenten te zijn, die binnenvallen zodra ik de deur open doe en me melden dat ik ben aangehouden op verdenking van opruiing en bedreiging.

Ik mag nog net een oppas voor de hond regelen en wat spullen bij elkaar pakken, maar intussen wordt mijn pc losgekoppeld, worden er zes USB sticks weggegraaid die ik al minstens een jaar niet meer gebruik (je kent dat wel, er is een probleem mee, maar je stelt het uitzoeken en weggooien steeds maar uit) en wordt de laptop van mijn zoon, die uit huis is, maar z’n huiswerk onder moederlijk toezicht maakt, ook ingepakt – mijn protesten dat die laptop niet eens van mij is en dat mijn zoon die nodig heeft voor school mogen niet baten. En ik moet mee naar het bureau aan het Marconiplein in Rotterdam.

Rotterdam, waarom Rotterdam? Omdat daar aangifte blijkt te zijn gedaan. Er valt een kwartje. Enige dagen daarvoor heb ik op mijn eigen website, dhjana.nl, een satirisch artikel geplaatst naar aanleiding van het geweld dat door de politie is gebruikt bij de massa-arrestaties in Rotterdam, tijdens de anti-zwarte-piet protesten. (Noot: arrestaties die werden uitgevoerd vóórdat de protesten überhaupt plaats konden vinden en die daarna fel zijn veroordeeld door Amnesty International)

Bij dat satire-stuk, dat de vorm had aangenomen van een ludiek marketingpraatje voor een fake app, gebaseerd op het Pokemon spel maar dan in een andere versie, had ik stills van video-opnames van de arrestatie en het politiegeweld gebruikt.

Verder lezen op de website van Dhjana >>> www. dhjana.nl
Zie ook van Dhjana >>> Beste journalist 

Zie ook het smoelenboek van gewelddadig politietuig waarvan in ieder geval een gedeelte betrokken was bij datgene waar Dhjana over op haar site over schrijft >>> hier (naar beneden scrollen en op de kleine afbeeldingen klikken).