Maandelijks archief: mei 2016

Retorica Deel III: Retorica in de praktijk

Zeer sterk demagogisch vragenlijstje
Zeer sterk demagogisch vragenlijstje

Het bovenstaande vragenlijstje van Geert Wilders aan Rutte is, daargelaten of hij gelijk heeft, sterk op het vlak van volksmennerij.
Hij heeft legitieme vragen, het gaat om de taal, niet om de inhoud.
Hij gebruikt beeldspraak, stelt een retorische vraag en presenteert een mening als een feit.

“Rutte spant Koning voor zijn eurofiele karretje”
-“voor het karretje spannen” is een nogal beladen beeldspraak.

De eerste vraag:
-De Koning gebruikt absurde beeldspraak en door de laden van de EU als “bloemen in een boeket” voor te stellen. Deze beeldspraak laat geen serieuze discussie meer over, wie wil een mooi boeket nu verpesten? Argumenten zijn vanaf dit moment niet meer aan de orde, enkel “het mooie boeket met de ontbrekende roos” en de schuld van de Brexit aanhangers kan nog besproken worden.

De tweede vraag:

-“Zo ja, vindt u het dan gepast het Nederlands staatshoofd in te zetten in uw eurofiele campagne voor het behoud van het megalomane totalitaire project zonder draagvlak genaamd de EU, dat onze nationale soevereiniteit heeft gekaapt en de Britse kiezer op die manier probeert te beïnvloeden?
Deze uitspraak maakt deel uit van een retorische vraag, een nog niet onderbouwde stelling en een beeldspraak (personificatie). Dit is door een professionele schrijver bedacht, het zal een leek niet snel lukken om een zo manipulatieve zin als deze samen te stellen.
-Retorische vraag: Zo ja, vindt u het dan gepast…? Alsof iemand zou antwoorden “Ja dat vind ik gepast”. Als de aannames worden aanvaard is het antwoord altijd “Nee”.
-Niet onderbouwde stelling: Het is doorgaans manipulatief als een mening  (de stelling dat Rutte de Koning heeft opgedragen en het oordeel over het project zijn niet zonder meer voor iedereen een feit) als een feit gepresenteerd wordt.

Ik verwacht dat u, na het lezen van deze tekst inziet dat dit niet de juiste wijze is om vragen te stellen omdat er feitelijk ongezouten kritiek geleverd wordt en de vraag mogelijk zelfs van geheel ondergeschikte waarde is. De facto, kan het als een grote retorische vraag gezien worden.

Euromania,  de tegenhanger van Eurosceptici.

Als tegenhanger wil ik Frans Timmermans de revue laten passeren, een volksmenner die het misbruiken van retorica naar een nieuw dieptepunt heeft gebracht.
Geert Wilders is dan misschien een politicus die graag gebruikt maakt van metaforen en andere technieken, hij is niet te vergelijken met Frans Timmermans. Frans is veel gevaarlijker en zijn achtergrond (hoog opgeleid) is herkenbaar is zijn retorische technieken. Ik kan zeer veel voorbeelden aanhalen maar ik berust er in om een enkel voorbeeld aan te halen. Timmermans doet wat bijvoorbeeld een andere demagoog, Verhofstadt, ook graag doet namelijke de werkelijkheid compleet negeren en een nieuwe werkelijkheid als feit neer te zetten. Of het nu om de terreur van het Oekraïense regime in het oosten van het voormalig Oekraïens territorium gaat, de hulp die Rusland aan het geterroriseerd volk daar gaf of het democratische referendum op de Krim gaat, Timmermans presenteert het als “Russische agressie”. De MH17 laat ik voor wat het is, ik heb het eerder al aangekaart.

In dit benedenstaand artikel gaat Timmermans voorbij aan de werkelijkheid, het heeft haast geen toelichting nodig maar volledigheidshalve doe ik het wel. Timmermans prijst de Sultan van Turkije om zijn grote stappen voorwaarts en gaat voorbij aan de massa slachting van Koerden, de opsluiting van oppositie en journalisten, de steun aan Daesh (ISIS) met zijn lucratieve oliehandel, zijn open grenzen voor jihadisten en zijn niet seculiere en zeer ondemocratische politiek gedrag. Teveel om op te noemen maar in de werkelijkheid van Timmermans is alles juist heel goed aan het gaan!
http://nos.nl/artikel/2103072-timmermans-turkije-heeft-grote-stappen-gezet.html

Wat Europa betreft is dit een schrijnend voorbeeld van volksmennerij: Timmermans heeft het over 70 jaar vrede in Europa en legt dat bij de EU (bestaat niet eens zo lang) neer.

Hoe ver Timmermans gaat blijkt wel uit het onderstaande, schokkend.

Het doel heiligt de middelen.
Het doel heiligt de middelen.

Als we de gecontroleerde pers gaan lezen met de kennis van retorica (zie de vorige delen)  dan zullen we ontdekken dat het niet goed gaat in Europa. Propaganda en oorlogsretoriek zijn heel gewoon geworden.

CVFQc0qW4AAzFtX

Ik hoop dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het besef dat woorden scherper zijn dan het scherpste zwaard en een gevaarlijk wapen zijn in de handen van mensen met slechte bedoelingen.

Het Verhoor En Wat Je Moet Weten Als Je Verhoord Wordt

15% van de gevangenen zit onterecht in de gevangenis, een uiterst zorgelijke ontwikkeling

Een ervaren advocaat zei ooit eens tegen mij dat er twee soorten ondernemers zijn, namelijk ondernemers die met justitie in aanraking geweest zijn en ondernemers die nog niet met justitie in aanraking geweest zijn.

In 1939 dachten we ook dat het goed zou komen: de burger van vandaag kan de misdadiger van morgen zijn.
De wereld waarin we leven verandert snel, we hebben het grootste deel van onze soevereiniteit aan het Moloch, de EU, overgedragen en overheden hebben steeds meer bevoegdheden om diep in ons persoonlijk leven te graven zonder dat we daar weet van hebben. Privacy bestaat zo goed als niet als het op de bemoeienis van de staat aankomt. In de documentaire “Panopticon De Film”  van Vlemmix,die ik al eerder heb aangedragen in het artikel Autoriteit en Criminaliteit III heb ik laten zien dat ons regime ver, zeer ver gaat. Deze documentaire is uit 2011 en inmiddels is het nog schokkender dan de documentaire ons laat zien.

Er Is Meer Aan De Hand
Naast deze zorgelijke ontwikkeling zijn er nog andere ontwikkelingen die de burger misschien niet voldoende opmerkt. De rechten van een verdachte hebben de laatste jaren flink ingeboet (vanwege de ernst, maar ook vanwege de complexiteit, ga ik een apart artikel aan dit onderwerp weiden) en we zien, met name op Europees niveau, nog veel ergere ontwikkelingen die de gewone burger in de problemen kunnen doen belanden.
In diverse EU staten zien we een versnellende erosie van mensenrechten en de voorbeelden van deze erosie zijn talrijk. Frankrijk heeft al meer dan een half jaar de grondwet overboord gegooid en we zullen waarschijnlijk niet snel een opheffing van de “noodtoestand” zien omdat Hollande verklaart heeft dit pas te doen als terreur verslagen is, nooit dus. In Spanje hebben we de Draconische “Gag Law”, dat de vrijheid om te demonstreren enorm beperkt. De extremistische staten in het oosten, zoals Polen en de Baltische Staten, gebruiken de propaganda-oorlog tegen Rusland als voorwendsel om mensen te arresteren voor “spionage of subversieve praktijken” (zie de meest recente gevallen aldaar in de pers). Kritische “Kremlin Vriendelijk” pers wordt de toegang tot het land geweigerd en de problematische persvrijheid in Polen is genoegzaam bekend en zelf voor de EU problematisch om nog te verdedigen.

CVFQc0qW4AAzFtX
Waarom Boris Johnson’s opmerking over de doelstellingen verkeerd vielen: Alles wat kritisch is zal namelijk ondemocratisch moeten zijn.

De Toekomst
Al met al bizarre ontwikkelingen en, als we deze lijn doortrekken, kunnen we, net als in 1940, verwachten dat “onschuldige mensen” opeens het doelwit zijn van ideologische vervolging. In dat geval is het goed om te weten wat u te wachten staat en hoe u zich het beste kunt verdedigen. De impact van de onderstaande uitspraak van Boris Johnson is groot en heeft erkenning bij de kritische bewegingen en blinde woede bij de EU apparatchik teweeg gebracht omdat deze eenvoudigweg geen commentaar dulden.
http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4301400/2016/05/15/Boris-Johnson-Europa-wil-superstaat-net-als-Hitler.dhtml

De Verdachte Van Een Misdrijf
Wat als je een verdachte bent van een misdrijf? Maak ik een mogelijke misdadiger niet wijzer dan hij moet zijn? Nee, de rechtsgang is juist gediend als het slachtoffer en de verdachte zich zo goed mogelijk kunnen verdedigen. We zien nu al de hoogst opmerkelijke trend dat verdachten met geld zich kunnen afkopen en verdachten zonder geld dat niet kunnen (later hierover meer in het volgend deel) , ook zien we dat verdachten met geld zich een advocaat bij het verhoor kunnen permitteren terwijl arme mensen dat niet kunnen (ook hierover meer in het volgende deel). Informatie die niets kost helpt deze, steeds groter wordende, kloof enigszins te verkleinen.

Het Verhoor
Helaas is er geen documentaire in het Nederlands te vinden over dit onderwerp (merkwaardig) maar is er in het Engels veel materiaal te vinden.
De onderstaande documentaire laat zien dat het, zonder kennis van zaken, altijd onverstandig is om in gesprek te gaan. De verdachte zal moeten accepteren dat hij of zij langdurig blootgesteld zal worden aan eenzame opsluiting ( in NL wordt dat eufemistisch “Alle Beperkingen” genoemd) en een zeer sober onderkomen, maar het is op termijn een kleine opoffering om je straf aanzienlijk te verminderen of zelfs vrijgesproken te worden. Je hoeft zeker niet schuldig te zijn om in de gevangenis te belanden. Veel mensen hebben die illusie maar het besef dat onderzoeken laten zien dat 15% (1 op de 6) van de gevangenen onterecht in het gevang zit zal die illusie doen verdwijenen. Het percentage groeit overigens nog gestaag!
http://nieuws.nl/populair/20150227/schatting-15-nederlandse-gedetineerden-onterecht-gevangenis/
Met recht draag ik dus deze informatie aan.

Benden dit tekstblok heb ik een  interessante documentaire over de technieken die de politie gebruikt om een verdachte te bewegen om te bekennen ingevoegd. Een gewaarschuwd (onschuldig) man telt voor twee.

Retorica deel II: De Kracht van Metaforen en de Grote Meesters.

Planet Waves-Bob Dylan.
Planet Waves-Bob Dylan, metaforen op zijn mooist!

In het eerste deel heb ik al aangegeven (zie o.a. de lezing van professor Sutorius) dat een van de krachtigste retorische instrumenten de metafoor is.
Zodra iemand veel metaforen gebruikt moet men op zijn hoede zijn, je hebt waarschijnlijk met een manipulatief persoon te maken.

In deel III gaan we de opgedane kennis toepassen en naar enkele berichten kijken en het gebruik van retorische technieken in de verslaggeving van misdaad en de beïnvloeding van de rechtspraak door retorica naderbij bekijken (deels hebben we dit al gezien in de lezingen van Cees Hamelink en Eugene Sutorius in de voorgaande delen).

Al zal het mogelijk als “zware kost” overkomen, deze kennis is onontbeerlijk voor iedereen en was tot 100 jaar geleden standaard lesstof op universiteiten! Op sommige universiteiten werd de eerste jaren alleen maar Cicero ( waarschijnlijk de grootste in de retorica) onderwezen. De gedachte was dat je eerst moet leren spreken en denken voordat je iets aan kennis hebt is in de praktijk bewezen.

Persoonlijk vind ik dat er geen mooier voorbeeld van de kracht van de metafoor is dan in de muziek.
De onderstaande lezing gaat over de metafoor in de popmuziek maar, ter voorbereiding van deze lezing, heb ik de tekst van een van de meest romantische liefdesliedjes. Met recht, de metafoor op haar mooist

“Wedding Song” -Bob Dylan
I love you more than ever, more than time and more than love
I love you more than money and more than the stars above
I love you more than madness, more than waves upon the sea
I love you more than life itself, you mean that much to me.

Ever since you walked right in the circle’s been complete
I’ve said goodbye to haunted rooms and faces in the street
In the courtyard of the jester which is hidden from the sun
I love you more than ever and I haven’t yet begun.

You breathed on me and made my life a richer one to live
When I was deep in powerty you taught me how to give
Dried the tears up from my dreams and pulled me from the hole
I love you more than ever and it binds me to this all.

You gave me babies, one, two, three, what is more, you saved my life
Eye for eye and tooth for tooth, your love cuts like a knife
My thoughts of you don’t ever rest, they’d kill me if I lie
But I’d sacrifice the world for you and watch my senses die.

The tune that is yours and mine to play upon this earth
We’ll play it out the best we know, whatever it is worth
What’s lost is lost, we can’t regain what went down in the flood
But happiness to me is you and I love you more than blood.

It’s never been my duty to remake the world at large
Nor is it my intention to sound a battle charge
‘Cause I love you more than all of that with a love that doesn’t bend
And if there is eternity I’d love you there again.

Oh, can’t you see that you were born to stand by my side
And I was born to be with you, you were born to be my bride
You’re the other half of what I am, you’re the missing piece
And I love you more than ever with that love that doesn’t cease.

You turn the tide on me each day and teach my eyes to see
Just being next to you is a natural thing for me
And I could never let you go, no matter what goes on
‘Cause I love you more than ever now that the past is gone.

Een waterval van metaforen. (vanwege de zeer strenge auteursrechten in de EU kan ik het liedje niet linken)

Ik ben van mening dat de onderstaande lezing over de metafoor en de muziek duidelijk zal maken dat metaforen en andere stijlfiguren overal aanwezig zijn en een buitengewoon grote invloed hebben op hoe wij de werkelijkheid ervaren.

Na, deze lezing meer hierover.

Lancaster Music

https://www.youtube.com/watch?v=tZcwRbJs0Hk&feature=youtu.be

Een hele zit, maar ik denk dat er nu heel veel duidelijk is, stijlfiguren zijn ongekend sterk en een vast onderdeel van propaganda, retorica en demagogie.

Wat zeker naar voren springt is dat een effectief spreker (niet noodzakelijk van een goede moraliteit) misschien meer weg heeft van een pop muziekkant dan van onze geslepen en gladde politici.

Cicero

Ik kan dit hoofdstuk niet afsluiten zonder de grootste retoricus aller tijden te benoemen, Cicero. Voor de liefhebber heb ik een lezing toegevoegd (audio). Waarin we ontdekken dat ons systeem geheel op de leer van Cicero is gebouwd, van de rechtspraak tot onze staatsinrichting. Ik moet er wel bij opmerken dat dit tevens laat zien dat onze manier van het bedrijven van “democratie” hard aan verandering toe is en dat de veranderingen van de laatste 30 jaar het systeem hebben ingehaald. De (politieke) elite vaart echter wel bij het in stand houden van het verouderde systeem.
Staatsinrichting en onderwijs komen aan bod. Leerzaam en het verduidelijkt de enorme rol va de retorica in elk aspect van ons leven.

Een rommelig begin maar daarna zeker de moeite waard!

Tot deel III de analyse van berichtgeving in de praktijk.

Seks als ruilmiddel, kan dat of kan dat niet? Misschien moet het juist!

Ruilhandel betrekt iedereen weer in de maatschappij!
Ruilhandel betrekt iedereen weer in de maatschappij!

De laatste maanden is er veel discussie in de media over het accepteren van diensten als betaalmiddel. Is dit nu fout of is dit juist iets dat we moeten verwelkomen?

Ruilhandel is al heel oud, ouder dan het ruilmiddel geld.
In de discussie roepen mensen al snel dat het een slechte moraliteit heeft, dat het “niet moet kunnen”. Kan het wel tegen andere diensten zoals een tuin opknappen of de hond uitlaten? Wat kan er op tegen zijn?
http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/12/12/rijles-met-seks-betalen-het-mag-wel-1570090

Seksboekhouding
Hoe gaat de rijschoolhouder zijn ruilhandel administreren? Seks in ruil voor een rijles is geen betaling omdat het in Privé ontvangen is. Zal de rijschoolhouder het als een privé opname moeten boeken of is er een grootboekrekening aan te maken met ‘in natura ontvangen” maar dat is dan weer geen zakelijke ontvangst.
Hoe zit het met de BTW, de rijschoolhouder zal BTW moeten berekenen en een bonnetje moeten maken. De BTW moet hij wel in geld afrekenen.

Het voordeel
In veel opzichten is ruilhandel beter dan geld, geld is voor mensen schaars en kan door de overheid afgesloten en gemanipuleerd worden. We zien bijvoorbeeld dat de overheid naar hartenlust geld kan toe eigenen als ze beslist dat er een extra belasting moet komen of als ze iemand willen straffen. De overheid geeft het geïnde geld weg aan verwerpelijke doelen zoals de vluchtelingenhandel met Turkije, oorlogen en corrupte staten (Oekraïne). In Cyprus moesten spaarders opdraaien voor de wandaden van banken. Tijdens de bankencrisis gaf ons regime met gulle hand het geld van de burgers aan banken en nu staat er 32.000 miljard op off shore rekeningen, dat komt nooit meer terug naar de mensen.

Veel mensen zijn wel in staat en bereid zijn om te werken voor hetgeen ze graag willen hebben maar zijn buitengesloten door de overheid of de maatschappij.
Er zijn zelfs zeer goede ruilhandel-organisaties in Nederland die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te schaffen zonder gebruik te maken van geld.
Een van deze organisaties is Tradexchange Nederland, een barter club. http://www.tradexchange.nl/

De Overheid
Dat de overheid hier niet blij mee zal zijn is heel goed denkbaar, kan je een bijstandsgerechtigde hard aanpakken als deze iemand helpt en daar een wederdienst voor terug krijgt? Kan je controleren wat elke burger de hele dag doet? Ja, nu is dat makkelijk omdat alles met pin en officieel geld gaat dat volgens de regels van de staat moet worden bijgehouden.

Ruilhandel is ideaal, het geeft de gelegenheid aan anderen om weer deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, veel mensen die aan de kant gezet zijn door de overheid en de maatschappij kunnen wel degelijk iets, of het nu hun lichaam ter beschikking stellen is of een klusje als wederdienst, het vertegenwoordigd waarde en het gaat om waarde, niet om geld. Geld is niets, het heeft niet eens intrinsieke waarde, het is papier maar een dienst heeft echte waarde.
Misschien is het tijd dat we nadenken over de geld maatschappij, afstand nemen van de propaganda van de banken en overheden en eens gaan kijken of ruilhandel niet iets moois is om op lokale schaal te introduceren en te stimuleren? Uiteindelijk zullen we het niet van de banken en de overheid moeten hebben, die voegen minder toe aan de maatschappij dan we zelf kunnen. Laten we niet vergeten dat al het geld op de wereld gecreëerd is uit schuld! Al het geld op de wereld is een schuld van iemand aan een bank!
Dit is een belachelijk systeem dat er toe geleid heeft dat 2% van de mensen meer dan 50% van de wereld bezit en 32.000 miljard (100 x de totale schuld van Griekenland) staat op offshore’s van onze corrupte banken en hun multinationals. De rest van het geld (ons geld) is schuld aan die banken.
http://www.reuters.com/article/us-offshore-wealth-idUSBRE86L03U20120722

Hoe wordt geld gemaakt (schokkend)!
https://www.youtube.com/watch?v=eWl7Mb49vSk

De toekomst
Vanuit een ander licht bezien is de seks ruilhandel een vertrekpunt en zullen we door meer te handelen, zonder de indringende bemoeienis van het regime, onze welvaart kunnen vergroten, de dominantie en totale controle van banken over onze welvaart (geld) kunnen verkleinen, en iedereen meer betrekken in het maatschappelijk verkeer.
Pas als we beseffen hoe we gevangen zitten in de gevangenis dat de overheid heeft gemaakt door haar monopolie op geld, arbeid en bezit kunnen we serieus nadenken over alternatieven en de vrijheid die ze ons kunnen geven. Het wordt hoog tijd!

Retorica: De Bepalende Factor In De Rechtspraak En De Verslaggeving Omtrent Misdaad Deel I

“Een nogal boude stelling” hoor ik u in gedachten al zeggen, terwijl sommigen onder u, in mijn verbeelding,  al op hun achterste benen gaan staan en roepen “wat een absurde stelling, de rechtspraak gaat over schuld en bewijs”.

Laat ik beginnen met de moeilijke, wellicht haast onmogelijke, opgave om retorica te definiëren. Zoals elk modern mens ga ik naar Wiki alwaar ik de volgende omschrijving vind:

Wiki Retorica
Wiki Retorica

Wat onmiddellijk opvalt is dat retorica verbonden is met “overtuigen” en “rechtspraak”.
Dit is niet verwonderlijk daar een groot deel van de rechtspraak bestaat uit verklaringen, redeneringen en gevolgtrekkingen.

Ik beoog in mijn betoog u  te “overtuigen” van het belang van retorica en dat ik hoop dat ik u een nieuw en blijvend inzicht kan geven. Ik ga nu reeds volgens de regels van de retorica te werk, ik bereid een opbouw voor waarin ik, na een korte uitleg van het begrip retorica, mijn doelstellingen kenbaar maak. Wat is het nut hiervan? Als u meegaat en het een en ander over deze leer te weten bent gekomen zal het u duidelijk worden, u heeft een ongelofelijk sterke verdediging tegen elke aantijging, u kunt mensen overtuigen en kwaadwillende manipulators meteen ontmaskeren, en dat is van ongekende waarde.
Het verband met misdaad? Dat is nu wel evident, retorica is overal en altijd aanwezig voor hen die er van weten en de kennis daarvan is uw schild dat u altijd bij u draagt ( sterke metafoor).

Het is vast geen toeval dat Professor Sutorius, Strafrechter, een kenner van de retorica is en dat hij, in zijn bijzonder boeiende lezingen aan de Universiteit van Nederland, een korte introductie van deze leer geeft. Ik wens u veel kijkgenot in de volgende 5 lezingen van een kwartier over “de leer van het overtuigend spreken” van Professor Sutorius.

https://youtu.be/fi6OHyIITpk?list=PLZ0df6wQ5oO8jiIhp3XSwB8DEGJzZp71N

Het zou te ver voeren om de gehele 5 filmpjes te doorlopen maar ik denk dat een beknopte samenvatting een nuttige toevoeging is.

Deel 1:
-Frame’s , buitengewoon krachtige oneliners zoals “Pro Life” of “Pro Choice” in de abortusstrijd in de VS .
Dit kan in een zaak ongelofelijk sterk zijn en het heeft een ongekende overtuigingskracht.
Te denken valt aan de “Kopvoddentaks” van Wilders of de “Jaloeziebelasting” van de VVD populist Wiegel.
-Ontmaskering van technieken die niet deugen. Zeer belangrijk als iemand u “iets in de schoenen schuift”.
-De metafoor, zeer krachtig en vaak gebruikt! Ik durf te stellen dat een persoon die vaak metaforen gebruikt waarschijnlijk een charlatan of demagoog is. Hierover in deel 2 meer omdat het van ongekende waarde is (Sutorius geeft het voorbeeld van een ziekte als metafoor voor misdaad).

Na dit eerste, korte deel, heeft u kennis die u blijvend heeft veranderd, u zult nu een frame herkennen en weten dat het u kan manipuleren en onbewuste associaties oproept. Het spelen met archetypes is ook zo’n methode (dit liet ik zien in het filmpje van Professor Cees Hamelink, “Waarom u niet moet geloven wat er in de krant staat”. Voor de fijnproever de link.  (https://youtu.be/_tf1FA3gqWE )

Het tweede deel laat ik even achterwege, dit gaat over de eigenschappen van goede sprekers, de Ethos, de Pathos en de Logos. Het behoort bij overtuigingskracht maar is niet meteen noodzakelijk als het om het geschreven woord gaat. Belangrijk maar het filmpje is voldoende om het te begrijpen.

Deel 3 gaat over de Pathos, oftewel ken je publiek. Heel belangrijk uiteraard omdat je moet weten aan wie je wat moet vertellen en wat je niet moet vertellen. Als je weet wat er leeft en wat er als waarheid is aanvaard kan je veel bereiken, soms teveel. Geen enkele toehoorder kan onbewogen blijven als je een sterke pathos hebt.

Deel 4 gaat over een pareltje, het enthumeem. Het enthumeem is een zeer sterk instrument dat, als je het juist gebruikt,  het publiek een gevoel van samenhorigheid geeft. Geloof en traditie zitten er vol mee. Een duidelijk voorbeeld,  althans dat blijkt wel uit mijn eerdere betogen, is het geloof in autoriteit, democratie en macht. Deze geloven staan helemaal niet meer ter discussie terwijl ze dat wel zouden moeten staan. Vraag het een willekeurige persoon en je krijgt geen zinvol antwoord, behalve het voorspelbare antwoord dat het “anders chaos zou zijn”. De basis van onderbouwing bij de meeste mensen voor de legitimiteit van rechtspraak en staatsinrichting is zo dun doordat het een enthumeem is geworden, het mag en kan niet kritisch besproken worden omdat de waarheid onbetwistbaar is geworden. Kan je in alle vrijheid de democratie of rechtspraak ter discussie stellen? Nee, dat is een vastgestelde waarheid, we voeren zelfs oorlogen om onze democratie en onze manier van rechtspraak door de loop van een kanon te brengen. De vele verwoestte landen in het Midden oosten en sponsoring van bloedige staatsgrepen (Oekraïne) zijn een bewijs van het gevaar van het misbruiken van een enthumeem “The spread of Western values and democracy through the barrel of a gun”. Een zeer belangrijk en door onze doctrine demagogen vaak gebruikt instrument!

CVFQc0qW4AAzFtX
Demagogische retoriek in de praktijk. Een voorbeeld van hoe gevaarlijk het misbruiken van de retorica kan zijn. De retorische techniek “je bent met of of je bent tegen ons”. Als je anders denkt of andere keuzes maakt dan ben je de vijand van democratie en dus van het EU dictaat.

Deel 5 gaat over enkele voorbeelden van sprekers die precies met het gevoel van het moment mee wisten te gaan. De juiste toon op het juiste moment, Hitler, Kennedy en Clinton zijn voorbeelden van personen die dat heel goed konden.

In deel II ga ik dieper op de materie en presenteer ik een lezing over Cicero, in het Engels, waaruit zal blijken dat wij nog geheel onder de invloed van deze geniale wetenschapper en filosoof uit de eerste eeuw voor Christus leven.

Ons verlies van vrijheid door slimme demagogen die ons bang hebben gemaakt. Nu is het volk blij geketend te zijn in naam van "De Vrijheid". 2.000 jaar geleden of vandaag?
Ons verlies van vrijheid door slimme demagogen die ons bang hebben gemaakt. Nu is het volk blij geketend te zijn in naam van “De Vrijheid”. 2.000 jaar geleden of vandaag?

Ook ga ik een lezing over de metafoor laten zien waaruit blijkt wat de deze kan en hoe we hem gebruiken in de pop muziek; de popmuziek dankt haar kracht grotendeels aan metaforen.
Iedereen die een goed spreker (verdediger van beschuldigden of een idee wil propageren (van het latijn voortbrengen)) moet hier iets van weten.
In deel 3 ga ik, aan de hand van concrete artikelen, laten zien hoe ver propaganda en demagogie (misbruik van retorica) in onze MSM (Main Stream Media oftewel de multinationals, de staat en aanhangers van de regime-dogma’s) zijn doorgedrongen in elk aspect van het nieuws.

De kracht van propaganda: westerse tijdschriften met anti Rusland haat propaganda "Goebbels Stijl".
De kracht van propaganda: Westerse tijdschriften met anti Rusland haat propaganda “Goebbels Stijl”.

 

Autoriteit en Criminaliteit III

Dialectics

In de vorige artikelen over Autoriteit en Criminaliteit heb ik het begrip Hegeliaanse Dialectiek ingevoerd. Hegel (Georg Wilhelm Friedrich Hegel Stuttgart, 27 augustus 1770 – Berlijn, 14 november 1831) was een Duitse filosoof die inzag dat de menselijke geest in tegenstellingen denkt en vanuit die tegenstellingen tot een vernieuwd inzicht komt. In het bijzonder is deze denkmethode (Dialectiek) bekend geworden bij het grote publiek onder de bekende vergelijking van de Thesis, Antithesis en Synthese. In gewone taal betekend dit: een stelling, een tegenstelling en een oplossing of nieuw inzicht. We hebben een opvatting, we presenteren de tegengestelde mening en komen tot een hoger inzicht.
Hegel was van mening dat de mensheid uiteindelijk tot het finale inzicht kon komen en tot “perfect begrijpen” kon komen. Hegel is algemeen geaccepteerd als een van de grote denkers en heeft een blijvend inzicht in de structuur van de menselijke denkprocessen geïntroduceerd. Zijn andere ideeën, onder andere die over het menselijk bewustzijn, zijn geniaal.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Marketing specialisten zijn verzot op de kennis van de grote denkers, of het nu Socrates en Cicero zijn (kom ik later zeker op terug omdat deze mogelijk nog belangrijker zijn in ons hedendaags denken over staatsinrichting en burgerrechten) of, zoals we nu zullen zien, Hegel, en niet zonder reden. Voor elke politicus die in een parlement zit zijn er vele malen meer spin doctors bezig met het uitbroeden van complotten en strategieën. We hebben hier een voorbeeld van kunnen zien in het het filmpje in deel II van Cees Hamelink. In dit filmpje (een lezing) liet hij zien hoe ver overheden gaan in hun zucht naar controle over het denken van hun onderdanen en wat ze bereid zijn te doen. De nep verklaring van een actrice over babies die uit couveuses werden gegooid laat wel zien dat NATO landen geen grenzen hebben als het op propaganda aankomt.

Wat heeft dit met criminaliteit te maken en waarom is het belangrijk om te weten hoe overheden omgaan met de kennis die hun PR bureaus en Spin Doctoren hebben?
Het is heel belangrijk omdat de actuele hysteria die rondom de misdaad soaps (dat zijn het ondertussen wel geworden) en terror soaps wel degelijk een diepere bedoeling heeft of, op zijn minst, zou kunnen hebben, een bekend fenomeen is. Het is minder bekend bij het grote publiek dat bijna alle van de honderden oorlogen, die het westen in de laatste eeuw gevoerd heeft, (bijna alle oorlogen zijn met betrokkenheid van NATO landen) begonnen zijn door Valse Vlaggen. Valse Vlaggen zijn handelingen die gedaan zijn om de schuld bij anderen te kunnen leggen.
In het volgende filmpje gaat Alex Jones (een zeer bekende Amerikaanse criticus van de overheid) het een en ander uiteenzetten over Hegeliaanse Dialectiek en Valse Vlaggen.
Na het filmpje gaan we kijken waarom we beducht moeten zijn voor de staatsmedia ( we hebben in het vorige artikel in het interview met Udo Ulfkotte kunnen zien dat de grote media geheel onder controle van ons regime en het regime in de VS staan).

In het verleden zijn er talloze terreuraanslagen geweest die door NATO gedaan zijn om anderen de schuld te geven, dit is zelfs op Wiki te vinden onder “NATO-Gladio”.
Natuurlijk is het breed bekend dat 9-11 geen zuivere koffie was, dat de Vietnam oorlog begonnen was door de Amerikanen met een nep aanslag onder de naam “Het Tonkin Incident ” en dat er grote vraagtekens zijn bij de MH17 en het “onderste steen” onderzoek (zie de vele werken van Joost Niemoller en de gedegen, maar verzwegen, Russische onderzoeken). Al was het door de simpele vragen: Cui Bono, wie had er belang bij, wie beschikte over het wapen en wie was in de buurt, dat we kritischer zouden denken!

We gaan een stapje verder en we gaan het over een bekende strategie in het arsenaal van de demagoog (volksmenner) hebben: de valse keuze. Het plaatje bovenaan de pagina laat goed zien waar het om gaat, een keuze uit opties die eigenlijk gelijk zijn in hun resultaat. Waar Democrats en Republicans staat had elke willekeurige partij in onze Kamer kunnen staan, de uitkomst is hetzelfde op wat details na.

Hier een korte toelichting op de valse keuze en Dialectiek:

We hebben nu gezien dat de overheid belang heeft bij valse vlaggen. Nu kunnen we de vraag stellen of overheden belang hebben bij crisis die zich aandienen maar die niet vooropgezet zijn? Heeft de Nederlandse politiek, nog voordat er iets bekend was en is, het MH17 incident aangegrepen om de NATO propaganda campagne tegen de russen kracht bij te zetten en militaire steun aan het verwerpelijke regime aldaar te rechtvaardigen? Heeft bijvoorbeeld de Franse overheid politiek gewin gezocht bij de aanslagen in Parijs? Is het voor onbeperkte tijd afschaffen van de grondwet werkelijk een nuttig instrument in de zoektocht naar terroristen of is het een handige bijkomstigheid voor een falend regime dat ongekend impopulair is en met enorme ontevredenheid kampt vanwege absurde nieuwe maatregelen in het arbeidsrecht (de aanhoudende demonstrartes geven het antwoord)? Zijn de draconische wetten die Spanje geïntroduceerd heeft tegen demonstranten en meningsuiting werkelijk behulpzaam bij de bestrijding van terreur of zijn ze staatsterreur om de macht te behouden.

Overheden hebben onmiskenbaar belang bij angst en onrust onder de bevolking maar zullen er tegelijk alles aan doen om deze angst te kanaliseren. Enorme, landelijke verslaggeving over misdaad heeft een doel. Misschien is het net zo leuk om te beseffen maar het doel is eenvoudig: controle over de massa omdat de grootste bedreiging voor de Orwelliaanse EU en de daaraan verbonden regimes niet terreur is maar het volk. We hebben het gezien in het “Nee = Ja” referendum, over de gemaakte angst van Cameron en de bemoeienis van Obama als het om het referendum in Engeland gaat. Overheden doen er alles aan om het volk angstig te houden en daarmee de overheden een volksmandaat te laten geven voor Orwelliaanse controle. De campagne over misdaad is een essentieel punt daarin. De misdaad loopt sterk terug in Nederland en dat zou mooi moeten zijn, dat is het dus niet en we horen er zeer weinig over. Door de verslaggeving leeft het gevoel dat we bedreigd worden door hordes rovende misdadigers en dat komt mooi uit omdat dit de ene maatregel na de andere van Plasterk CS rechtvaardigt.
Echt ernstige, maar minder opportune misdaad wordt door de MSM nagenoeg weg gecensureerd, te denken valt aan de mega kinderseks slavernij in Europa. In de EU zijn maar liefst 8.000 kinderen (ja, het waren maar vluchtelingen kinderen) in de seksindustrie terecht gekomen in 2015. Dit is veel minder belangrijk in de MSM dan een voetbalwedstrijd of een wielerfestijn in het oosten van het land. Waarom, cui bono? (http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4287177/2016/04/22/Migrantenkinderen-massaal-in-Europese-seksindustrie.dhtml)
Dit is niet opportuun omdat de overheid hierin de schuldige is omdat 8.000 kinderen opvallen en het zonder hulp van overheden niet logistiek mogelijk is om zoveel kinderen te ontvoeren in een extreem gecontroleerde maatschappij.
Het onderstaande documentaire van de Nederlands talige documentaire (Vlemmix) uit 2011 laat zien waarom de regimes misdaad en terreur nodig hebben om hun agenda door te drukken. Het is interessant om te beseffen dat dit 2011 was en dat het nu veel extremer geworden is en de Plasterk’s en Hennissen onze privacy nog veel verder hebben uitgehold. Na deze docu zal het duidelijk zijn waarom de misdaad hysteria en valse vlaggen een doel dienen en wat dat doel is.

 

Autoriteit en Criminaliteit II

Bron: UNZ
Bron: UNZ

In deel 1 (8 mei) hebben we oppervlakkig gekeken naar de staat, het mandaat dat wij aan de staat geven om dingen te doen die we zelf zouden afkeuren en veroordelen, zelfs crimineel zouden noemen als we het zelf zouden doen, en we hebben een aanzet  gegeven tot de vraag of “democratie” en de bijbehorende macht van mandaathouders wel zo ideaal is.

Om autoriteit te hebben heb je een mandaat, al of niet authentiek, en macht nodig.
Deze autoriteit is gedeeltelijk op een mandaat gebaseerd en het mandaat moet behouden blijven; er staan immers grote belangen op het spel voor de mandaathouders en de daaraan verbonden bedrijven en instellingen. Hoe werkt dit “behouden van een mandaat”? Ik pretendeer niet dat ik daar een volledig antwoord op kan geven omdat dat een zeer uitgebreide studie zou betekenen. Wat ik wel kan is door het geven van informatie, dat niet overal bekend is en in sommige gevallen zelfs gecensureerd is, (zoals het boek van Udo Ulfkotte en zijn interviews die eigenlijk op de voorpagina van de MSM hadden meten staan) een basis vormen op door te onderzoeken.  Ik ben van mening dat ik met informatie, zoals ik deze in de verschillende delen van Autoriteit en Criminaliteit zal presenteren, kan aantonen dat de definitie van Criminaliteit, de definitie van Autoriteit en het geloof in Democratie in een ander licht kan komen te staan. Democratie en “vrijheid van meningsuiting” zijn een religie geworden en een voorwendsel om autoriteit in stand te houden en kritische geluiden het zwijgen op te leggen. Hierover meer als ik de Hegeliaanse Dialectiek, de daarmee verbonden valse vlaggen en Orwelliaanse controle onder de loep ga nemen.

Een eerste aanzet over verslaggeving ga ik geven met de korte presentatie van Professor Cees Hamelink. De titel van zijn 15 minuten durende lezing is “Waarom je niet moet geloven wat er in de krant staat”. Hij laar duidelijk zien dat de kranten te vaak de leugens van onze regimes zonder vragen overnemen. Ik ben het met zijn slotconclusie eens dat een krant beter zou worden als het publiek kritisch zou zijn maar ben het niet eens met zijn eenvoudige verklaring dat “journalisten graag nieuws overnemen en klakkeloos publiceren omdat ze graag sensationeel nieuws brengen”. Zij conclusie dat journalisten nieuws zelf “invullen en compleet maken” omdat ze zich genoodzaakt zien om “het volledige verhaal” te brengen vindt ik ook te makkelijk. Er zit een agenda achter en dat zal ik in het tweede filmpje, een interview met Udo Ulfkotte duidelijk maken. Ik zal afsluiten met een advies voor de lezers. Een advies met betrekking tot alternatieve kwaliteitsmedia en enkele zeer goede sites voor politiek en actuele zaken zoal de MH17 of de verschillende oorlogen die momenteel woeden in de wereld. Als het, door het lezen van deze media, duidelijk is hoe ver de propaganda gaat wordt duidelijk dat dit ook op alle andere vlakken het geval is.

Hoe ver gaat de bemoeienis van de staat in onze kranten en de andere Main Stream Media (de Engelse term voor de grote kranten en websites die allemaal in handen zijn van een paar multinationals en staatstelevisie)? Als we naar het interview van RT met deze gerenommeerde journalist luisteren wordt al veel meer duidelijk. Er zijn talloze bronnen waaruit blijkt dat we al heel ver heen zijn maar ik ga ze niet uitputtend opsommen.
Dat het belangrijk en zorgwekkend is mag als logisch worden verondersteld en ik stel voor dat we, na het lezen en bekijken van mijn diverse pagina’s over Autoriteit en Criminaliteit anders naar “het nieuws” gaan kijken en een andere conclusie trekken als we hetzelfde bericht, inclusief typefouten, in alle MSM zien. Momenteel zijn een aantal onderwerpen actueel en dat is een mooie gelegenheid om eens kritisch naar het Copy/Paste werk te kijken.

 

Tot slot wil ik enkele sites onder de aandacht brengen waar nieuws te vinden is dat sterk afwijkt van de MSM versies.

-De site van Emeritus Professor aan de University of Ottawa, M Chossodovsky
www.globalresearch.ca

-Dr. Paul Craig Roberts, onderminister van Financiën onder Reagan
www.paulcraigroberts.org

-http://www.strategic-culture.org/ met top journalisten zoals Eric Zuesse.

-http://thesaker.is/  Deze geeft veel informatie over de verschillende oorlogen en met name de geo politieke oorlog die momenteel gaande is

-http://www.unz.com/ Zeer bekende deskundigen zoals Naom Chomsky plaatsen hier regelmatig artikelen. Ook zeer bekende auteurs als P C Roberts zijn huer te vinden.
Een NRC reporter, Karel van Wolferen, die de propaganda van het NRC niet meer aankon, heeft hier een sterk artikel geplaatst.
http://www.unz.com/article/the-ukraine-corrupted-journalism-and-the-atlanticist-faith/